Politica, Politică regională — mai 3, 2013 at 10:47

Deputatul PP-DD Maria Dragomir, propuneri legislative pentru dezvoltarea României

by

Maria Dragomir1.Propunere legislativă-Legea Apiculturii, înregistrată la Biroul Permanent al Senatului cu nr.L91/08.04.2013-stabileșete o serie de facilități  pentru sprijinirea activității apicole-printre care scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport  a stupilor-precum și reglementarea contravențiilor în domeniu.Respectivul proiect legislativ a obținut RAPORT FAVORBIL din partea Comisiei pentru agricultură,silvicultură și dezvoltare rurală,urmând să intre în dezbaterea și cotul Plenului Senatului României.

2.Propunere  legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ –teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora.

Acest proiect de lege înregistrat la Biroul Permanent al Senatului cu nr.39/12.02.2013 modificarea și completarea legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ –teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora pentru aplicarea Măsurii 125 din Programul Național de Dezvoltare Rurală,în sensul eliminării eliminării unor viduri legislative prin care un număr de cel puțin 205 drumuir forestiere nu au putut fi transmise unităților administrativ-teritoriale,adică a consiliilor lcale în cauză.

3.Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011

4.Propunere legislativă pentru modificarea și completarea ordonanșei de urgență a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia

Propunerea legislativă este înregistrată la Biroul Permanent al Senatului cu nr.40/12/02.2013 prpune reîniințarea Administrației Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor pentru asigurarea cadrului necesar,juridic și operaționalprogramelor de dezvoltare în contextul efectelor schimbărilor climatice.

5.Propunere legislativă pentru aprobarea activităților pentru care acordă sprijin financiar federațiilor din sectorul agricol,a cuntumului acestuia,precum și a sumelor alocate fiecărei activități

6.Propunere legislativă pentru modificarea pct.17alin.(1) al art.250 din Legea privind codul fiscal

7. Propunere legislativă pentru modificarea art.29 din Legea Viei și Vinului în sistemul organizării comune a piețeiVitivinicole,înregistrată la Biroul Permanent al Senatului cu nr.B62/18.02.2013,are ca obiect modificarea art.29 din Legea nr.244/2002_legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivincole,în scopul creării cadrului normativ necesar pentru valorificarea la export a vinurilor neâmbuteliate.

8. Propunere legislativă pentru modificarea privind modificarea alin.(11) al art.III din Legeanr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii Fondului Funciar nr.18/1991

9. Propunere legislativă privind acordarea către preșcolarii și elevii din învățământul primar și gimnazial,de stat și privat,a unui supliment alimentar sub formă de pachete alimentare sau o masă caldă

10.Propunere legislativă privind pajiștile permanente și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniu,înregistrată la Biroul Permanent al Senatului cu nr.B74/25.02.2013,are ca obiect de reglementare organizare,administrarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

11.Propunere legislativă privind unele măsuri de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile publice

12.Propunere legislativă privind înființarea registruluiindustriilor alimentare,se înființează pentru a monitoriza activitatea tuturor opratotilor economici din industria alimentarăși pentru a cunoaște ce alimente se produc și în ce cantități.Astfel România se va încadra în normele de siguranță alimentară din Uniunea europeană

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page