Dezvoltare durabilă, Dezvoltare rurală — iunie 21, 2013 at 14:20

DEPUTATUL MARIA DRAGOMIR, ÎN SPRIJINUL AGRICULTORILOR AFECTAŢI DE CALAMITĂŢI!

by

maria dragomirEste cunoscută preocuparea pe care deputatul PP-DD de Călăraşi, Maria Dragomir, o are, cu prioritate, pentru problemele agricultorilor, acesta fiind şi domeniul de referinţă al activităţii sale profesionale. În egală măsură sunt cunoscute situaţiile foarte grave cu care se confruntă agricultorii din toată România, în această vară deosebit de capricioasă, când multe recolte au fost profund afectate de calamităţi.

Pornind de la aceste considerente, împreună cu Luminiţa Adam, deputat PP-DD, Maria Dragomir a lansat propunerea legislativă pentru completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu următoarea expunere de motive:

„Agricultura, spre deosebire de celelalte ramuri ale economiei, se desfăşoară în condiţii de risc şi incertitudine ca urmare a influenţei factorilor naturali, a căror evoluţie imprevizibilă poate provoca însemnate pagube producătorilor agricoli, persoane fizice cu ferme de subzistenţă care nu au posibilităţi financiare să se asigure. În condiţiile climatice, 2013, grindina şi inundaţiile au distrus în totalitate unele culturi ale persoanelor fizice, provocând adevărate cutremure în rândul unor comunităţi locale şi aşa falimentare. Cu toate aceste „dezastre” pentru persoanele fizice – agricultori Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aşa cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscale, nu-i iartă pe aceşti mici producători agricoli năpăstuiţi de soartă obligându-i să plătească impozitul de 16% pe norma de venit, de fapt venit care nu există din cauza calamităţilor. Faţă de cele prezentate, am elaborat propunerea legislativă anexată pe care o supunem spre adoptare, în procedură de urgenţă Parlamentului.“

Astfel că, după această modificare Legea pentru completarea Legii 571/2003 va avea următoarea formulare:

„Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. După articolul 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 74/1 cu următorul cuprins:

„74/4- Fac excepţie de la prevederile art. 74 persoanele fizice ale căror culturi au fost calamitate în proporţie de peste 50%, în 2013.“

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României“

Sperăm că toţi senatorii şi deputaţii din Parlamentul României vor înţelege prioritatea acestei măsuri legislative de care depinde existenţa a mii de oameni legaţi de agricultura românească.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page