Politica, Politici europene — februarie 3, 2017 at 15:34

Deputații Comisiei Europene cer recunoașterea automată a adopțiilor transfrontaliere

by

Pentru a proteja interesul superior al copiilor, deputații au cerut Comisiei să ceară tuturor statelor UE să recunoască reciproc, în mod automat, certificatele de adopție. Propunerea de rezoluție votată joi propune crearea unui Certificat european de adopție pentru a facilita procesul de recunoaștere automată.

copii

Rezoluția îndeamnă Comisia să prezinte norme privind recunoașterea automată la nivelul UE a “adopții interne”, adică cazurile în care adoptatorii și copilul adoptat au reședința într-o singură țară. De asemenea, se propune crearea unui certificat european de adoptare pentru a accelera procesul de recunoaștere automată. Ca familii europene să fi trăit în afara UE, în trecut, de asemenea, rezoluția recomandă ca, odată ce un stat membru a recunoscut un ordin de adoptare emise în afara UE, toate județele UE ar trebui să recunoască în mod automat această ordine.

În prezent, nu există nici un cadru legal internațional sau european cu caracter obligatoriu pentru recunoașterea adopției, în cazurile în care părinții și copilul adoptat provin dintr-o țară, și anume “adopții interne”. În timp ce Convenția de la Haga din 29 mai 1993 privind protecția copilului și cooperarea în materia adopției necesită recunoașterea automată a adopțiilor în toate țările semnatare, inclusiv toate statele membre ale UE, este vorba doar de situații în care părinții și copilul adoptat sunt rezidente în două țări diferite.

Întrucât legislația actuală, nu există nici o garanție legală că “adopții interne” efectuate într-un singur stat membru al UE va fi recunoscută în alta. Familii cu copii adoptați din propria lor țară încă se confruntă cu obstacole juridice și administrative atunci când se deplasează dintr-un stat membru al UE la altul.

Rezoluția solicită, de asemenea, standarde minime comune care să fie elaborate pentru adoptare, nu sub forma unei legislații, ci mai degrabă de a defini liniile directoare “cele mai bune practici”.

Certificat european și principii de bună practică

Deputații sugerează crearea unui Certificat European de Adopție pentru a grăbi procesul automat de recunoaștere a certificatelor ”naționale” de adopție, la nivelul UE. Ei cer și standarde minime pentru adopții, nu în formă legislativă, ci pentru a defini principii de ”bună practică”.

Raportorul Tadeusz Zwiefka, (PPE, PL) a comentat că ”fiecare adopție ar trebui să aibă loc în interesul superior al copilului, având în vedere circumstanțele specifice pentru fiecare caz. Adopția ar trebui să îi ofere copilului un mediu iubitor, atent și stabil, de aceea cerem Comisiei să facă pași în direcția recunoașterii certificatelor naționale de adopție, astfel încât familiile care au copii adoptați să se bucure de siguranță legală atunci când călătoresc în alt stat membru.”

Eliminarea obstacolelor administrative

În multe cazuri, familiile cu copii adoptați care se mută într-o altă țară din UE nu se confruntă cu probleme de ordin juridic, deoarece unele state membre ale UE care sunt deja în mod automat recunosc adopții “interne”. Cu toate acestea, în alte state membre, norme diferite pot dăuna drepturilor copiilor, inclusiv dreptul lor la viața de familie, nediscriminare, drepturi de moștenire și dreptul la cetățenie. Normele pot avea, de asemenea, diferite, un impact asupra capacității și dorința de a-și exercita drepturile adoptatorilor de liberă circulație.

Cu toate acestea, familiile cu copii adoptați din propria lor țară se confruntă cu diverse obstacole practice. Atunci când se deplasează dintr-un stat membru al UE în altul, părinții pot să ia măsuri juridice sau administrative suplimentare pentru a stabili custodia și răspunderea părintească, în scopul de a asigura educarea sau tratamentul medical al copilului lor adoptat. Părinții și copiii adoptați se pot confrunta, de asemenea, dificultăți în acordarea de beneficii de asistență socială sau scutiri de taxe și deduceri legate de relația părinte / copil.

Mai mult decât atât, în cazul în care unul sau ambii părinți ai copiilor au o altă țară decât cea a țării în care a fost emis ordinul de adopție naționalitate, copiii adoptați pot avea dificultăți în a pretinde că naționalitatea. copiii adoptați se pot confrunta, de asemenea, obstacole în calea mosteneasca teren / proprietate într-un alt stat membru al Uniunii Europene, nu doar de la părinții lor, ci de la membrii familiilor lor extinse.

Cum tratează rezoluția adopția de către cuplurile înregistrate

Țările UE au legislație diferite privind dreptul legal al cuplurilor de același sex să adopte. Recunoașterea automată a ordinelor de adopție, prin urmare, poate da naștere unor situații în care este necesar un stat membru de a recunoaște o adopție de către adoptatori care nu s-ar, în conformitate cu legislația statului membru de recunoaștere, au avut dreptul de a adopta.

Cu toate acestea, această rezoluție se referă doar relația individuală părinte-copil. Prin urmare, nu obligă statele membre să recunoască orice relație juridică specială între părinții unui copil adoptat.

În plus, rezoluția impune ca recunoașterea adopției nu trebuie să fie în mod vădit contrară ordinii publice a statului membru de recunoaștere.

Adopția într-un cuplu de același sex în UE

În conformitate cu un studiu realizat de Serviciul European de Cercetare Parlamentară , adoptarea în comun pe deplin de către cuplurile de același sex este legală în 12 țări ale UE: Belgia, Danemarca, Finlanda ( în vigoare martie 2017), Franța, Irlanda, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Portugalia ( legislația adoptată în urma studiului a fost publicat), Spania, Suedia și Marea Britanie.

Austria, Germania, Estonia și Slovenia, permit adoptarea pas către copii, în care partenerul într-un parteneriat înregistrat poate adopta copilul partenerului său. Croația le permite partenerilor de viață înregistrate și neînregistrate pentru a deveni partenere gardieni ai copilului partenerului.

Mai multe informații în nota de background.

sursa:europarl.europa.eu

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page