Dezvoltare durabilă, IMM şi Afaceri — octombrie 2, 2014 at 15:26

Departamentul pentru IMM, Mediul de Afaceri și Turism: Locuri de Muncă pentru TINEri în București și Regiunea Sud – Locuri de Muncă Subvenționate

by

Departamentul pentru IMM, Mediul de Afaceri si Turism a lansat schema de ajutor de minimis “Locuri de munca subventionate” “ Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti şi regiunea Sud”, ID 143464.

locuri de muncaObiectivul schemei îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale tinerilor absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar şi terţiar în 2014, aflaţi în tranziţie de la şcoală la viaţa activă, prin învăţarea la locul de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă în vederea creşterii ratei de ocupare în rândul tinerilor integraţi la primul loc de muncă, după absolvire.

Ajutorul de minimis se acordă angajaţilor prin intermediul IMM-urilor sub formă de sume nerambursabile, pentru acoperirea cheltuielilor salariale complete cu angajaţii noi în limita a 1575 lei /luna pentru studii medii şi 2328 lei /luna pentru studii superioare, pe o perioadă de minim 6 luni şi maxim 12 luni. Valoarea maxima a subvenţiei acordate pentru plata salariului net este de 900 lei/lună pentru studii medii şi 1300 lei/lună pentru studii superioare.

Schema este valabilă până la data de 30 iunie 2015 şi se derulează în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă.

Proiectul vizează consilierea şi inserţia profesională a 800 de tineri absolvenţi din Bucureşti şi regiunea Sud. De asemenea, proiectul este unul de tip ajutor de stat pentru companii deoarece vizează subvenţionarea cheltuielilor salarariale pentru o perioadă de minim 6 luni, maxim 12 luni.

Toţi tinerii consiliaţi vor fi integraţi în cadrul unui program de mentorat la locul de munca care îi va ajuta sa dobândescă competente extrem de importante pentru carierea lor profesională.

Proiectul constiutie o masură activă faţă de strategia Europa 2020. Acesta se înscrie perfect în trei dintre direcţiile pe care strategia le trasează pentru perioada imediat urmatoare:

  • reducerea sărăciei;
  • incluziunea socială;
  • îndeplinirea obiectivului de ocupare a locurilor de muncă.

Prin intermediul ajutorului de stat se vor subvenţiona cheltuielile salariale pentru tinerii ce fac parte din grupul ţinta şi se va proceda la ocuparea în final a tinerilor.

Necesitatea proiectului este dată în primul rând de nevoia angajatorilor de a avea o forţa de muncă pregătită şi conformă cu aşteptările lor pe de o parte şi pe de altă parte necesitatea este dată de nevoia tinerilor de a se integra în muncă după finalizarea studiilor. O astfel de necesitate poate fi îndeplinită numai prin implementarea unui set de măsuri care vizeză asigurarea unui proces de tranziţie de la şcoală la viaţa activă.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page