Dezvoltare durabilă, Responsabilitate socială — ianuarie 27, 2016 at 12:52

Deducerile personale în 2016 pentru veniturile din salarii și formula de calcul

by

Ca element de noutate, retinem majorarea deducerii personale de la 250 lei la 300 de lei, alaturi de faptul ca se acorda deducerea pentru copii ambilor parinti si nu unuia singur, asa cum stabileau reglementarile valabile anul trecut.

taxeDe asemenea, important de retinut e faptul ca “deducerea personala se acorda pentru persoanele care au un venit lunar brut de pana la 1500 lei astfel: pentru contribuabilii fara persoane in intretinere – 300 lei, pentru cei cu o persoana in intretinere – 400 lei, cu doua persoane in intretinere – 500 lei, cu trei persoane in intretinere – 600 lei, cu patru sau mai multe persoane in intretinere – 800 lei“, asa cum a explicat expertul contabil dr. Ion Radu Zilisteanu pe pagina sa.

In plus, acesta a amintit ca “pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.501 lei şi 3.000 lei, deducerile personale sunt degresive si se stabilesc, de asemenea, in functie de numarul persoanelor care se afla in intretinerea acestora, conform algoritmului de calcul aprobat prin OMFP nr.52/2016”, redand totodata formula de calcul valabila pentru deduceri:

Formula de calcul este urmatoarea: DB x [1 – (VBL – 1.500) / 1.500 ], unde DB este deducerea personala de baza şi VBL este venitul brut lunar.

In paralel, avem ca model structura generala a deducerilor, amintita recent si de consultantul fiscal Adrian Benta:

Deducerile personale sunt stabilite regresiv, astfel:

a) pentru salarii brute de pana la 1.500 lei, deducerile personale sunt:

 • suma de 300 lei pentru salariatul fara persoane in intretinere;
 • suma de 400 lei pentru salariatul cu 1 persoana in intretinere;
 • suma de 500 lei pentru salariatul cu 2 persoane in intretinere;
 • suma de 600 lei pentru salariatul cu 3 persoane in intretinere;
 • suma de 800 lei pentru salariatul cu 4 sau mai multe persoane in intretinere.

b) pentru salarii brute intre 1.501 lei si 3.000 lei, deducerea personala sau deducerile pentru persoane in intretinere, se reduc de la sumele mai sus amintite pana la zero;

c) pentru salarii brute mai mari de 3.001 lei, nu se acorda deduceri.

Totodata, intr-o analiza intocmita recent pentru HotNews.ro, consultantul fiscal Adrian Benta face trimitere la unele prevederi aduse de pct. 13 din HG nr. 01/2016:

” Pentru copilul minor aflat in intretinerea parintilor sau a tutorelui, deducerea personala se acorda fiecaruia dintre parinti, respectiv tutorelui.

Deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala se acorda pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza, in limita venitului realizat.

Sunt considerate persoane aflate in intretinere sotul/sotia contribuabilului, copiii acestuia, precum si alti membri de familie pana la gradul al doilea inclusiv.

Copilul minor este considerat intotdeauna intretinut, cu exceptia celor incadrati in munca, indiferent daca se afla in unitati speciale sanitare sau de protectie speciala si altele asemenea, daca veniturile minorului sunt mai mici de 300 lei lunar.

Daca venitul unei persoane aflate in intretinere depaseste 300 lei lunar, ea nu este considerata intretinuta.

Pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul, salariatul va depune la platitorul de venituri din salarii o declaratie pe propria raspundere, care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: a) datele de identificare a contribuabilului care realizeaza venituri din salarii (numele si prenumele, domiciliul, codul numeric personal) si b) datele de identificare a fiecarei persoane aflate in intretinere (numele si prenumele, codul numeric personal).

Declaratiile pe propria raspundere depuse in vederea acordarii de deduceri personale nu se emit ca formulare tipizate.

Salariatul va prezenta angajatorului documentele justificative care sa ateste persoanele aflate in intretinere, cum sunt: certificatul de casatorie, certificatele de nastere ale copiilor, adeverinta de venit a persoanei intretinute sau declaratia pe propria raspundere si altele”.

De asemenea, conform reglementarilor valabile din acest an, salariatul este obligat sa instiinteze platitorul de venituri din salarii in termen de 15 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul care genereaza o modificare, astfel incat angajatorul/platitorul sa reconsidere nivelul deducerii incepand cu luna urmatoare celei in care s-a produs evenimentul.

sursa:contabilul.manager.ro

1 Comment

  Leave a Comment

  You must be logged in to post a comment.

  You cannot copy content of this page