Politica, Politici europene — octombrie 19, 2013 at 11:47

Decizii privind procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor potrivit legislației comunitare

by

Comisia EuropeanaÎn cadrul pachetului lunar de decizii privind procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor potrivit legislației comunitare, Comisia Europeană inițiază acțiuni în justiție împotriva statelor membre care nu și le îndeplinesc în mod corespunzător. Aceste decizii, care acoperă un număr mare de sectoare, vizează garantarea aplicării corecte a legislației UE în beneficiul cetățenilor și întreprinderilor.

Comisia a adoptat joi, 17 octombrie, 108 decizii, printre care se numără 12 avize motivate și 5 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Unul dintre avizele motivate date publicității se referă la România și este în domeniul eficienței energetice a clădirilor.

ateneul romanREPUBLICA CEHĂ și ROMÂNIA sunt invitate să adopte măsuri naționale privind eficiența energetică a clădirilor.

Comisia a cerut în mod oficial Republicii Cehe și României să își respecte integral obligațiile care le revin în temeiul legislației UE privind eficiența energetică a clădirilor (Directiva 2010/31/UE ). Comisia a trimis un aviz motivat celor două state membre, solicitându-le să îi notifice toate măsurile de armonizare legislativă cu normele europene, directiva menționată trebuind să fie transpusă în legislația națională până la data de 9 iulie 2012. Dacă statele membre în cauză nu își îndeplinesc obligația legală în termen de două luni, Comisia ar putea lua decizia de a sesiza Curtea de Justiție.

În temeiul acestei directive, statele membre trebuie să instituie și să aplice cerințe minime privind performanța energetică a clădirilor, să se asigure că este realizată certificarea performanței energetice a clădirilor și să solicite inspecția periodică a sistemelor de încălzire și de aer condiționat. De asemenea, directiva solicită statelor membre să se asigure că, începând din 2021, toate clădirile noi vor fi așa-numite „clădiri cu consum de energie aproape de zero”. În septembrie 2012, Comisia a inițiat proceduri de încălcare a legislației UE împotriva a 24 de state membre (respectiv toate statele membre, cu excepția Danemarcei, Irlandei și Suediei) care nu îi notificaseră măsurile naționale de transpunere a directivei în legislația națională. Au fost trimise deja avize motivate Italiei, Greciei, Portugaliei și Bulgariei în ianuarie 2013, Spaniei și Sloveniei în aprilie 2013, Belgiei, Germaniei, Finlandei, Franței, Letoniei, Poloniei și Olandei în iunie 2013 și Austriei, Ciprului, Estoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Ungariei și Marii Britanii în septembrie 2013.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page