Anunţuri, Ultimile Știri — august 10, 2013 at 08:30

Debutul proiectului „Sprijin pentru comunicare şi tehnologia informaţiei acordat Organismului Intermediar pentru implementarea POS CCE din cadrul ADR Sud Muntenia în perioada 11 martie 2013 – 31 iulie 2015”

by

logo adr

adr2Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, cu sediul în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, derulează, începând cu data de 19.07.2013, proiectul Sprijin pentru comunicare şi tehnologia informaţiei acordat Organismului Intermediar pentru implementarea POS CCE din cadrul ADR Sud Muntenia în perioada 11 martie 2013 – 31 iulie 2015” co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 644.671,80 lei, din care 483.503,85 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR.

Proiectul se implementează în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia (judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman), pe o durată de  28 de luni (11 martie 2013 – 31 iulie 2015).

Obiectivul proiectului: realizarea activităților de informare şi publicitate ce decurg din atribuțiile delegate ADR Sud Muntenia prin Acordul cadru de implementare pentru POSCCE, 2007-2013, Axa 1, in condiţiile asigurării unei infrastructuri ITC optime desfăşurării activităţilor.

În acest sens, acest proiect urmăreşte:

  • Să informeze constant şi corect toate grupurile ţintă asupra oportunităţilor de finanţare de care pot să beneficieze prin POS CCE, 2007-2013, Axa 1, sprijinind astfel absorbţia fondurilor alocate prin POS CCE Axa 1;
  • Să informeze beneficiarii asupra obligațiilor privind condițiile de implementare şi raportare (conform prevederilor contractuale şi procedurilor specifice), precum şi asupra obligațiilor privind informarea şi publicitatea ce decurg din calitatea de beneficiar al unei finanțări europene şi să verifice respectarea acestora;
  • Să asigure vizibilitatea rezultatelor obţinute în implementarea POS CCE Axa 1, la nivelul Regiunii Sud Muntenia şi să promoveze proiecte de succes ca exemple de buna practică;
  • Să asigure vizibilitatea deciziilor şi acţiunilor ADR Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar implicat în gestionarea fondurilor europene.

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de pe site-ul www.adrmuntenia.ro sau de la sediul ADR Sud Muntenia, str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, Călăraşi, cod 910164, tel.: 0242/331.769, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: office@adrmuntenia.ro – Direcţia Organism Intermediar, persoană de contact: şef serviciu Organism Intermediar POS CCE,  Mircea Enescu.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page