Comunicate de presă, Ultimile Știri — aprilie 23, 2013 at 16:30

Debutul proiectului „Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/ Direcţia Organism Intermediar în vederea implementării Programului Operaţional Regional în perioada 2013 – 2014”

by

 

BARA11

Anunţ de presă

privind debutul proiectului Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/ Direcţia Organism Intermediar în vederea implementării Programului Operaţional Regional în perioada 2013 – 2014

1. Număr de referinţă: cod SMIS 45681

2. Data publicării anunţului: 23 aprilie 2013

3. Finanţat din Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 6, DMI 6.1 „Sprijinirea implementării, managementului şi evaluarea Programului Operațional Regional

4. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

5. Alte informaţii: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de beneficiar, anunţă debutul proiectului cu titlul „Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/ Direcţia Organism Intermediar în vederea implementării Programului Operaţional Regional în perioada 2013 – 2014”.

Obiectivul proiectului este implementarea transparentă şi eficientă a POR, prin îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia – Direcţia Organism Intermediar.

Acest  proiect va finanța activitățile necesare îndeplinirii de către Organismul Intermediar a atribuțiilor prevăzute în Acordul cadru privind implementarea Programului Operațional Regional, din care enumerăm: participarea la revizuirea criteriilor de eligibilitate şi evaluare a proiectelor şi la elaborarea Ghidurilor solicitantului, lansarea la nivel regional a cererilor de proiecte, evaluarea, selecţia şi contractarea cererilor de finanţare depuse de beneficiari în cadrul POR 2007 – 2013, verificarea cererilor de prefinanţare şi a cererilor de rambursare, monitorizarea implementării proiectelor finanțate în cadrul POR, realizarea de studii privind implementarea POR, realizarea activităţilor de informare şi publicitate conform Planului Regional de Comunicare pentru POR 2007 – 2013, monitorizarea POR la nivelul regiunii, inclusiv raportarea către AM POR, precum şi realizarea de activităţi de planificare şi programare pentru perioada 2014 – 2020.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 22.263.974,55 lei, din care 15.041.720,14 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, iar durata de implementare a proiectului este de 22 de luni (1 ianuarie 2013 – 31 octombrie 2014).

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de pe site-ul http://regio.adrmuntenia.ro sau de la sediul ADR Sud Muntenia, str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, Călăraşi, cod 910164, tel.: 0242/331.769, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: office@adrmuntenia.ro – Direcţia Organism Intermediar, persoană de contact: dir. adj. Organism Intermediar, Mariana VIŞAN.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

BARA 22

 

 

 

 

bara 2

 

 

       www.inforegio.ro

 Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Vezi aici atasamentul PDF Anunt de presa debut DMI 6.1

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page