Comunicate de presă, Ultimile Știri — februarie 19, 2015 at 23:10

DataProject Management System – instrument de gestiune și monitorizare a proiectelor din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

by

logo DataProject Management System

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Investeşte în oameni! Axa prioritară 4: „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” Domeniul major de intervenţie 4.1: „Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare” Titlul proiectului: „DataProject Management System – instrument de gestiune și monitorizare a proiectelor din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă” Contract: POSDRU/123/4.1/S/129873.

În perioada 06.01.2014 – 05.07.2015, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă implementează în parteneriat cu societatea IT SYSTEMS INTERNATIONAL proiectul „DataProject Management System – instrument de gestiune și monitorizare a proiectelor din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă”.

Proiectul își propune să vină în acord cu obiectivele Axei prioritare 4 – “Modernizarea serviciului Public de Ocupare” și a Domeniului Major de Intervenție 4.1 – „Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare” prin îmbunătăţirea şi asigurarea calităţii serviciilor furnizate persoanelor în căutarea unui loc de muncă, îmbunatatirea capacității administrative și instituționale și creșterea calității, transparenței și a eficienței în acordarea acestor servicii.

În urma implementării proiectului, va fi furnizată și implementată în 43 SPO-uri din România, o platformă informatică care va gestiona și monitoriza proiectele derulate de ANOFM și resursele umane și materiale implicate în această activitate, ce va duce la eficientizarea muncii angajaților SPO pentru a răspunde adecvat și profesionist nevoilor pe care le ridică beneficiarii. Sistemul prezinta o importanță deosebită, mai ales în ceea ce privește posibilitatea de a gestiona informația cu privire la proiecte și minimizarea oricăror posibilități legate de dubla finanțare în cazul acestora.

Implementarea activităților proiectului contribuie la creșterea calității serviciilor oferite prin Serviciul Public de Ocupare, prin reducerea gradului de solicitare a angajaților implicați în derularea de proiecte, astfel încât activitatea de zi cu zi să fie mai bine planificată și eficientizată prin utilizarea unei platforme informatice care le va automatiza o parte din activitate.

Mai multe detalii despre proiectul „DataProject Management System – instrument de gestiune și monitorizare a proiectelor din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă” se găsesc pe site-ul www.data-project.ro, sau la numărul de telefon 021/311.07.73.

Irina Perșa
Manager de proiect
Agentia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
irina.persa@anofm.ro

logo DataProject Management System1

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page