Educaţie, Evenimente — august 23, 2015 at 18:25

Curs de formare în cadrul Proiectului „Istoria recentă a României

by

Apel selecție participanți  la cursul de formare desfășurat în cadrul Proiectului „Istoria recentă a României. Pachet educațional pentru cursul opțional de Istorie recentă a României” – ID 142342

curs

Ministerul Educației și Cercetării Științifice este beneficiarul unei finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului POSDRU/153/1.1/S/142342 SMIS 52837 „Istoria recentă a României.
Pachet educațional pentru cursul opțional de Istorie recentă a României”.

Proiectul „Istoria recentă a României. Pachet educațional pentru cursul opțional de Istorie recentă a României” are ca obiectiv general „Îmbunătățirea ofertei educaționale la nivel național și creșterea calității în sistemul de învățământ prin elaborarea și implementarea cursului opțional de tip Curriculum la decizia scolii (CDS) Istoria recentă a României, dedicat ariei curriculare Om și societate, și a utilizării resurselor digitale din pachetul educațional, destinat nivelului liceal (clasele IX-XII).”

Proiectul se adresează cadrelor didactice care predau istoria în învățământul secundar și are ca rezultate principale:

– dezvoltarea pachetului educațional aferent curriculum-ului opțional: programă de curs opțional, ghidul metodologic si manualul pentru elevi.
– 1056 de cadre didactice formate în cadrul programului de formare Istoria recentă a României.
– 5125 de elevi din învățământul preuniversitar selectați pentru a face parte din grupul țintă pentru care se va pilota implementarea curriculumului opțional integrat.

În vederea derulării activității A3.2 Desfasurarea sesiunilor de formare, evaluare si certificare a competentelor dobandite de personalul din sistemul national de evaluare, examinare si curriculum in invatamantul preuniversitar a proiectului, anunțăm că în perioada 24 – 28 august 2015, MECȘ organizează selecție, prin concurs de dosare, pentru 1056 de participanți la sesiunile de formare.

Sesiunile vor avea loc pe județe, în fiecare județ fiind organizată o grupă de 22 de cursanți.

În județul Ilfov sunt organizate 2 grupe, iar în Municipiul București 6 grupe. Activitățile de formare se vor desfășura în cadrul Casei Corpului Didactic din fiecare județ și Municipiul București.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

– Profesor de istorie în învățământul preuniversitar, ciclul liceal;
– Gradul didactic 2 (cel puțin)
– Predarea unui curs din oferta CDȘ în anii anteriori

RESPONSABILITĂȚILE CURSANȚILOR

– participarea la toate sesiunile față în față și on-line este obligatorie;
– la sfârșitul cursului de formare, în etapa de evaluare, se va realiza un proiect individual de curs opțional din tematica Istoriei Recente
– până la sfârșitul primului semestru al anului școlar 2015-2016, fiecare formabil va organiza un Cerc de Istorie Recentă la care vor participa cel puțin 5 elevi.
– de asemenea, fiecare cursant va realiza demersurile necesare pentru a preda Cursul opțional de Istoria Recentă a României în cursul anului școlar 2016-2017.

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE:

Înscrierea se va face exclusiv on-line, prin accesarea site-ului www.istoria-recenta.ro, începând cu data de 24 august 2015, ora 12, până la data de 28 august 2015, ora 12.
Documentele solicitate vor fi încărcate pe site-ul proiectului în formă scanată pdf. Vor fi considerate selectate doar persoanele care primesc acordul de participare până la data de 31 august 2015.

Mai multe informatii pe www.edu.ro

Sursa:  www.edu.ro.

Tags

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page