Cultură şi Educaţie, File de Istorie — ianuarie 22, 2014 at 14:19

CUPĂ RITUALĂ DE PESTE 7000 DE ANI

by

Cupa.rituala.cultura Boian, mil.V a. Chr.

Semnificaţii. Context arheologic. Datare.

Piesa a fost descoperită în situl arheologic de la Gălăţui – Movila Berzei, într-o locuinţă – sanctuar datată în neoliticul final dunărean. Cupa cu picior reprezintă prin maniera de ornamentare şi semne una din cele mai importante descoperiri ale neoliticului european, o culme a creaţiei geniului uman  al mileniului V înainte de Christos.

Descoperit într-un sanctuar, vasul a suferit în prealabil un ritual de fragmentare care îi conferă valenţe magice unice. Tipologia motivelor ce o împodobesc, alături de contextul arheologic datează piesa în mileniul al V-lea

i. Chr., atribuind-o comunităţilor Boian – Giuleşti din neoliticul final al Dunării de Jos.

Descriere. Cupa rituală are suprafaţa împărţită în mai multe câmpuri şi în două mari registre ornamentale. Alternanţa motivelor are un ritm foarte precis, iar întregul decor poartă amprenta unei armonii perfecte. Dispunerea motivelor spiraliforme în două registre dă o anumită fascinaţie produsă prin desfăşurarea motivelor în şiruri orizontale, dar şi de continuitatea şi chiar îmbinarea lor pe verticală. Astfel, evoluţia motivelor spiralico – meandrice în cele două registre superior şi inferior creează iluzia unei anume comunicări atât în plan orizontal cât şi vertical. Mai întâi se creează cadrul magic al suprafeţelor ce urmează a fi „însemnate” prin perimetrarea – mărginirea cu şiruri de triunghiuri ce au rolul de-a delimita un spaţiu sacru.

[wzslider autoplay=”true”]

Dr. M. Neagu

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page