Dezvoltare durabilă, IMM şi Afaceri — ianuarie 23, 2014 at 10:30

Cum poţi beneficia de şomaj dacă ai contract de muncă pe perioadă determinată?

by

somaj

Dreptul la indemnizaţia de şomaj, legiferat prin legea nr. 76/2002 (actualizată), este acordat persoanelor care îndeplinesc cel puţin patru condiţii generale:
• stagiu de cotizare de cel puţin 12 luni în ultimele 24 de luni înainte de data cererii de înregistrare ca şomer;
• nu realizează venituri sau veniturile realizate sunt mai mici decat valoarea Indicatorului Social de Referinţă (ISR), care este, în ianuarie 2014, de 500 de lei;
• nu îndeplinesc criteriile pentru a se putea pensiona;
• sunt înregistrate la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială au domiciliul/reşedinţa, dacă ultimul loc de muncă a fost în acea localitate sau acolo au realizat venituri.

La acestea se adaugă o serie de condiţii specifice fiecărui asigurat care are dreptul şi solicită indemnizaţie de şomaj.

În cazul în care s-a încheiat un contract individual de muncă pe perioadă determinată, salariatul poate beneficia de indemnizaţie de şomaj la expirarea acestuia, dacă respectă câteva condiţii:
• în ultimele 24 de luni anterioare înregistrării ca şomer a avut un stagiu de cotizare de cel puţin 12 luni. Deci, timp de minimum 12 luni a cotizat la bugetul asigurărilor de şomaj prin contract de muncă cu normă întreagă, concediu creştere copil sau pensie de invaliditate cu obţinerea ulterioară a capacităţii de muncă şi încheierea contractului pe perioadă determinată în ultimele 24 de luni.
• s-a înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în termen de zece zile de la data la care contractul de muncă pe perioadă determinată a expirat.

Perioada pentru care persoana în cauză beneficiază de ajutor de şomaj depinde de durata de cotizare, la fel şi valoarea acestui ajutor, conform legii nr. 76/2002 (actualizată):

a) şase luni, pentru stagiu de cotizare de cel puţin un an;

b) nouă luni, pentru stagiu de cotizare de cel puţin cinci ani;

c) 12 luni, pentru stagiu de cotizare mai mare de zece ani.

Valoarea indemnizaţiei de şomaj acordată lunar se stabileşte în funcţie de stagiul de cotizare:

a) 75% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia (ISR = 500 lei în ianuarie 2014), stagiu de cotizare de cel puţin un an;

b) la suma prevăzută la punctul a) se adaugă o sumă calculată prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate (în funcţie de perioada de cotizare) asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare.

Cum se procedează cu concediul medical dacă expiră contractul de muncă

Dacă salariatul cu contract pe perioadă determinată are un concediu medical acordat anterior datei de expirare a contractului şi afecţiunea se prelungeşte şi după această dată, soluţia legală este de a solicita medicului două certificate de incapacitate de muncă, astfel:
• un prim certificat medical care va fi depus la angajator din momentul producerii incapacităţii şi până la data de expirare a contractului de muncă pe perioadă determinată;
• un al doilea certificat medical care va fi depus la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială au domiciliul/reşedinţa, dacă ultimul loc de muncă a fost în acea localitate sau acolo a realizat venituri.

Atenţie! Pentru ca al doilea certificat de incapacitate de muncă să poată fi depus la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, persoana în cauză trebuie să aibă deja pregătite şi să şi depună cererea de înregistrare ca şomer şi dosarul cu actele necesare în aceeaşi zi.

Notă: Legea nr. 76/2002 pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

Sursa:legestart.ro

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page