Comunicate de presă — noiembrie 12, 2014 at 11:15

CPECA Călăraşi implementează şi în anul şcolar 2014-2015 proiectul „S.M.A.R.T.” ediţia a II-a

by

SMART afisProiectul S.M.A.R.T. (S– sănătos, M- motivat, A– atent, R– responsabil, T– tenace) are ca scop intervenţia timpurie în mediul preşcolar prin creşterea influenţei factorilor de protecţie şi scăderea influenţei factorilor de risc la vârste mici pentru evitarea sau cel puţin întârzierea debutului de tutun şi alcool, precum şi dezvoltarea deprinderilor unui stil de viaţă sănătos pe baza cunoaşterii şi respectării igienei, alimentaţiei şi relaţiilor interpersonale sănătoase.

 Activităţile se vor derula în 10 grădiniţe (câte 5 în fiecare semestru) din municipiul Călăraşi, în anul şcolar 2014-2015 şi se adresează unui număr de 180 de copii din grupa mare cu vârsta de 5-6 ani, precum şi 150 de  părinţi ai copiilor implicaţi în proiect.

Fiecare grupă implicată în proiect va participa la 3 întâlniri interactive cu specialiştii CPECA Călăraşi, având următoarele teme: „ Stil de viaţă sănătos”  – se vor puncta  aspecte referitoare la comportamente sănătoase de viaţă, alimentaţie sănătoasă, igienă, mişcare, comportamente preventive versus comportamente nesănătoase de viaţă, alimentaţie nesănătoasă, sedentarism, comportamente viciate – tutunul, alcoolul.  „Prietenia” – tematica abordată vizează dezvoltarea relaţiilor interpersonale sănătoase la preşcolari, a spiritului de întrajutorare şi cooperare, de lucru în echipă.  „Ştiu ce e bine şi ce e rău”  – activitatea va fi realizată sub forma unui spectacol în cadrul căruia copiii vor interpreta melodii şi vor recita poezii referitoare la elementele componente ale stilului de viaţă sănătos (alimentaţie, sport, igienă, program adecvat de somn). Sala de clasă va fi amenajată cu planşe, materiale ce vor reprezenta o recapitulare a tuturor noţiunilor folosite în cadrul proiectului.  Sunt exemplu pentru copilul meu!” este un alt obiectiv al proiectului care se adresează părinţilor.

Prin derularea proiectui ne dorim ca, la finalul acestuia, preşcolarii să fie capabili să identifice punctele tari şi punctele slabe din propriul stil de viaţă, să descrie în ce constă stilul de viaţă sănătos, să enumere comportamente şi obiceiuri de viaţă care pot afecta sănătatea, să emită păreri proprii despre beneficiile adoptării unui stil de viaţă sănătos. Materialele folosite în cadrul întâlnirilor cu preşcolarii sunt adaptate nivelului de vârstă al acestora.

Proiectul „S.M.A.R.T.” implementat de CPECA Călăraşi în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi,  răspunde obiectivului prevăzut în Planul de acţiune al Strategiei Naţionale Antidrog referitor la „Implementarea de proiecte pilot la nivel naţional/local de intervenţie timpurie în mediul preşcolar, prin creşterea influenţei factorilor de protecţie şi scăderea influenţei factorilor de risc”. (Strategia Naţionale Antidrog 2013-2020 şi Planul de acţiune  transpuse la nivel local prin Strategia Antidrog a judeţului Călăraşi pentru perioada 2014-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea strategiei pentru perioada 2014-2016 aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr.89/30.07.2014 şi Ordin al Prefectului Judeţului Călăraşi nr. 237/28.05.2014)

 

Coordonator CPECA Călărași

Alin Cristian STAN

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page