Evenimente, Ultimile Știri — aprilie 18, 2013 at 11:56

Copii şi bucurii

by

 

oltenita12Să  fii  aşa  cum   eşti !

Să zbori, să te eliberezi dansând  căci: “ Oamenii sunt păsări nemaiîntîlnite, cu aripile crescute  înlăuntru, care bat, plutind, planând într-un aer mai curat care e gândul”, aşa scrie poetul nostru Nichita Stanescu.

Toţi copiii înscrişi la cercurile de dansuri de la Clubul Copiilor nr.1 Olteniţa, de la toate cluburile şi palatele copiilor din ţară vor să danseze ! Să se elibereze, să zboare, să danseze !

Nu vom fi niciodată altceva decât oameni, oameni supuşi atât nevoilor trupului cât şi spiritului, oameni în ale căror lăuntruri binele totdeauna triumfă şi care, indiferent de vremurile trăite, au lăsat deoparte grijile şi au răspuns mereu purităţii dorinţei de a trăi frumosul cu fiecare părticică a substanţei ce înveleşte sufletul.

“ Eu vreau sa dansez ! “Aceste cuvinte le rostesc copiii. De fiecare dată  percep fiecare mişcare ce o fac în spaţiul material al manifestării propriului lor fel de-a fi şi de a exista, ca o purificare, urmată apoi de cristalizarea perpetuă a ceea ce sunt. Sudoarea de ar curge şuvoaie, energia de s-ar epuiza, viaţa lor de s-ar topi toată pe scenă, tot nu s-ar opri . Până la ultima picătură şi dincolo de ea, pentru că ei – vor să danseze !

Pentru că, ce poate fi mai îndestulător pentru aspiraţiile fiecărui om decât oltenita10plutirea, pierderea în zbor a oricăror cătuşe telurice şi intrarea în transa dansului şi a mişcărilor dictate numai de nevoia de libertate şi simbioză a spiritului cu trupul? Simt nevoia sa danseze! Tuturor ar vrea să le spună cum simt plinătatea vieţii ce izvorăşte şi îi străbate. Să trăieşti zi de zi pe această alee, să accepţi paşii spre care neştiutele gânduri te călăuzesc, însuşi drumul parcurs să îl consideri al tău, să traieşti prin dans şi să spui cu încântare – dansez !

Municipiul Olteniţa se află situat pe malul stâng al fluviului Dunărea, unde oamenii locului muncesc şi trăiesc în armonie, păstrând tradiţiile şi respectând valorile locului. Acest lucru a încurajat iniţierea în frumosul nostru oraş a unui festival-concurs naţional de dans care sã reuneascã copii talentaţi din întreaga ţară.  Astfel, în anul 2009 a avut loc prima ediţie a concursului “Alize”, în cadrul unui proiect educaţional pentru dezvoltarea talentelor copiilor în domeniul cultural – artistic .

oltenita5Festivalul de dans  “Alizee” îsi propune să stimuleze şi să diversifice activităţile cultural – artistice destinate copiilor în scopul de a oferi alternative educative pentru ocuparea timpului liber, de a promova multiculturalitatea.

Proiectul oferă posibilitatea de a socializa cu alţi copii din ţară care au  aceleaşi         interese de cunoaştere,  având ca obiective specifice formarea la copii a unei culturi estetice care să includă concepte durabile: elaborarea de propuneri concrete privind restructurarea programei de dansuri din perspectiva multiculturală, asigurarea accesului fiecărui copil provenit din toate zonele ţării la educaţia în spiritul  dansului şi stimularea participării acestora la toate nivelurile de dans, dezvoltarea creativităţii şi încurajarea talentelor în rândul micilor participanţi, încurajarea spiritului de competiţie şi de participare la acţiuni care să promoveze aptitudinile native, sporirea motivării copiilor şi întâmpinarea aspiraţiilor lor, asigurarea satisfacţiei de a fi copii europeni, cu deschideri internaţionale, asigurarea unor condiţii din ce în ce mai bune de studiu specific şi încurajarea participărilor la toate programele de pregătire culturală pe care le dezvoltă palatele şi cluburile copiilor.

Viitorul european al copiilor olteniţeni este parcă mai luminos atunci când îi avem în spaţiul educaţional oferit de club şi ne bucurăm alături de ei când vedem că aceştia doresc să înveţe !

oltenita9În oraşul nostru copiii trăiesc şi înfloresc cu fiecare zi şi noi suntem parte din ei, încercând să le dăruim iubire de frumos şi de oameni. Aceşti copii se pot mândri cu recunoaşterea măiestriei şi a talentului lor prin premiile obţinute în urma participării la multe concursuri naţionale şi internaţionale. Depinde doar de noi ca ei să meargă mai departe. Scopul activităţii instituţiei noastre este ocuparea utilă, eficientă şi plăcută a timpului liber al copiilor, sub îndrumarea competentă şi pasionată a cadrelor didactice cu reale disponibilităţi. Interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic, are ca rezultat transformarea ei într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii, iar  promovarea aspectelor pozitive ale activităţii educative şi descoperirea mijloacelor prin care să se creeze acel echilibru între tradiţional şi modern, precum şi aplicarea unor alternative educaţionale care să faciliteze dezvoltarea personalităţii copilului, ne revine nouă.

Avem misiunea de valorizare a fiecărui copil, stimularea sa intelectuală, dezvoltarea competenţelor emoţionale, educarea pentru adaptare la schimbare, în spiritul valorilor europene, într-un mediu şcolar stimulativ. Avem  misiunea de a plămădi idealuri. Suntem prezenţi la bucuria copiilor de a-şi împlini visurile. Suntem bucuroşi să le fim aproape.

Copii şi bucurii !

Învăţământul trebuie să se integreze şi să îşi adapteze ofertele pentru a veni în sprijinul noii generaţii, actualizându-şi permanent finalităţile şi resursele, astfel încât să răspundă noilor provocări şi, în acelaşi timp, să le ofere subiecţilor educaţiei deprinderi şi instrumente de muncă eficiente.

Clubul Copiilor este alternativă pentru timpul liber al copiilor. Obţinerea rezultatelor are loc în urma unui proces de instruire non formală prin aplicarea ambelor metode ale procesului de educaţie: tradiţională şi modernă.

La Clubul Copiilor căile spre împlinire ţi se dezvăluie tulburătoare şi pline de promisiuni… sensibilitatea, imaginaţia, creativitatea, toate oglindesc lumea prin ochii copiilor.

Arta… simplu cuvânt împietrit între coperţile dicţionarului intrat devreme în raftul bibliotecii? Nu. Ne gândim la artă! Avem timp pentru ea în lumea asta în care pe buzele fiecăruia freamătă cuvinte ca: secolul vitezei, tehnologie, etc. Şi dacă ar fi să o definim prin limbajul sufletului, prin graiul inimii, cum ar suna definiţia ei?

Arta  – simţire în faţa a tot ceea ce tulbură, ce îţi dă aripi să zbori spre înălţimile trăirilor.

Arta – izvor nesecat şi pur în care munca, efortul depus ar fi în van, fără esenţa tuturor celor superioare:  talentul. Nu putem vorbi de artă fără a vorbi de talent.

Evident, talentul nu ar înflori, nu s-ar dezvolta, nu ar ieşi la suprafaţă fără efort, voinţă, ambiţie, seriozitate, impuls, încurajare.

Arta poate zbura pentru că talentul îi dă aripi. Aripile talentului sunt puternice pentru că efortul îl dezvoltă, îl ajută să crească.

Arta poate zbura cât mai sus, pentru că voinţa o propulsează, o stimulează, îi dă curaj ţi libertate să plutească. Şi toate aceste calităţi sunt rar întâlnite. Doar in puţinii  dintre noi toate aceste calităţi se întâlnesc.

Dar atunci când îşi găsesc sălaşul în cel în care sensibilitatea are puteri oltenita7măiestre, ele vibrează puternic, punând în mişcare şi chiar făcând să explodeze toate forţele naturii umane ca un vulcan cutremurând întreaga fiinţă. Puţini dintre noi se bucură de privilegiile artei prin calităţile pe care le are şi care întrunesc ceea ce numim cu toţii talent. Iar talentul străluceşte puternic în ochii celui ce se bucură de el. Copiii noştri sunt înzestraţi cu talent. Mulţi dintre aceia care se bucură de talent sunt prinşi în tumultul vieţii, în vârtejul grijilor cotidiene, uitând de ei şi rătăcindu-se pe drumul spre artă. Mulţi dintre ei nu mai ajung să bată la porţile feerice ale artei.

Însă cei puţini, cei care sunt bine îndrumaţi, ajung în siguranţă la porţile ei şi bat cu putere, pentru a li se deschide şi a-şi primi ofrandele. Efortul şi talentul vor atinge maximum de forţă si se vor bucura de aprecierea celor din jur, căci, atunci când orologiul va bate, el, talentul va ieşi la rampă şi va dărui arta sa tuturor. Şi apoi va culege laurii trimişi de sufletele încărcate de emoţie şi bucurie.

oltenita6Copii şi bucurii! Aici la Clubul Copiilor nr. 1 Olteniţa, ochii copiilor strălucesc, căci paşii lor sunt călăuziţi cu măiestrie de dascălii care ştiu să descopere în ei acel mic diamant şi să-l aducă la lumina soarelui.

Copiii pe care îi vedem în fiecare zi, cărora le vorbim, cei ce sunt aproape de noi,  prezenţi de fiecare dată la toate acţiunile clubului, indiferent de vreme, moment sau stare, aceşti copii sunt oglinda noastră căci “ Copilăria este şuvoiul de apă care izvorăşte limpede şi curat din adâncurile fiinţei şi la care omenirea aleargă fără încetare, să-şi potolească setea idealurilor sale de dragoste, de bunătate, de frumuseţe.“( Francesco Orestano).

Dar oricât de multe argumente am căuta pentru a lăuda talentul şi dorinţa pentru dans a copiilor nu ar fi tot atât de convingătoare ca desfăşurarea acestui festival de dans naţional Alize, aflat  în acest an 2013 la cea de a IV a ediţie.

Desfăşurarea festivalul aflat la a IV a ediţie a fost posibilă doar datorită sprijinului Consiliului Local al Municipiului Olteniţa, primar domnul Petre Ţone, ca  partener principal al Clubului Copiilor Olteniţa.

Pregătirile ne-au pus pe jar. Nimic nu trebuia uitat ! S-au trimis invitaţii membrilor juriului, formaţiile participante dar şi tuturor instituţiilor şi persoanelor care au manifestat sprijin şi interes faţă de această acţiune , s-au realizat afişe, au fost pregătite mape de jurizare, s-a realizat decorul, au fost achiziţionate trofee, au fost realizate diplome, s-a iniţiat un program de desfăşurare a concursului, s-a încercat o organizare cât mai bună, astfel încât tot personalul clubului a fost antrenat în acest vârtej care s-a dovedit a fi rodnic.

Programul a fost astfel conceput ca în ziua desfăşurării, dimineaţa să aibă loc o paradă a costumelor. Şi ce paradă ! Au răspuns invitaţiei 26 formaţii din Ploieşti, Găeşti, Piteşti, Râmnicu-Sărat, Bucureşti, Ilfov, Călăraşi, Olteniţa cu un număr de 328 copii. Fiecare formaţie, cu copiii îmbrăcaţi  în costume frumos concepute, însoţită de instructorul de dans, în toate culorile primăverii, a defilat în oraşul Olteniţa aducând un plus de voie bună, având în vedere că oraşul Olteniţa sărbătorea şi 498 de ani de la atestarea documentară.

La finalul paradei toţi participanţii au fost invitaţi pe scena neîncăpătoare din centrul oraşului, amplasată în aer liber, pentru a fi văzuţi de cetăţenii oraşului Olteniţa.

Programul a fost extraordinar de frumos, copiii dansând la cel mai înalt nivel, cu toată frenezia tinereţii, dând un spectacol unic pentru privitori şi pentru membrii juriului cărora le-a fost  dificil  să decidă câştigătorii.

Am fost onoraţi să avem un juriu alcătuit  din reprezentanţi ai Inspectoratului Oltenita1Şcolar al Judeţului Călăraşi: preşedinte – Inspector Şcolar profesor Laura Cristina Mnteanu, Inspector Şcolar Educaţie Permanentă profesor Melania Vulpoiu, consilier educativ profesor Monica Vasile, instructor coregraf Nicolae Ene, profesor educaţie muzicală Benone Pavelescu.

Mai mult, premierea a fost făcută de către Inspector Şcolar General profesor Silviana Şestacovschi şi Inspector Şcolar General Adjunct profesor Eufrosina Amza, care au avut bucuria de a înmâna diplomele şi trofeele câştigătorilor festivalului.

Au fost evaluate originalitatea dansului şi a costumelor, compoziţia coregrafică, valoarea interpretativă cât şi impresia artistică. Au fost  prezente în concurs mai multe genuri coregrafice şi de asemenea s-a ţinut cont de categoria de vârstă a copiilor.

[wzslider autoplay=”true”]

Laurii primiţi reprezintă cel mai valoros premiu şi trec de graniţele lumii simţurilor, cuibărindu-se în sălaşul sufletului. Copiii noştri, mai mari sau mici ascund în ei puteri nebănuite. Doar noi suntem cei care putem descoperi acele puteri. Dar câţi dintre noi avem timp să ne aplecăm asupra lor şi să privim adânc în sufletele lor? Prea puţini. Dar noi, cadrele didactice de aici, o facem zi de zi, ceas de ceas, aceasta ne este menirea.  Astfel pe zi ce trece mai citim un nume, mai descoperim un talent.

Bucurii şi copii !
Constantin Georgeta Mirela 
Director – Clubul Copiilor nr. 1 Olteniţa

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page