Dezvoltare durabilă, Dezvoltare rurală — iulie 24, 2014 at 11:27

Controlul la faţa locului în vederea verificării suprafețelor agricole declarate de fermieri în cererile unice de plată pentru anul 2014.

by

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul Judeţean Călăraşi informează că în această perioadă se desfăşoară controlul la faţa locului în vederea verificării suprafețelor agricole declarate de fermieri  în cererile unice de plată pentru anul 2014.

apia-doljCondiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor directe, conform reglementărilor europene şi naţionale pe care trebuie să le respecte fermierii, sunt:

–    exploatarea unui teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, cu suprafaţa parcelei agricole de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei este de cel puţin 0,1 ha (conform art.7 alin.1 lit..a din O.U.G. nr. 125/2006, cu modificările şi completările ulterioare); în cazul livezilor tradiţionale, suprafaţa minimă eligibilă a parcelelor pentru Pachetele 1şi 2 ale Măsurii 214 este de 0,3 ha (conf. PNDR 2007-2013, versiunea consolidată);

–    respectarea cerinţelor de eco-condiţionalitate reglementate prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei, respectiv: Bunele condiții agricole şi de mediu (GAEC), Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR), Cerinţele minime (relevante pentru măsura de agro-mediu);

–    respectarea cerinţelor specifice pachetelor de agro-mediu solicitate;  pentru măsura 214 – plăţi de agro-mediu este obligatorie ţinerea evidenţei agricole (caietul de agro-mediu trebuie completat şi păstrat pe toată perioada de desfăşurare a angajamentului conform legislaţiei in vigoare), fiind condiţie de eligibilitate.

Facem precizarea că începând cu anul 2014 au fost implementate și se verifică, prin control la fața locului, respectarea SMR – lor din domeniile Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor și Notificarea bolilor:

SMR 9 Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor. Fermierul va ţine evidenţa la zi, în Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, după efectuarea fiecărui tratament;

SMR 10 Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal, tireostatic şi beta-agoniste în creşterea animalelor;

SMR 11Principii și cerinţe generale ale legislaţiei alimentare şi proceduri în domeniul siguranţei produselor alimentare;

SMR 12Prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST);

SMR 13Măsuri de combatere a febrei aftoase;

SMR 14 – Măsuri de combatere a anumitor boli la animale: boala veziculoasă a porcului, variola ovină şi caprină, pesta porcină africană și pesta porcină clasică;

SMR 15 – Măsuri de combatere şi de eradicare a febrei catarale ovine (boala limbii albastre – bluetongue).

În cazul în care solicitantul refuză sau restricţionează accesul în exploataţie a reprezentanţilor APIA, pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat sprijin pe suprafata devine neeligibilă.

DIRECTOR EXECUTIV
Marinela DINULESCU

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page