Dezvoltare durabilă, IMM şi Afaceri — iulie 19, 2016 at 20:32

Contractul individual de munca poate inceta de drept, caz in care nu mai discutam despre vointa partilor. Incetarea de drept intervine direct, prin forta legii.

by

desfacere_contractContractul individual de munca poate inceta de drept, caz in care nu mai discutam despre vointa partilor. Incetarea de drept intervine direct, prin forta legii.

Nu uitam care sunt cazurile incetarii contractului de munca. Conform art. 55 din Codul Muncii, contractul individual de munca poate inceta:

– de drept
– prin acordul partilor
– ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, prin concediere sau demisie.

Care sunt cazurile de incetare de drept prevazute de Codul Muncii?

Art. 56. (1) Contractul individual de munca existent inceteaza de drept:

a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii;

b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana fizica;

c) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare; la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II; (Legea nr. 12/2015)

d) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva;

e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;

f) ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;

g) de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;

h) ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia;

i) la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata;

j) retragerea acordului parintilor sau al reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani.

(2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. c)- j), constatarea cazului de incetare de drept a contractului individual de munca se face in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea acestuia, in scris, prin decizie a angajatorului, si se comunica persoanelor aflate in situatiile respective in termen de 5 zile lucratoare.

Mai tinem cont si de faptul ca incetarea de drept a contractului individual de munca poate interveni si in situatia in care, in termen de 6 luni, salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile sau atestarile necesare pentru exercitarea profesiei.

Atentie si la art. 80, alin. (3) din Codul Muncii, care prevede faptul ca un CIM va inceta de drept daca salariatul nu solicita repunerea in situatia anterioara emiterii actului de concediere.

(3) In cazul in care salariatul nu solicita repunerea in situatia anterioara emiterii actului de concediere, contractul individual de munca va inceta de drept la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti.

Nu neglijam faptul ca Legea nr. 12 din 20 ianuarie 2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 22 ianuarie 2015 a modificat Codul Muncii.

Care este modificarea ce tine de incetarea de drept a CIM?

Contractul individual de munca inceteaza de drept:
– la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;
– la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare;
– la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II;

Constatarea incetarii de drept a contractului individual de munca

“Fiind vorba de o incetare in virtutea leii ope legis, contractul este reziliat in chiar momentul aparitiei cauzei de incetare, fara sa mai fie nevoie de vreo formalitate ori sa intervina un act al angajatorului.

Totusi, se prevede [art. 56 alin. (2) din Codul Muncii] necesitatea constatarii cazului de incetare de drept a contractului individual de munca (cu exceptia decesului salariatului ori angajatorului persoana fizica, declararii mortii acestora sau punerii sub interdictie ori, dupa caz, dizolvarii angajatorului persoana juridica). Constatarea trebuie facuta in scris, prin decizie a angajatorului, in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea cazului de incetare, care se comunica celui aflat in situatia respectiva, intr-un termen de 5 zile lucratoare.”, precizeaza Prof. Univ. Dr. Alexandru Ticlea in Tratat de dreptul muncii. Legislatie. Doctrina. Jurisprudenta.

“De subliniat este ca emiterea deciziei privind incetarea de drept a contractului individual de munca poate interveni chiar si in ipoteza in care acest contract este suspendat, inclusiv pentru incapacitate temporara de munca, deoarece interdictiile cuprinse in art. 60 alin. (1) din Codul muncii vizeaza numai concedierea.”, mai precizeaza Prof. Univ. Dr. Alexandru Ticlea in Tratat de dreptul muncii. Legislatie. Doctrina. Jurisprudenta.

Ce se intampla daca in perioada de suspendare a CIM intervine o cauza de incetare a CIM?
De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept prevaleaza.

In cazul suspendarii contractului individual de munca se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept.

Angajatorul poate fi obligat sa prelungeasca un CIM pe durata determinata daca intervine, spre exemplu, o situatie de suspendare a contractului?
Chiar daca intervine incapacitate temporara de munca, stare de graviditate sau concediu de maternitate, contractul individual de munca inceteaza de drept la data expirarii termenului CIM incheiat pe durata determinata.

Mult succes, curaj profesional si cariere stralucite!

Surse: Codul Muncii
“Tratat de Dreptul Muncii. Legislatie. Doctrina. Jurisprudenta”, autor Profesor Univesitar Doctor Alexandru Ticlea
“Memorator de Legislatia Muncii”, autor Consilier Juridic Gabriela Dita

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page