Comunicate de presă, Ultimile Știri — septembrie 26, 2016 at 13:27

Constituirea echipei de proiect ”Valea Mostistei”

by

POPAM 2014 – 2020 SUSTINE INITIATIVA TA!

Proiect finantat din Fondul European de Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020

Prioritatea Uniunii 4: Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si sporirea coeziunii teritoriale.

Obiectiv Specific 4: Promovarea cresterii economice, a incluziunii sociale si a crearii de locuri de munca si furnizarea de sprijin pentru cresterea sanselor de angajare si a mobilitatii fortei de mmunca in cadrul comunitatilor costiere si interioare, dependente de pescuit si acvacultura, inclusiv diversificarea.

Masura III.1. Sprijinul Pregatitor pentru infintarea parteneriatelor public – private si elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala integrata a zonelor de pescuit.

Titlul Proiectului: Valea Mostistei

Beneficiar: Asociatia Valea Mostistei

Asociatia Valea Mostistei, in calitate de beneficiar, implementeaza, incepand cu 15 Septembrie 2016, proiectul ”Valea Mostistei”.

popam-2014-2020-sustine-initiativa-taProiectul are o perioada de implementare de 3 luni, cu o valoare totala de 110.980 lei si este finantat din Fondul European de Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020, Prioritatea Uniunii 4, Obiectiv Specific 4, Masura III.1. Sprijinul Pregatitor pentru infintarea parteneriatelor public – private si elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala integrata a zonelor de pescuit.

In cadrul proiectului Valea Mostistei, s-au derulat primele activitati:

  • Constituirea echipei de proiect;
  • Formarea grupurilor de lucru pe cele 4 domenii de activitate: mediu, administratie publica locala, economie,societate civila
  • Identificarea potentialilor parteneri din mediul de afaceri si societatea civila;
  • Crearea paginii de facebook –  https://www.facebook.com/asociatia.valeamostistei/

In perioada urmatoare vor fi prezentate si alte activitati aferente implementarii proiectului.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page