Dezvoltare durabilă, IMM şi Afaceri — aprilie 11, 2014 at 13:29

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România: Comunicat de presă

by

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România (CNIPMMR), confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional, felicită Parlamentul României pentru adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, pregătit profesionist de către Departamentul pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri si Turism.

ovidiu nicolescuMembrii Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România îsi exprimă bucuria si satisfacţia că această acţiune de modificare a Legii IMM-urilor, iniţiată în urmă cu câţiva ani, s-a finalizat cu succes si că au fost valorificate în mare parte propunerile CNIPMMR.

CNIPMMR consideră că adoptarea proiectului de lege este relevantă pe următoarele patru planuri:

  • politic întrucât proiectul de lege a fost votat în unanimitate de Parlament;
  • economic deoarece au fost avizate amendamente privind prioritatea de finanţare a programelor de microgranturi, produse ecologice si inovative, înfiinŃarea Fondului de sprijinire a IMM pentru cofinanţarea fondurilor europene si înfiinŃarea de fonduri specifice de ministere si autorităţi destinate cofinanţării IMM-urilor si ONG-urilor. De asemenea s-a adoptat cota de 0,4% din PIB pentru fondurile alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor de dezvoltare;
  • juridico – legislativ întrucât s-a introdus obligativitatea realizării evaluării sistematice a impactului proiectelor de acte normative prin aplicarea „Testului IMM”, ceea ce va contribui la o legislaţie funcţională si predictibilă;
  • psihologic datorită faptului ca actualul Guvern a dat un semnal clar de sprijinire a mediului de afaceri si de dezvoltare a sectorului de IMM-uri în special prin măsuri de relansare economică.

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România salută deschiderea Guvernului, a Ministerului Economiei si a Departamentului pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri si Turism pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici si mijlocii din România si îsi exprimă întreaga disponibilitate de colaborare pentru a contribui la realizarea unui mediu favorizant afacerilor în România, la asigurarea transpunerii si aplicării în România a „Small Business Act” si la relansarea economiei.

cnipmmr

Biroul de presă al CNIPMMR

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page