Anunţuri — aprilie 4, 2013 at 12:35

CONSILIUL LOCAL MÎNĂSTIREA

by

Descriere anunt:

CONSILIUL LOCAL MINASTIREA, judeţul Călăraşi, având cod fiscal 3796853: Vinde prin licitaţie publică deschisă următorul teren: -Teren în suprafaţă de 8,16 ha situat în extravilanul,  comunei Minastirea , judeţul Calarasi.Terenul se vinde pentru Construirea unui parc fotovoltaic.

Documentaţia pentru înscrierea la licitaţie şi oferta vor fi depuse la sediul Primăriei Minastirea. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 24.04.2013. Depunerea ofertelor va fi făcută până în ziua de 25.04.2013, la orele 16.00. Deschiderea ofertelor se va efectua în ziua de 26.04.2013, orele 10.00, la sediul Primăriei Minastirea, judeţul Călăraşi. Desemnarea ofertantului câştigător va fi făcută până la data de 29.04.2013. Caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire pot fi achiziţionate de la sediul Primăriei Comunei Minastirea, sat Minastirea, comuna Minastirea, judeţul Călăraşi. Relaţii suplimentare se pot obţine de la: -sediul Primăriei Minastirea, judeţul Călăraşi; telefon: 0242/520018, fax: 0242/520018;  -persoană de contact: Bucur Michaela

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page