Comunicate de presă, Ultimile Știri — iunie 6, 2014 at 13:00

Comunicat presă GAL Valea Mostiştei: Lansarea Masurii 125, Submăsura 125 a2 în perioada 10 iunie – 01 august 2014

by

Gal valea mostisteiGRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA MOSTIȘTEI anunţă lansarea Masurii 125 (Submăsura 125 a2 “Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii”) în perioada 10 iunie – 01 august 2014, conform priorităţilor Planului de Dezvoltare Locală al Grupului de Acţiune Locală  Valea Mostiștei.

Data publicării apelului de selecție: 10.06.2014
Data lansarii sesiunii: 10.06.2014
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 01/10.06-01.08.2014
Tipurile de beneficiari eligibili pentru măsura 41. a2 “Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii”) sunt:

  • Organizaţii/federaţii de utilitate publică ale proprietarilor/deţinătorilor de terenuri agricole constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  • Consilii locale şi asociaţii ale acestora;

Fondurile disponibile nerambursabile alocate în această sesiune pentru Măsura 41.125- ” Submăsura 125 a2 “Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii”)” sunt in valoare totala de  400.000  euro.

Proiectele pot fi depuse in str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic de luni până vineri in timpul programului de lucru 8:30 – 16:30.

Data limită de primire a proiectelor este 01 august 2014, ora 16:30, la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 200.000 Euro.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe www.valeamostiștei.ro și www.apdrp.ro (V3 din aprilie 2011).

Informații suplimentare cu privire la accesarea Masurii 41.125 Submăsura 125 a2 “Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii”)  pot fi obtinute la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic intre orele 08:30 – 16:30 sau de pe pagina de internet www.valeamostistei.ro  precum si la telefon 0762649817 / 0756129877 (Costea Voicu Ion)  sau 0756.129.879 (Stan Adriana Daniela) sau email gal.valeamostiștei@valeamostiștei.ro.

Sunt disponibile spre consultare la sediul GAL Valea Mostiștei,  variante electronice (pe suport CD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.