Comunicate de presă, Ultimile Știri — aprilie 9, 2014 at 10:15

Comunicat de presă:LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PE MĂSURA 41.123 – “Restructurarea și modernizarea sectoarelor de procesare și marketing a produselor agricole și forestiere, în paralel cu respectarea principiilor dezvoltării durabile “

by

logo galProgramul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 – Program finanțat de Uniunea Europeană si Guvernul României Axa 4 LEADER

Grupul de Acţiune Locală „Bărăganul de Sud-Est”

Data publicării apelului de selecție: 09.04.2014
Data lansării sesiunii: 10.04.2014
Numărul de referință al sesiunii cereri de proiecte: M41.123 – 1/10.04.2014 – 15.05.2014

LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PE MĂSURA 41.123 – “Restructurarea și modernizarea sectoarelor de procesare și marketing a produselor agricole și forestiere, în paralel cu respectarea principiilor dezvoltării durabile

Grupul de Acțiune Locală „Bărăganul de Sud-Est” anunță lansarea, în perioada 10.04.2014 – 15.05.2014, sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 41.123 – „Restructurarea şi modernizarea sectoarelor de procesare şi marketing a produselor agricole şi forestiere, în paralel cu respectarea principiilor dezvoltării durabile” din Planul de Dezvoltare Locală al GAL Bărăganul de Sud-Est.

Tipuri de beneficiari:

– Micro-întreprinderile si Intreprinderi Mici si Mijlocii

– Grupuri de producători constituite conform Ordonantei nr. 37/2005 cu modificările și completările ulterioare, care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole si silvice si aparțin următoarelor forme juridice:

– societăți comerciale constituite conform legii 31/1990

– cooperative  agricole de procesare a produselor agricole, constituite conform Legii nr. 566/2004;

– întreprindere individuală si ăntreprindere familială constituite conform OUG 44/2008

– Societăți cooperative de valorificare – constituite conform Legii nr. 1/2005

Fondurile disponibile pentru Măsura 41.123  „Restructurarea și modernizarea sectoarelor de procesare și marketing a produselor agricole și forestiere, în paralel cu respectarea principiilor dezvoltării durabile ” sunt de 64 000 Euro

Suma minimă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 5 000 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 64 000 Euro.

Data limită de primire a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 10.04.2014 – 15.05.2014. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 15.05.2014, ora 15,00.

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:  Depunerea proiectelor pentru Măsura 41.123 (Măsura 411 prin Măsura 123 PNDR) – “Restructurarea și modernizarea sectoarelor de procesare și marketing a produselor agricole și forestiere, in paralel cu respectarea principiilor dezvoltării durabile” – se va face la sediul GAL Bărăganul de Sud-Est, în localitatea Ştefan cel Mare, Strada Şcolii, nr. 32A, județul Călăraşi, de luni până vineri în intervalul orar 09,00- 15,00.

Informaţii detaliate privind accesarea si derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil atat pe site-ul GAL www.baraganse.ro  cat și pe site-ul APDRP  www.apdrp.ro

Informații suplimentare cu privire la accesarea Măsurii 41.123 pot fi obținute la sediul  Asociaţiei Grupului de Acţiune Locală “Bărăganul de Sud-Est” din localitatea Ştefan cel Mare, Strada Şcolii, nr. 32A, județul Călăraşi, de luni până vineri în intervalul orar 09,00- 15,00 şi de pe site-ul GAL www.baraganse.ro

Persoană de contact Marcel Zăgărin – director, tel. 0722 530 740

Sunt disponibile spre consultare la sediul GAL Baraganul de sud est variante electronice (suport CD/DVD) si  pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate .

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page