Comunicate de presă, Ultimile Știri — februarie 20, 2015 at 08:00

Comunicat de presă POSDRU/123/S/127548: Eficientizarea relațiilor interdepartamentale în cadrul Seviciului Public de Ocupare

by

logo DataProject Management SystemAgenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și partenerul IT SYSTEMS INTERNATIONAL SRL, implementează în perioada 06.01.2014 – 05.07.2015 proiectul ”Tracking Task-Serviciu electronic de gestionare și monitorizare a relațiilor interdepartamentale din cadrul SPO”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul prezintă o importanță deosebită pentru Serviciul public de Ocupare, întrucât va contribui la modernizarea și eficientizarea activității angajaților săi, prin oferirea unui instrument informatic nou, inovator, cu funcționalități de management al sarcinilor de serviciu pentru personalul SPO.

Sistemul informatic va fi implementat în 43 SPO-uri din întreaga tară, fapt ce va duce la eficientizarea muncii angajaților Serviciului Public de Ocupare pentru a răspunde adecvat și profesionist, în timp real, solicitărilor interne ale instituției și nu numai. Grupul țintă este reprezentat de 180 de persoane angajate ale SPO din diverse departamente, care vor beneficia de sesiuni de pregatire pentru gestionarea si utilizarea aplicatiei informatice.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al Axei Prioritare 4, și anume Creșterea calității, eficienței și transparenței serviciilor de ocupare furnizate de Serviciul Public de Ocupare. Platforma informatică realizată va constitui un important instrument în atingerea obiectivelor specifice ale Domeniului Major de Intervenţie 4.1 „Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare” prin creșterea eficienței și calității serviciilor oferite.

Date de contact:
Irina Perșa – Manager de proiect
Telefon: 021 / 311.07.73
E-mail: irina.persa@anofm.ro
www.tracking-task.ro

logo Tracking Task

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page