Comunicate de presă, Ultimile Știri — aprilie 9, 2014 at 10:00

Comunicat de presă: LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PE MĂSURA 41.121 – “Exploatații agricole moderne în regiunea Bărăganul de Sud-Est“

by

logo galProgramul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 – Program finanțat de Uniunea Europeană si Guvernul României  Axa 4 LEADER

Grupul de Acţiune Locală „Bărăganul de Sud-Est”

Data publicării apelului de selecție: 09.04.2014
Data lansării sesiunii: 10.04.2014
Numărul de referință al sesiunii cereri de proiecte: M41.121 – 1/10.04.2014 – 15.05.2014

LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PE MĂSURA 41.121 – “Exploatații agricole moderne în regiunea Bărăganul de Sud-Est

Grupul de Acțiune Locală „Bărăganul de Sud-Est” anunță lansarea, în perioada 10.04.2014 – 15.05.2014, sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 41.121 – „Exploatații agricole moderne în regiunea Bărăganul de Sud-Est” din Planul de Dezvoltare Locală al GAL Bărăganul de Sud-Est.

Tipuri de beneficiari:

– fermieri – persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole – a căror exploataţie are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE și care este înregistrată în Registrul fermelor / Registrul agricol,

– fermierii in vârsta de până la 40 ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), persoane fizice sau juridice care practică activităţi agricole şi care se instalează pentru prima dată în exploataţia agricolă ca şi conducător (şef) al acesteia,

– grupurile de producători şi cooperativele pot fi beneficiari ai măsurii cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Fondurile disponibile pentru Măsura 41.121  „Exploatații agricole moderne în regiunea Bărăganul de Sud-Est” sunt de 299 276 Euro.

Suma minimă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 5 000 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 200 000 Euro.

Data limită de primire a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 10.04.2014 – 15.05.2014. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 15.05.2014, ora 15,00.

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor pentru Măsura 41.121 (Masura 411 prin Masura 121 PNDR) – Exploatații agricole moderne în regiunea Bărăganul de Sud-Est se va face la sediul GAL în localitatea Ştefan cel Mare, Strada Şcolii, nr. 32A, județul Călăraşi, de luni până vineri în intervalul orar 09,00- 15,00.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului (Varianta V.10 cu Cererea de finantare versiunea 5.7 din noiembrie 2012) , disponibil atat pe site-ul GAL www.baraganse.ro  cat și pe site-ul APDRP  www.apdrp.ro

Date de contact şi informații suplimentare cu privire la accesarea Masurii 41.121 pot fi obținute la sediul Asociaţiei Grupului de Acţiune Locală “Bărăganul de Sud-Est” din localitatea Ştefan cel Mare, Strada Şcolii, nr. 32A, județul Călăraşi, zilnic între orele 09,00- 15,00. şi de pe site-ul GAL www.baraganse.ro

Persoană de contact Marcel Zăgărin – director, tel. 0722530740

Sunt disponibile spre consultare la sediul GAL Baraganul de sud est variante electronice (suport CD/DVD) si  pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate .

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.