Comunicate de presă, Ultimile Știri — aprilie 22, 2013 at 15:14

COMUNICAT DE PRESǍ DE LA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

by

institutul de statistica

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ CĂLĂRAŞI

Calaraşi – 910088 ; str. Flacăra , bl. BBB, et. 2, telefon 0342 401001,

fax 0242 312746,   e-mail  tele@ calarasi.insse.ro

http://www.calarasi.insse.ro

COMUNICAT DE PRESǍ

Nr. 20  din  22 aprilie  2013

Situaţia principalilor indicatori socio-economici

ai judeţului Călăraşi, în luna februarie 2013

– date operative –

INSTITUTUL DE STATISTICĂ1

Evoluţia principalilor indicatori socio-economici la nivelul judeţului Călăraşi, în luna februarie 2013 s-a caracterizat prin:

– creșterea producţiei industriale realizată în luna februarie 2013 cu 15,9% faţă de luna precedentă şi cu 8,5% comparativ cu producţia industrială realizată în luna februarie 2012;

          – scăderea câştigului salarial mediu nominal net comparativ cu luna precedentă cu 0,3% şi creșterea cu 2,9% comparativ cu luna februarie 2012 ;

          – scăderea ratei şomajului înregistrat, la sfârşitul lunii februarie 2013 la 7,5%, cu 0,2 puncte procentuale faţă de luna precedentă şi creșterea cu 1,2 puncte procentuale faţă de luna februarie 2012;

          – creşterea indicelui de utilizare netă a locurilor de cazare, din structurile de primire turistică, cu 15,3 puncte procentuale faţă de luna ianuarie 2013, respectiv cu 26,2 puncte procentuale faţă de luna februarie 2012;

 – creșterea numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale cu 10  comparativ cu luna ianuarie 2013 şi respectiv cu  3 comparativ cu luna februarie 2012;

          – scăderea numărului născuţilor-vii, al deceselor generale și al căsătoriilor şi de creşterea numărului divorţurilor și al deceselor sub 1 an faţă de luna anterioară. Comparativ cu luna februarie 2012 a scăzut numărul născuţilor-vii, al decedaţilor, al divorţurilor şi al deceselor sub 1 an şi a crescut  numărul căsătoriilor.

Producţia industrială realizată în luna februarie 2013 a înregistrat o creștere cu 15,9%, comparativ cu luna precedentă.

INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE                                                                                                                                                         – % –

INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE
În  perioada 1.I – 28.II.2013, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, majorarea producţiei s-a înregistrat la următoarele diviziuni  din   industria  prelucrătoare :  industria construcţiilor metalice și a produselor din metal (+96,0%), fabricarea produselor de cauciuc și mase plastice (+88,9%), fabricarea altor produse din minerale nemetalice (+51,8%), fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie (+45,8%), tipărirea și reproducerea pe suporţi a înregistrărilor (+34,9%), industria metalurgică (+10,8%).Producţia  industrială  realizată  în luna februarie 2013, comparativ cu luna februarie 2012, a fost mai mare cu 8,5%, creșterea datorându-se  în  principal creșterii producţiei  în  industria   prelucrătoare (+8,4%).În luna februarie 2013,  aportul industriei prelucrătoare a fost de 99,9% din volumul total al producţiei industriale realizată.

STRUCTURA PRODUCŢIEI INDUSTRIALE
1.0

STRUCTURA PRODUCŢIEI INDUSTRIALE

STRUCTURA PRODUCŢIEI INDUSTRIALE1

Câştigul salarial mediu nominal net , în luna februarie 2013, a fost de 1119 lei, mai mic cu 0,3% comparativ cu luna precedentă şi mai mare cu 2,9% comparativ cu luna februarie 2012. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 1021 lei  în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 1080 lei  în industrie şi construcţii şi de 1168 lei  în servicii.Câştigul salarial mediu nominal brut pe total judeţ, în luna februarie 2013, a fost de 1534 lei, mai mic cu 0,3% comparativ cu luna precedentă şi mai mare cu 2,7% comparativ cu luna februarie 2012. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 1383 lei în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 1476 lei  în industrie şi construcţii şi de 1608 lei în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal brut la nivelul economiei naţionale, în luna februarie 2013, a fost de 2144 lei, iar cel net de 1553 lei. Comparativ cu luna precedentă, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 0,3%. Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 100,0% faţă de luna precedentă, de 116,8% faţă de  octombrie 1990 și de 99,9% faţă de cel înregistrat în luna februarie 2012.

Efectivul salariaţilor, la sfârşitul lunii februarie 2013, a fost de 42728 persoane, cu 20 persoane mai multe faţă de luna precedentă și cu 1234 persoane mai multe faţă de luna februarie 2012.

Pe ramuri de activitate, numărul salariaţilor a fost de 3,6 mii persoane în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 14,7 mii persoane în industrie şi construcţii şi de 24,4 mii salariaţi în servicii.

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi, numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul lunii februarie 2013, era de 7918 persoane, în scădere cu 243 persoane faţă de luna precedentă (-3,0%).

Comparativ  cu   luna  februarie 2012, numărul  şomerilor înregistraţi a fost mai mare cu 1279  persoane   (+19,3%).

La  sfârşitul  lunii februarie 2013, femeile reprezentau  38,0% din numărul total al şomerilor  înregistraţi.

Din numărul total al şomerilor înregistraţi, 2158 persoane (27,3% din total şomeri)  beneficiau  de indemnizaţie de şomaj 75% şi 162 persoane (2,0% din total şomeri) au primit  indemnizaţie de şomaj  50%.

Numărul şomerilor neindemnizaţi la sfârşitul lunii februarie 2013 era de 5598 persoane, reprezentând 70,7% din totalul şomerilor înregistraţi – majoritatea (90,0%) având studii primare, gimnaziale sau profesionale.

                                  NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI PE JUDEŢ

         LA SFÂRŞITUL LUNII FEBRUARIE 2013                                                                                                                                                                           – persoane –

NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI PE JUDEŢ

  • Rata şomajului 4)   = 7,5%


  • Rata şomajului 4)   = 7,5%

Sursa: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi;
1)  Beneficiari de indemnizaţie de şomaj (persoane aflate în şomaj ca urmare a pierderii locului de muncă) conform art. 16 şi art. 39 din Legea nr.76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi O.G. nr. 144/2005 ;
2) Beneficiarii de indemnizaţie de şomaj (absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ )  conform art, 16 şi art.40 din Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă ;
3)   Nu beneficiază de prevederile Legii nr.1/1991, republicata în anul 1994;
4)   Determinată prin raportarea nr. total al şomerilor înregistraţi  la populaţia activă civilă de la 01.01.2012.

Rata  şomajului  înregistrat la sfârşitul lunii februarie 2013, în judeţul Călăraşi, a fost de 7,5%, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală (7,7% în luna ianuarie 2013 respectiv 6,3% în luna februarie 2012).

Pentru  femei, rata şomajului în luna februarie 2013 a fost de 5,6% (5,9% în luna ianuarie 2013 şi 4,9% în luna februarie 2012).

Pentru bărbaţi, rata şomajului în luna februarie 2013 a fost de 9,4% (9,5% în luna ianuarie 2013  şi 7,6% în luna februarie 2012).

Din evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi reiese că, numărul locurilor de muncă  rămase  neocupate,  la  sfârşitul  lunii  februarie 2013, a fost de 311  locuri de muncă, 99,4% regăsindu-se în sectorul  privat. Din  totalul  locurilor de muncă vacante, 302 erau  pentru muncitori (97,1%).

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18-62 ani a fost, în luna februarie 2013, de 4,2%

PONDEREA ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI  ÎN  POPULAŢIA STABILĂ

ÎN VÂRSTĂ DE 18-62 ANI                                                                                                                                                                                                  -% –

ponderea somerilor

         *) Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă de 18-62 ani existentă la 01.01.2011

Evoluţia principalelor fenomene demografice în luna februarie 2013, comparativ cu luna precedentă a fost caracterizată de o scădere a numărului născuţilor-vii,, al deceselor generale și al căsătoriilor şi de o creştere a numărului divorţurilor şi al deceselor sub 1 an. Comparativ cu luna februarie 2012 a scăzut numărul născuţilor-vii, al deceselor generale, al divorţurilor, al deceselor sub 1 an şi a crescut numărul căsătoriilor.

Natalitatea. În luna februarie 2013, numărul născuţilor-vii a fost de 194, mai mic cu 29 faţă de luna precedentă, respectiv cu 56 faţă de luna februarie 2012.

Mortalitatea generală. În luna februarie 2013, numărul deceselor înregistrate a fost de 350, mai mic cu 62 faţă de luna precedentă, respectiv cu 85 faţă de luna februarie 2012.

Mortalitatea infantilă. Numărul deceselor sub 1 an a fost de 2 în luna februarie 2013, mai mare cu 1 faţă de luna precedentă și mai mic cu 4 faţă de luna februarie 2012.

Sporul natural. Ca urmare a faptului că numărul născuţilor-vii a fost mai mic decât cel al deceselor, s-a  înregistrat   un  spor  natural  negativ  -156 persoane în luna februarie 2013 (-189 persoane  în luna ianuarie 2013, -185 persoane în luna februarie 2012).

 Nupţialitatea. La oficiile de stare civilă, în luna februarie 2013, s-au înregistrat 37 căsătorii, mai puţine cu 7 faţă de luna ianuarie 2013 şi cu 3 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Divorţialitatea. În luna februarie 2013 s-au înregistrat 37 divorţuri, mai multe cu 13 faţă de luna precedentă şi cu 2 mai puţine faţă de luna februarie 2012 .

În luna decembrie 2012, comerţul internaţional cu bunuri s-a concretizat într-un volum al exporturilor FOB de 25,7 milioane euro şi al importurilor CIF de 14,5 milioane euro, înregistrând un sold pozitiv de 11,2 milioane euro.

În anul 2012, în structura exporturilor, ponderea o deţin următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat (NC) : metale comune şi articole din acestea (44,7%), produse vegetale (23,8%), articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare (7,4%), materii textile şi articole din acestea (6,4%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (6,3%).

În structura importurilor, în anul 2012, ponderea o deţin următoarele secţiuni: metale comune şi articole din acestea (32,6%), maşini, aparate şi echipamente electrice de  înregistrat  sau reprodus sunetul şi imaginile (19,5%), materii textile şi articole din acestea (7,4%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (6,6%), mijloace de transport (6,3%), produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe (6,0%).

În luna februarie 2013, activitatea de turism s-a caracterizat prin creşterea numărului de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune şi scăderea numărului de sosiri faţă de luna precedentă. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent a crescut numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune şi a scăzut numărul de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică.

Numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în luna februarie 2013, a fost de 462 mai mic cu 33,7% comparativ cu luna anterioară, respectiv cu 9,1%, comparativ cu luna februarie 2012.

Sosirile înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 58,9% din numărul total de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în timp ce sosirile înregistrate în structurile de tip motel au reprezentat 26,2%.

Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în luna februarie 2013, a fost de 5331, mai mare cu 71,1% faţă de  luna precedentă, respectiv de 4,7 ori comparativ cu luna februarie 2012.

Înnoptările înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 88,5% din numărul total de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în timp ce înnoptările înregistrate în structurile de tip motel au reprezentat 8,0%.

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, în luna februarie 2013, a fost de 33,8% la total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, mai mare cu 15,3 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă, respectiv cu 26,2 puncte procentuale, comparativ cu luna februarie 2012.

În luna februarie 2013, s-au eliberat 25 autorizaţii de construcţii pentru clădiri rezidenţiale, mai multe cu 10 faţă de luna anterioară şi respectiv cu 3 comparativ cu luna februarie 2012 .

          Rata inflaţiei, determinată  pe baza creşterii preţurilor de consum la populaţie, a fost în luna februarie 2013  de  0,34%  faţă  de luna precedentă, de 5,65% faţa de februarie 2012.

          Rata  medie lunară a inflaţiei,  în  perioada  1.01-28.02.2013, a fost de 0,8%, mai mare faţă de cea din perioada corespunzătoare a anului precedent (0,5%).                                                                                                                                                                                                                                                                                     -%-

Rata inflaţiei

Date generale la nivel de tară.  *) Inclusiv băuturi.

 Notă: Începând  din  luna  ianuarie 2013 coeficienţii  de  ponderare  utilizaţi  la calculul IPC sunt obţinuţi pe baza cheltuielilor   medii  lunare pe  gospodărie rezultate din Ancheta bugetelor de familie realizată în anul 2011

În luna februarie 2013 faţă de luna anterioară, preţurile mărfurilor alimentare au crescut cu 0,3%, cele ale mărfurilor nealimentare cu 0,4% iar tarifele serviciilor cu 0,2%.

Efectivele de animale existente la 28 februarie 2013 , pe ansamblul agriculturii erau de: 19,8 mii capete bovine, 116,6 mii capete porcine, 239,4 mii capete ovine + caprine şi 2732,6  mii capete păsări.

Comparativ cu situaţia existentă la 29 februarie 2012, pe ansamblul agriculturii, efectivele de animale  au scăzut  cu 1,6 mii capete bovine (-7,3%), cu 9,0 mii capete porcine (-7,2%), la păsări cu 488,3 mii capete (-15,2%) şi au crescut cu 22,0 mii capete la ovine şi caprine (+10,1%)

EFECTIVELE DE ANIMALE, LA PRINCIPALELE SPECII*)

EFECTIVELE DE ANIMALE*) Date operative furnizate de D.J.A. Călăraşi

La 28 februarie 2013, toate efectivele de animale (bovine, porcine, ovine + caprine şi păsări) se regăseau în sectorul privat.

*

*             * 

Evoluţia principalelor fenomene demografice în anul 2012

Evoluţia fenomenelor demografice în anul 2012, comparativ cu anul 2011, a fost caracterizată de creşterea natalităţii, nupţialităţii, a mortalităţii generale, a mortalităţii infantile şi scăderea divorţialităţii.

  Mişcarea naturală a populaţiei, pe total judeţ, în anul 2012comparativ cu  anul  2011

Mişcarea naturală a populaţiei, pe total judeţ, în anul 2012

*) la 1000 născuţi-vii
1) Date definitive

Natalitatea. În anul 2012, numărul născuţilor-vii a fost de 3043, cu 21 mai mulţi decât în anul 2011, rata natalităţii fiind de 9,8 născuţi-vii la 1000 locuitori (9,7‰ în anul 2011).

Mortalitatea generală. Creşterea  numărului deceselor în anul 2012, faţă de anul 2011, s-a reflectat în uşoara creştere a ratei mortalităţii generale la 14,0 decese la 1000 locuitori în anul 2012, faţă de 13,8‰ în  anul 2011.

Mortalitatea infantilă. În anul 2012 s-a înregistrat o creştere a ratei mortalităţii infantile comparativ cu anul 2011, de la 10,9 decedaţi în vârstă sub 1 an la 1000 născuţi-vii în anul 2011, la 13,8‰ în anul 2012.

Sporul natural. În anul 2012, s-a înregistrat un spor natural negativ de -1307 persoane (-1281 persoane în anul 2011). Rata sporului natural a fost de -4,2‰, în anul 2012, comparativ cu -4,1‰ în anul precedent.

Nupţialitatea. Numărul căsătoriilor în anul 2012 a fost de 1239, cu 66 mai multe decât în anul 2011. Corespunzător şi rata nupţialităţii a crescut de la 3,8 (în anul 2011) la 4,0 căsătorii la 1000 locuitori ( in anul 2012).

Divorţialitatea. Scăderea numărului de divorţuri cu 76 cazuri, comparativ cu anul 2011, a determinat o scădere a ratei divorţialităţii de la 1,86‰ în anul 2011 la 1,62‰ în anul 2012.

  2) Date provizorii – Datele definitive urmează să fie recalculate în urma finalizării şi diseminării rezultatelor definitive ale Recensământului populaţiei şi al Locuinţelor – 2011

*

*             *

În anul 2012, numărul mediu al pensionarilor ( exclusiv pensionarii MapN, MAI ,SRI, cei din evidenţa Casei de Asigurări a Avocaţilor si Culte) în judeţul Călăraşi a fost de 79656 persoane, mai mic cu 2,9% faţă de anul 2011.

Această scădere s-a datorat, în principal, diminuării cu 8,3% a numărului pensionarilor de asigurări sociale agricultori în anul 2012 faţă de anul 2011. 

 EVOLUŢIA NUMĂRULUI MEDIU AL PENSIONARILOR

DUPĂ SISTEMUL DE PENSIONARE

                                                                                                                        – persoane –

EVOLUŢIA NUMĂRULUI MEDIU AL PENSIONARILORNOTĂ: Situaţia nu cuprinde pensionarii M.Ap.N, M.A.I, S.R.I,  şi  pe cei din evidenţa Casei de Asigurări a Avocaţilor şi Culte.

Distribuţia după sistemul de pensionare reliefează faptul că pensionarii de asigurări sociale deţin în continuare ponderea majoritară (99,9%).

Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 82,0%, din numărul total al pensionarilor  ponderea lor fiind mai mare cu 1,1 puncte procentuale comparativ cu anul 2011.

Pensionarii  agricultori  au   înregistrat  o  scădere  faţă  de  aceeaşi perioadă, atât ca  cifră absolută

(-1284 persoane) cât şi ca pondere în totalul pensionarilor (de la 19,0% în anul 2011  la 17,9 % în anul 2012). 

DISTRIBUŢIA PENSIONARILOR, DUPĂ   SISTEMUL DE PENSIONARE

                                                                                                                    – % –

DISTRIBUŢIA PENSIONARILOR

Numărul  mediu  al  pensionarilor de asigurări  sociale a fost în anul 2012,  de 79558 persoane, mai mic cu 2362 persoane faţă de anul 2011.

Sumele cuvenite drept pensii, în conformitate cu legislatia în vigoare, în anul 2012 au fost de 569649,4 mii lei,  cu  1,7 % mai mici comparativ cu anul 2011.

SUMELE CUVENITE DREPT PENSII

                                                                                                                                                 – mii lei –

SUMELE CUVENITE DREPT PENSIIPensia medie lunară impozabilă pe total judeţ,  în anul 2012 a înregistrat o creştere de 1,4 %  faţă de anul 2011. NOTĂ: Situaţia nu cuprinde pensionarii M.Ap.N, M.A.I, S.R.I,  şi  pe cei din evidenţa Casei de Asigurări a Avocaţilor şi Culte.

Pensia medie a pensionarilor de asigurări sociale de stat a fost de 656 lei, mai mare cu 0,8% faţă de anul 2011.

Pensia medie a pensionarilor de asigurări sociale agricultori a fost de 324 lei, mai mare cu 0,6% faţă de anul 2011 şi mai mică de 2,0 ori comparativ cu pensia de asigurări sociale de stat. 

  EVOLUŢIA PENSIEI MEDII LUNARE DUPĂ SISTEMUL DE PENSIONARE

– lei  lunar –

EVOLUŢIA PENSIEI MEDII LUNARENOTĂ: Situaţia nu cuprinde pensionarii M.Ap.N, M.A.I, S.R.I,  şi  pe cei din evidenţa Casei de Asigurări a Avocaţilor şi Culte. 

Nivelul redus al pensiei medii a agricultorilor a influenţat negativ atât nivelul pensiei medii de asigurări sociale cât şi a celei pe total judeţ.

În anul 2012, pensia medie lunară de asigurări sociale de stat, la nivel de ţară, a fost de 778 lei. Peste 70% din judeţele ţării s-au situat sub nivelul pensiei la nivel naţional, valorile cele mai reduse înregistrându-se în judeţele : Giurgiu (624 lei), Botoşani (635 lei), Vrancea ( 650 lei), Vaslui (653 lei) şi  Călăraşi (656 lei).

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page