Anunţuri, Ultimile Știri — octombrie 31, 2019 at 10:48

COMUNA DRAGOS VODA, titular al proiectului ” INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COM. DRAGOS VODA, JUD. CALARASI”-Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

by

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

 

COMUNA DRAGOS VODA, titular al proiectului ” INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COM. DRAGOS VODA, JUD. CALARASI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Calarasi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COM. DRAGOS VODA, JUD. CALARASI”, propus a fi amplasat in judetul Calarasi., comuna DRAGOS VODA, sat DRAGOS VODA.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciu, Nr. 2, jud. Calarasi, în zilele de luni-vineri, între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului

Prezentul anunţ va fi publicat atat in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza Investitia.

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page