Anunţuri, Ultimile Știri — iulie 16, 2019 at 15:00

Comuna  Dragoș  Vodă-ANUNȚ  DE MEDIU

by

ANUNȚ  DE MEDIU

 

Beneficiarul comuna  Dragoș  Vodă, cu sediul în comuna Drago  Vodă, sat Dragoș

Vodă, str. Principală nr. 51, anunță decizia privind etapa de încadrare a planului /

programului   ”   PUG   –   ELABORARE   PLAN   URBANISTIC   GENERAL   SI

REGULAMENTUL   LOCAL   DE   URBANISM   PENTRU   COMUNA   DRAGOȘ

VODĂ”   amplasat   în   comuna   Dragoș   Vodă,   satele   Dragoș   Vodă,   Bogdana   și Socoalele, județul Călărași.

 

Documentația se supune procedurii de adoptare:

–   cu  /   fără   aviz   de   mediu   confrom   prevederilor  Hotărârii  Guvernului   nr.

1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru

planuri  și programe, cu modificările  și completările ulterioare;

– cu / fără evaluare adecvată conform prevederilor Ordonan ei de Urgență a

Guvernului   nr.   57/2007   privind   regimul   ariilor   naturale   protejate,   conservarea

habitatelor   naturale,   a  florei  și   faunei   sălbatice,  cu  modificările   și   completările

ulterioare;

 

Informații   privind   potențialul   impact  asupra   mediului   al  planului   /   programului

propus pot fi consultate la sediul Agen iei pentru Protecția Mediului Călărași, sos.

Chiciu, nr. 2, de luni până vineri, orele 9 – 12.

 

Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură  și cu date de identificare, la

sediul Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, timp de 10 zile calendaristice de la data publicării.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.