Dezvoltare durabilă, Economie — iunie 5, 2014 at 19:02

Completări aduse de Finanţe Formularului 106

by

Finantele Publice au emis un comunicat referitor la Formularul 106 “Declaratie informativa privind dividendele cuvenite actionarilor”.

taxeSe mentioneaza astfel ca Formularul 106 se completeaza si se depune de catre:
– societatile nationale, companiile nationale si societatile la care statul este actionar unic, majoritar sau detine controlul, in cazul in care pentru anul de raportare au fost repartizate dividende actionarilor, potrivit OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Declaratia se depune anual, pana la data de 25 a lunii urmatoare aprobarii repartitiei profitului.

Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta si se depune la organul fiscal competent din cadrul ANAF pentru administrarea operatorilor economici de mai sus, in format PDF, cu fisier XML atasat, pe suport CD, insotit de formatul hartie, semnat si stampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta.
Declaratia depusa initial poate fi corectata prin depunerea unei declaratii rectificative inscriind X in spatiul special prevazut in acest scop.

Baza legala:
OG 64/2001
 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integreal sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 1 alin. (4^3)
Ordinul ANAF nr. 1292/2014 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 106 “Declaratie informativa privind dividendele cuvenite actionarilor”, publicat in Monitorul Oficial nr. 389 din 27 mai 2014.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page