Dezvoltare durabilă, Economie — februarie 27, 2015 at 19:55

Comisia Europeana a aprobat Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020

by

Comisia Europeana a aprobat miercuri, 25 februarie a.c., Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, acesta fiind cel de al patrulea program care va fi coordonat direct de Ministerul Fondurilor Europene, care a fost adoptat. Primul program operational al Romaniei aprobat de Comisie a fost Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, in data de 28 noiembrie 2014. Ulterior, Comisia a aprobat Programul Operational Asistenta Tehnica in data de 18 decembrie 2014, respectiv Programul Operational Competitivitate in data de 19 decembrie 2014.

eugen teodorovici - ministru„Vom lansa apelurile de proiecte pentru contractarea de finantari in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020 in luna martie a.c. Primul ghid pentru contractarea fondurilor UE alocate Romaniei in cadrul acestui program a fost supus consultarii publice la sfarsitul anului trecut. Acest ghid a vizat acordarea finantarilor destinate sprijinirii tinerilor. In perioada imediat urmatoare vom lansa in consultare publica si celelalte propuneri de ghiduri, pentru a ne asigura ca cererile de propuneri de proiecte vor raspunde nevoilor societatii”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Programul Operational Capital Uman, cu o alocare totala de aproximativ 5 miliarde de euro (din care 4,3 miliarde de euro contributie UE) stabileste prioritatile de interventie ale Romaniei in domeniul ocuparii fortei de munca, al incluziunii sociale si educatiei. Obiectivul major urmarit il reprezinta dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie si formare profesionala de calitate, stimularea ocuparii, cu precadere pentru tineri, reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale si de sanatate.

La nivelul Axei Prioritare 1 „Initiativa locuri de munca pentru tineri” (cu o alocare financiara UE de aproximativ 212 milioane de euro) si al Axei Prioritare 2 „Imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs” (cu o alocare financiara UE de aproximativ 362 milioane de euro), sunt prevazute pachete integrate de masuri care vizeaza integrarea pe piata muncii a tinerilor NEETs (care nu au un loc de munca si nu urmeaza o forma de invatamant sau de formare profesionala) cu varste intre 16-24 ani, inregistrati la ANOFM. Pachetele integrate de masuri urmeaza sa fie stabilite in functie de profilul (nivel de pregatire, experienta profesionala etc.) fiecarui tanar si vor include: consiliere, orientare profesionala, instruire, prime de mobilitate, acordarea de stimulente angajatorilor in vederea crearii de locuri de munca dedicate tinerilor NEETs, scheme de ucenicie etc.

Axa Prioritara 3 „Locuri de munca pentru toti” (cu o alocare financiara UE de aproximativ 1,1 miliarde de euro) cuprinde masuri care au ca scop, pe de-o parte, integrarea pe piata muncii a unor categorii defavorizate (someri si inactivi, lucratori varstnici, persoane cu dizabilitati, persoane care apartin minoritatii roma etc.), prin masuri active de ocupare, iar pe de alta parte, masuri care vizeaza adaptarea managementului resurselor umane la dinamica pietei muncii, instruirea persoanelor angajate in domeniile cu potential competitiv etc.

Axa prioritara 4 „Incluziunea sociala si combaterea saraciei” (cu o alocare financiara UE de aproximativ 940 milioane de euro) vizeaza masuri integrate in vederea sprijinirii comunitatilor dezavantajate, in special cele cu populatie apartinand minoritatii roma, pentru a diminua riscul de excluziune sociala. Avand in vedere caracterul multidimensional al saraciei, masurile integrate vor viza mai multe domenii de interventii, precum: educatie, acces la servicii de sociale si sanatate, ocupare etc. De asemenea, vor fi sprijinite si anumite grupuri vulnerabile (persoane fara adapost, persoane victime ale violentei domestice, persoane victime ale traficului de fiinte umane, persoane care sufera de forme de dependenta, persoane private de libertate sau aflate in perioada de probatiune, fostii detinuti, persoane varstnice si persoane cu dizabilitati aflate in situatii de dependenta sau in risc de excluziune sociala) prin masuri personalizate care se doresc a raspunde corespunzator nevoilor acestora, in vederea depasirii starii de vulnerabilitate. Complementar, in cadrul acestei axe sunt incluse si masuri care vizeaza cresterea accesului persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile la servicii sociale si de sanatate de calitate.

Axa Prioritara 5 „Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii” (cu o alocare financiara UE de aproximativ 201 milioane de euro) vizeaza reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate, prin masuri integrate din domenii precum educatie, ocupare, sanatate etc. care sunt complementare cu actiuni ce vizeaza dezvoltarea infrastructurii.

Axa Prioritara 6 „Educatie si competente” (cu o alocare financiara UE de aproximativ 1,2 milioane de euro) ofera sprijin pentru reintegrarea tinerilor NEETs in cadrul sistemului de invatamant, reducerea parasirii timpurii a scolii, imbunatatirea accesului la educatia tertiara pentru grupurile dezavantajate, facilitarea tranzitiei de la sistemul de educatie la piata muncii, atat prin corelarea ofertei educationale cu dinamica pietei muncii, cat si prin incurajarea invatarii la un potential loc de munca, precum si masuri care promoveaza invatarea pe tot parcursul vietii etc.

Axa Prioritara 7 „Asistenta Tehnica” (cu o alocare financiara UE de aproximativ 265 milioane de euro) sprijina implementarea intregului program prin sustinerea atat a institutiilor implicate in implementarea interventiilor, cat si a potentialilor beneficiari. Totodata, prin intermediul acestei axe va fi asigurata informarea la nivelul intregului program.

Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, aprobat de Comisia Europeana, este publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page