Dezvoltare durabilă, IMM şi Afaceri — martie 16, 2016 at 17:16

CNIPMMR: EVALUAREA SITUAŢIEI DE ANSAMBLU A IMM-URILOR DIN ROMÂNIA

by

În cadrul conferinţei de presă organizată în data de 16 martie 2016 de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România au participat Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu, Preşedinte CNIPMMR, Dl. Florea Pîrvu, Vicepreşedinte şi Dl. Popa Marian, Preşedinte TIRO.

ovidiu nicolescu

 1. EVALUAREA SITUAŢIEI DE ANSAMBLU A IMM-URILOR DIN ROMÂNIA ÎN SEMESTRELE I şi II ALE ANULUI 2015

Analiza semestrială a mediului de afaceri pe baza a 24 de indicatori economici şi interviuri pe un eşantion reprezentativ de întreprinzători

Evaluarea semestrială a situaţiei de ansamblu a IMM-urilor se bazează pe determinarea indicelui intreprenorial calculat ca medie ponderată între indicele mediului de afaceri (40%), indicele evoluţiei IMM-urilor (50%) şi indicele referitor la aprecierea întreprinzătorilor (10%). Valoarea maximă care poate fi obţinută este de 100 de puncte. Se folosesc 24 de indicatori economici şi interviuri pe un eşantion reprezentativ de întreprinzători.

 1. EVALUAREA SITUAŢIEI DE ANSAMBLUA IMM-URILOR ÎN SEMESTRUL I 2015:
 • Indicele mediului de afaceri a înregistrat valoarea de 55 de puncte, ceea ce reflectă o evoluţie de ansamblu bună a mediului de afaceri;
 • Indicele evoluţiei IMM-urilor a înregistrat valoarea de 20 de puncte, ceea ce reflectă o evoluţie de ansamblu satisfăcătoare a sectorului de IMM-uri;
 • Indicele aprecierii situaţiei economice a firmelor proprii de către întreprinzători în semestrul I 2015 comparativ cu semestrul similar al anului precedent a obţinut 39 de puncte;
 1. EVALUAREA SITUAŢIEI DE ANSAMBLUA IMM-URILOR ÎN SEMESTRUL II 2015:
 • Indicele mediului de afaceri a înregistrat valoarea de 66 puncte, ceea ce reflectă o evoluţie de ansamblu bună a mediului de afaceri;
 • Indicele evoluţiei IMM-urilor a înregistrat valoarea de 27 puncte, ceea ce reflectă o evoluţie de ansamblu satisfăcătoare a sectorului de IMM-uri;
 • Indicele aprecierii situaţiei economice a firmelor proprii de către întreprinzători în semestrul II 2015 comparativ cu semestrul similar al anului precedent a obţinut 61,9 de puncte;

Calculând indicele intreprenorial conform metodologiei, acesta a înregistrat valoarea de 46,1 puncte ceea ce indică o evoluţie satisfăcătoare a mediului de afaceri şi a sectorului de IMM-uri.

 1. PROPUNEREA DE REVIZUIRE A DIRECTIVEI 96/71/CE ŞI ALINIEREA SALARIILOR DETASAŢILOR LA NIVELUL SALARIILOR LOCALE VA LIMITA DRASTIC LIBERTATEA DE PRESTARE A SERVICIILOR IMM DIN ROMÂNIA

CNIPMMR nu susţine revizuirea Directivei 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, având în vedere următoarele considerente:

 • Există un cadru legal amplu în domeniu;
 • Este necesară o amplă şi riguroasă analiză a datelor disponibile în ceea ce priveşte provocările şi specificitatea prestării serviciilor la nivel transfrontalier şi realizarea Testului IMM pentru modificarea cadrului legal în domeniu;
 • Revizuirea este prematură şi trebuie amânată după data de 18 iunie 2016, stabilită ca termen de transpunere a Directivei 2014/67/UE şi după evaluarea atentă a efectelor acesteia;
 • Libera circulaţie a serviciilor” este un principiu fundamental ale pieţei interne din Uniune, consacrat în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE);
 • Principiul că pentru lucrătorii detaşaţi să se aplice aceleaşi norme de salarizare ca cele pentru salariaţii locali este incompatibil cu o piaţa unică veritabilă,
 • Principiul ca pentru lucrătorii detaşaţi să se aplice aceleaşi norme de salarizare ca cele pentru salariaţii locali nu este fezabil în practică;
 • Aplicarea principiului ca pentru lucrătorii detaşaţi să se aplice aceleaşi norme de salarizare ca cele pentru salariaţii locali va creşte semnificativ efortul administrativ şi cheltuielile IMM-urilor privind informarea şi aplicarea legislaţiei muncii din statul respectiv, fiecare stat având ample reglementări în domeniul relaţiilor de muncă;

CNIPMMR solicită Deputaţilor români din cadrul Parlamentului European să ia în considerare prezenta poziţie privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Directiva 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, care este în consens cu Scrisoare comună semnată de miniştrii muncii din 9 ţări ale U.E. România (prin D-na Ministru Rovana Plumb), Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Slovacia.

 1. SEMNAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE CU TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMANIA

Protocolul semnat de Dl. Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu, Preşedinte al CNIPMMR şi Dl. Popa Marian, Preşedinte TIRO. Acesta are ca scop colaborarea și sprijinul reciproc între Transparency International Romania şi CNIPMMR în dezvoltarea și implementarea unor inițiative comune care să răspundă nevoilor mediului de afaceri în materie de anticorupție, etică, integritate și conformitate. Astfel, Transparency International România îşi propune să contribuie semnificativ în sprijinirea mediului de afaceri în lupta împotriva corupţiei.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page