Cultură şi Educaţie — aprilie 4, 2013 at 16:07

Clasa Pregătitoare

by

SestacovschiPentru anul şcolar 2013-2014, în Planul de şcolarizare al judeţului sunt aprobate 139 de clase pregătitoare, din care 39 în mediul urban. Numărul elevilor recenzaţi este de 2592.

Pe site-ul ISJ Călăraşi există un spaţiu special destinat înscrierii în învăţământul primar. Sunt postate toate informaţiile utile pentru publicul interesat, în special pentru părinţii ai căror copii urmează a fi înscrişi în clasa pregătitoare.

Fiecare unitate şcolară din judeţ care organizează în anul şcolar următor clasa pregătitoare a afişat pe site-ul propriu sau la aviziere detalii privind procedura de înscriere, metodologia şi calendarul privind înscrierea în învăţământul primar(Anexele 2 şi 3 din OMEN 3434/25.03.2013).

În perioada 02 – 19 aprilie 2013, între orele 10:00 – 18:00, se va realiza evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani între 01 septembrie – 31 decembrie 2013 şi ai căror părinţi solicită înscrierea acestora în clasa pregătitoare, în centrele zonale organizate de CJRAE Călăraşi.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi aordă o importanţă deosebită comunicării cu părinţii şi consilierii acestora pe probleme privind înscrierea copiilor, desfăşurarea activităţilr în clasa pregătitoare, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului.

În perioada 02 – 22 aprilie şi, 08 – 17 mai se vor depune şi solicitările de înscriere direct în clasa I de către părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 7 ani până la 31 august 2013, în prima perioadă la şcoala de circumscripţie, iar în cea de-a doua la o altă unitate şcolară, în funcţie de opţiunile părinţilor. Pot fi înscrişidirect în clasa I şi copiii care vor împlini vârsta de 7 ani în intervalul 01 septembrie – 31 decembrie 2013, cu obligativitatea efectuării evaluării dezvoltării psihosomatice în perioada 02 – 19 aprilie 2013.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi
Silviana Sestacovschi

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page