Clubul de Excelenţă, Cultură şi Educaţie — noiembrie 5, 2018 at 10:11

Cercul Pedagogic ”Educația copilului în spiritul valorilor naționale”: ”Românie, te iubim,/ La Mateiaș te slăvim!”

by

Vineri, 26 octombrie 2018, ziua când creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul și marele mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir (Dumitru), unul din marii sfinți mucenici, făcător de minuni și tămăduitor, care este venerat ca fiind unul dintre cei mai mari „sfinți militari”, s-a desfășurat Cercul Pedagogic ”Educația copilului în spiritul valorilor naționale”, al Centrului Metodic II Călărași, Grupa Metodică 1.

Un cerc pedagogic care a ieșit din rutina unei săli de curs și a pornit la drum cu mic și mare, anume copii și educatoare, către Câmpulung Muscel, mai exact către Mausoleul de la Mateiaș, îmbarcați în cursa specială ”România Centenară”. Coordonatorul cercului pedagogic a fost inspector școlar pentru educație timpurie – prof. Georgica Olteanu, responsabilul cercului pedagogic – prof. Vasilica Duțu, responsabili grupă metodică – prof. Romelia Ivanciu și prof. Carmina Petrescu, susținător și coordonator al micilor ”românași” – prof. Filofteia Rodica Drăgulin, în colaborare cu educatoarele de la GPP Amicii Călărași, GPP helikon Călărași, GPN Dragalina și GPN Perișoru.

Având în vedere tematica cercului pedagogic și mai ales, ținând cont că ne aflăm într-o perioadă atât de încărcată emoțional datorită apropierea momentului împlinirii a 100 de ani de la realizarea MARII UNIRI, trebuie menționat și subliniat faptul că Centenarul nu înseamnă doar rememorarea faptelor istorice de acum un veac și ceremonii în care politicul se amestecă doar pentru imagine și pentru a ”face impresie”. Centenarul este despre educație, despre modul cum cinstim eroii ce au luptat pentru neatârnarea neamului românesc, despre jertfele înaintașilor care și-au dat viața pe altarul gliei strămoșești pentru ca noi azi să trăim în libertate, dar în mod special este despre cum știm să insuflăm, să creăm și să așezăm în mintea și sufletul copiilor și tinerilor valorile naționale, adică, să educăm tânăra generație pentru a duce mai departe moștenirea noastră istorică.

În autocar, pe parcursul traseului către Câmpulung Muscel în deschiderea activităților cercului pedagogic, într-un ambient cald, vesel şi sărbătoresc, prof. Filofteia Rodica Drăgulin a explicat copiilor că merg în excursie la un mausoleu ridicat în cinstea eroilor care au căzut în luptele pentru înfăptuirea unirii, ce este acela un mausoleu, apoi, cu ajutorul copiilor, s-a evidențiat ce este un erou și ce reprezintă unirea. Li s-a precizat că vor merge la Mausoleul de la Mateiaș pentru a onora și a slăvi țara și eroii ei, iar tema activității propuse și pregătite de Grădinița cu Program Normal nr.11 Călărași se numește: ”Românie, te iubim,/ La Mateiaș te slăvim!”

Condiţia de român este un dat istoric, este simţită, gândită, acceptată, onorată şi slujită în mod diferit. Cultivarea sentimentului patriotic în sufletele copiilor, în condiţiile timpului prezent, nu este o chestiune uşoară. Azi, instituția de învățământ este singurul loc în care educaţia în general, şi educaţia patriotică în special, constituie o obligaţie permanentă şi de mare importanţă, mai ales în acest an special al împlinirii a 100 de ani de la MAREA UNIRE. O misiune dificilă dar extrem de importantă, de aceea, apreciez și stimez mai mult dascălii pe care i-am însoțit în această minunată călătorie la Mausoleul de la Mateiaș, și pe toți aceia care înțeleg perfect însemnătatea conceptului ”Educației copilului în spiritul valorilor naționale”, și îl pun în practică prin activitățile ce le desfășoară.

Comenius a spus că ”omul nu poate deveni om decât prin educaţie”, iar eu completez că educația generală este completată de educația patriotică, prin insuflarea dragostei de Patrie sau Patriotismului, care sunt sentimente pozitiv şi firești și care trebuie aprinse în sufletele copiilor încă din primii ani de viață, pentru că educația patriotică se bazează pe cunoaşterea adevărată a prezentului, trecutului şi viitorului Patriei, dar mai ales ea contribuie la conturarea identității și sentimentul apartenenţei la comunitatea naţională românească.

Prin urmare, urmărind conceptul educației patriotice, pentru că fiecare trebuie să ştie de unde vine şi încotro se îndreaptă, și trebuie să-şi cunoască țara, istoria şi înaintașii, în timpul activității de grup la vizionarea proiectului video mapping ”Centenarul Marii Uniri”, pentru a facilita copiilor înțelegerea mesajului, prof. Filofteia Rodica Drăgulin a explicat verbal fiecare moment istoric ilustrat.

Educatoarele grupei metodice 1 au petrecut momente de bucurie şi inovaţie împreună cu prichindeii de la grupa mare a GPN nr. 11 Călărași, la cercul pedagogic desfășurat „altfel”, prin numeroase exemple de bune practici şi activităţi practice şi interactive. Alt moment demn de menționat este și acela al desfășurării jocului ”Ștafeta Românașilor”, unde copiii și-au transmis un steguleț tricolor din mână în mână afirmând ”România, te iubesc!”, iar cadrele didactice utilizând același steguleț au precizat și argumentat fiecare în parte o valoare națională importantă pentru sine ca mai apoi să continue enunțul: ”România, te iubesc pentru că…!” La finalul jocului, atât copiii cât și cadrele didactice au aclamat în cor: ”România, te iubesc! La Mulți Ani, România!”

Pentru că tema cercului pedagogic, a fost ”Educația copilului în spiritul valorilor naționale”, prin exemple de bună practică, educatoarele au explicat conceptului de unire pe înțelesul copiilor, prin diverse mijloace create și prezentate de fiecare grădiniță în parte:

  • GPN Dragalina a prezentat prin intermediul educatorului Cărbuneanu Niculiţa, povestirile:Poveste despre Unireși Bunicul și Unirea cea Mare
  • GPP Helikon Călărași a prezentat harta mentală prin intermediul educatorilor Tudose Liliana și Cecilia Zlotea, iar apoi a oferit copiilor și celorlalte educatoare câte o scrisorică cu versuri și câte o cocardă.

  • GPN nr.1 Perișoru a prezentat prin intermediul educatorului Dumitrașcu Andreea, poezia Mereu uniți”
  • GPP Amicii Călărași a prezentat un cântec patriotic.
  • GPN nr.11 Călărași a prezentat prin intermediul prof. Vasilica Duțu poezia poezia “Maica Românie”. O poezie găsită în ranița unui soldat al cărui nume, din păcate, nu se cunoaște, mort în 1918, pe muntele Sorica.

Pe întregul itinerar al excursiei copiii au primit informații despre obiectivele turistice, unitățile administrativ-teritoriale, despre căile și mijloacele de transport, li s-au explicat formele de relief și vegetația în anotimpul toamna, etc., toate explicațiile fiind adecvate pentru nivelul de înțelegere al preșcolarilor.

Momentul sosirii la Mausoleul de la Mateiaș și implicit apariția micilor românași de la grupa mare a GPN nr.11 Călărași, s-ar putea descrie cam așa: exuberanță, bucurie, culoare, tricolor, frumusețea costumului popular, inocență și puritate, cocarde, stegulețe și flori, zâmbete largi, fericire, admirația și uimirea turiștilor… Toate, au fost ingrediente care au emoționat și care au contribuit ca acest proiect care avea ca scop slăvirea marelui eveniment al Marii Uniri de la 1918, conștientizarea idealului național, punerea în evidență a evenimentelor istorice, dar și descoperirea de către elevi a valorilor morale ale poporului: dragoste de ţară, eroism, vitejie, bunătate.

Români curați la suflet au venit să se bucure că sunt români, că îi emoționează imnul României, că ochii se înveselesc când văd tricolorul… că România are copii frumoși cărora le stă bine în straie populare, că se pot bucura împreună cu alții români, poartă cu mândrie cocarda tricoloră și steagul tricolor, își cinstesc eroii, istoria și înaintașii și că îi omagiază și îi pun la loc de cinste în sufletele lor.

Într-o vineri, toamna, zi de sărbătoare, soarele a zâmbit larg și a înconjurat cu lumina binecuvântată și dătătoare de viață întreg platoul Mausoleului de la Mateiaș. Era bucuros și recunoscător pentru fericirea și mândria ce o vedea în micilor românași când aceștia împreună cu cadrele didactice, însoțiți chiar și de ceilalți turiști prezenți la mausoleu în acea zi, au urcat treptele monumentului purtând cu mânuțele lor un mare steag tricolor în frunte cu doamna educatoare care purta în brațe coroana ce urmau să o depună pentru cinstirea eroilor neamului.  Acești mici românași (sau ”mici eroi” , cum au fost numiți de educatoarele prezente) au cinstit cum se cuvine Imnul de Stat al României ”Deșteaptă-te Române”, ținându-și micile mâini la piept, în dreptul inimii.

Dar, probabil cel mai înălțător și emoționant moment a fost acela când acești micuți au depus coroana întru slava eroilor neamului și au adus omagiu câte o crizantemă albă, pură precum sufletele lor inocente, pe acordurile Imnului Eroilor… am privit la cei prezenți și multora le licăreau ochii de la lacrimile pe care încărcătura momentului le-au făcut să izvorască sincer… iar soarele, parcă a zâmbit mai larg și a mângâiat creștetul tuturor celor cuprinși de emoția solemnității clipelor, așa cum a făcut-o probabil și cu 100 de ani în urmă… acel moment nu cred că poate fi descris în cuvinte, sunt puține și sărace în fața sufletului care a simțit mândria de a fi urmașii celor care și-au jertfit viața pentru un ideal, pentru împlinirea dezideratului de secole ale poporului român, MAREA UNIRE.

După acest moment splendid și totodată răscolitor, ”românașii” coordonați de prof. Rodica Filofteia Drăgulin, au susținut un moment artistic. Micuții Emina și Alex au recitat poezia ”Ne-am născut în România”, ca mai apoi, toți prichindeii să cânte fericiți și mândri ”Sunt român, român voinic”, fluturând stegulețe tricolore.

Așa cum spuneam mai sus, condiţia de român este un dat istoric. A fi român este o sentinţă la eternitate… înseamnă că ești  purtător al valorilor morale ale acestui popor: dragoste de ţară, eroism, vitejie, bunătate… Suntem români, și… simțim, suferim, răbdăm, vrem, visăm…la fel… Suntem români prin vocație, pentru că așa ne-am născut, pentru că ne tragem din geto-daci, pentru că începutul și existența noastră nu pot fi negate… și de aceea suntem datori față de generațiile viitoare să le transmitem valorile morale, tradițiile, dragostea de țară și de neam… atât cât va dăinui românul, indiferent unde s-ar afla. Toți, fără deosebire, avem nobila sarcină de a-i arăta copilului că sunt lucruri nescrise ce trebuie respectate, prețuite și onorate, mărturii vii ale frumuseții și sensibilității sufletului de român.

Ceremonia s-a încheiat în acordurile cântecului ”Marea Unire nu se uită niciodată!”, cadrele didactice împreună cu copiii și-au dat mână cu mână într-o horă în fața basoreliefului, care are inscripționate de-o parte și de alta cuvintele emoționante: „Pentru onoarea patriei și a drapelului, pentru făurirea unității României, noi am apărat cu bărbăție și credință în victorie, până la jertfa supremă, pământul sfânt al țării, lăsându-vă vouă, generațiilor viitoare, o națiune liberă și independentă” și

“Ne plecăm cu venerație în fața sacrificiului suprem al bravilor eroi ai neamului, apărători demni și viteji ai ființei noastre naționale, iar la chemarea patriei vom ști să ne jertfim și noi pentru păstrarea independenței și suveranității României.”

Cuvinte înălțătoare și care te invită la meditație, care te fac să te întrebi dacă noi, la rândul nostru, vom reuși să ne ridicăm la înălțimea strămoșilor noștri, și dacă vom fi capabili să înțelegem și să prețuim mai mult decât viața moștenirea scumpă care ne-au lăsat-o.

La finalul horei s-au eliberat spre cerul albastru și infinit precum veșnicia acestui neam, baloane roșii, galbene și albastre… s-au eliberat către Dumnezeu și odihna sufletului eroilor care ne privesc din ceruri, și care au murit cu credința că în jurul acestui neam gravitează Veșnicia și Credința… baloanele ce au zburat către cer, nu simbolizează doar tricolorul, ci faptul că acum, grație înaintașilor noștri, suntem liberi de-a ne înălţa capetele și glasurile cât mai sus, cât mai mulţi… de a ne exprima cât mai răspicat și hotărâţi cine suntem şi cine vrem să fim… Că nu trebuie să stăm cu capul plecat, fiindcă suntem fiii bravilor eroi care n-au îngenuncheat niciodată, ci şi-au jertfit viaţa… că trebuie să luptăm pentru o Românie Mare, și nu prin fier şi sânge cum au luptat cândva eroii pe care-i slăvim azi, ci prin voinţa şi mândria de a fi ROMÂN

După acest moment festiv, a urmat vizitarea muzeului și osuarului mausoleului de la Mateiaș. Ghidul, Costin Peligrad, a fost extraordinar de atent cu explicațiile pe care le-a oferit copiilor, încercând să le explice atât exponatele cât și evenimentele istorice pe înțelesul vârstei lor. Bineînțeles că micuții au fost fascinați atât de sălile muzeului cât mai ales de povestirile ghidului, interacționând cu acesta pe durata vizitei. O lecție de istorie gratuită oferită atât copiilor cât și cadrelor didactice.

În prima sală a muzeului sunt redate momentele principale ale participării armatei române la primul război mondial. Cum intri, primul exponat ce atrage privirea, este “Cartea eroilor Argeșului” apoi uniformele militare ale ostașilor vremii, arme, obuze, decorații, brevete militare, steaguri, obiecte diverse ale unor soldați sau ofițeri, documente sau cărți despre primul război mondial, portrete ale eroilor căzuți în luptă, dar și harta României Mari.

A doua sală este unită de prima printr-un culoar central aflat sub scara exterioară, prezintă o dioramă cu luptele purtate de ostașii români pe muntele Mateiaș, unde a fost principalul punct al apărării pentru românii din acea zonă, în apropiere de locul în care a fost ridicat mausoleul și un post de comandă. Aici este sala dioramelor, unde sunt prezentate scene de luptă și un post de comandă. Scena cu soldații în uniforme aflați în tranșee, cu efecte audio- video, de fapt o simulare de război, îți produce emoție. La finalul simulării se aude melodia ”Pui de lei”, simbol al vitejilor români și a rezistenței lor în fața armatei germane timp de 45 de zile de luptă pe frontul de la Mateiaș, unde armata română a pierdut în jur de 2300 soldați și ofițeri. Mausoleul adăpostește rămășițele a 416 eroi români neidentificați.

Ieșind din sala dioramelor, mergem către capela construită pentru rememorarea jertfei ostașilor români și unde se observă tavanul plin de figurile marilor noștri voievozi și domni. Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș, Mircea cel Bătrân, Neagoe Basarab, Matei Basarab, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu, veghează sufletele eroilor noștri. De asemenea sunt amintite și localitățile unde s-au purtat luptele pentru neatârnarea neamului din zonă: Mateiaş, Rucăr, Pravăţ, Câmpulung Muscel, Dragoslavele, Albeşti, Cîndeşti, Nămăeşti, Lereşti.

Pe pereții laterali sunt 31 plăci de marmură pe care sunt scrise numele a 2300 eroi români ce au căzut pe frontul de la Albești – Dragoslavele – Rucăr, chiar pe muntele Mateiaș. Somnul veșnic al eroilor este vegheat din tavanul pictat de studenții de la Institutul de Artă București, cu medalioane reproduc pe Iisus Hristos, Maica Domnului, pe sfântul Gheorghe, îngeri și heruvimi.

La subsol, unde se află osuarul, într-o criptă de marmură neagră, se află oasele a peste 400 de eroi, într-un vas de cristal acoperit cu tricolorul și ramuri cu frunze de stejar.

Pe drumul de întoarcere la Călărași, atmosfera a fost la fel de frumoasă și veselă. Pentru evaluarea acțiunii, prof. Rodica Filofteia Drăgulin a procedat la un interviu al copiilor, iar prof. Romelia Ivanciu a procedat la un interviu al cadrelor didactice și al inspectorului școlar pentru educație timpurie, prof. Georgica Olteanu.

Întrebările adresate copiilor au fost: ”Unde am fost noi astăzi în excursie?/ Ce este mausoleulul?/ Pentru cine am depus flori la mausoleu?/ De ce se numesc acei oameni eroi?/ Pentru ce și-au dat viața?/ De ce este important să fim uniți?/ Ce v-a plăcut azi cel mai mult?”

Întrebările adresate copiilor au fost: ”Ce ne puteți spune despre activitatea de astăzi?/ În ce mod considerați că a răspuns tematicii propuse?/Care dintre momentele de azi a fost cel mai emoționant pentru d-voastră?/ Ce v-a produs disconfort?/Cu ce gânduri vă îndreptați către casă?

”Mulțumesc colegelor mele pentru că dânsele au fost oamenii cu idea din spatele acestei acțiuni. Consider că ceea ce ne-am propus în mare parte s-a realizat. A fost o zi în care am simțit mai mult, poate decât în oricare altă zi, ce înseamnă să ne cinstim eroii, și nu o puteam face decât în mijlocul generației viitoare și ale celor actuale, privind cu respect la generațiile anterioare.

Eu vă mulțumesc și sper să mai avem parte de astfel de acțiuni outdoor, iar micii mei preșcolari să-și aducă aminte peste timp, cu plăcere și cu mândrie, de această zi de vineri, 26 octombrie 2018, anotimpul meu preferat toamna! Vă mulțumesc dragi copii, vă mulțumesc dragi colege, mulțumesc d-nei inspector, și nu în ultimul rând mulțumesc părinților, pentru că fără dumnealor, partenerii noștri reali, nu am fi putut să derulăm o astfel de activitate! Vă mulțumesc și mă înclin și d-voastră, pentru că practic, sunteți eroii poveștii mele de astăzi!” – prof. Filofteia Rodica Drăgulin, GPN nr. 11 Călărași

”Felicitări pentru inițiativă, concept și abordare! A fost altceva față de ceea ce suntem obișnuite în fiecare an. Astăzi fost un drum frumos pe care l-am parcurs, o lecție frumoasă de viață și de istorie. Am rămas impresionate și sperăm din suflet să mai avem astfel de ieșiri care sunt interesante și pline de nou, de energie, care ne mobilizează, ne transformă, ne schimbă în persoane mult mai bune decât suntem de obicei. Felicitări și mulțumim pentru tot!” – educator Stoian Letiția, GPP Amicii Călărași

”Înainte de a vă comunica impresiile noaste, vrea să mulțumesc inspector Georgica Olteanu și d-nei Duțu pentru că ne-au primit în sânul acestei grupe. Vreau să le spun copiilor că d-na de la bucătăria grădiniței noastre se numește România.

Anul acesta eu sunt coordonator pe activități extracurriculare la GPP Helikon, și vreau să vă spun că sunt foarte multe idei pe care aș dori să le abordăm. Despre tematică pot spune că este o idee măreață și poate un  pic greu de abordat, dar care a avut foarte multe activități interesante, copiii au fost extrem de captivați, interesați. Noi ne-am simțit foarte bine, o să le transmitem și colegelor noastre toate impresiile de bine, și sperăm ca data viitoare să putem să ne alăturăm toate educatoarele. Felicitări tuturor!” – Liliana Tudose, GPP Helikon Călărași

”Suntem foarte încântate, felicităm copiii și felicităm cadrele didactice! A fost o activitate deosebită, cu care nu ne întâlnim în fiecare zi. Suntem bucuroase, a fost extraordinar, și cu siguranță noi vom răspunde de fiecare dată prezent unor astfel de activități. Pe viitor sperăm ca fiecare dintre noi să ne perfecționăm tehnicile și metodele de predare, să devenim cu fiecare zi, varianta noastră cea mai bună. Am emoții, felicit pe toată lumea, și suntem mândre că am participat la o astfel de acțiune. Copiii s-au descurcat foarte bine, foarte frumos, ei ne-au transmis o emoție puternică, ce va avea o însemnătate importantă în sufletele noastre pentru mult timp de acum inainte. Felicitări și Doamne ajută tuturor!” – educator Mareș Angela, GPN Dragalina.

”În primul rând, vă mulțumim că am făcut parte din acest colectiv! Chiar a fost o zi deosebită, o zi altfel, gândită, organizată și concepută, altfel. Toate educatoarele am apreciat copiii, nu știu dacă noi îi avem atât de cuminți, au fost exemplari din punctul nostru de vedere. Implicarea cadrelor didactice și a copiilor s-a văzut, și am simțit că am sărbătorit în avans ziua de 1 Decembrie. Vă mulțumim pentru invitație și felicitări!” – educator Daniela Ungureanu, GPN nr.1 Perișoru.

”Dacă am mai repeta experiența aceasta, probabil că am mai finisa-o pe ici pe acolo, am mai îmbunătăți-o.  Aș vrea să mulțumim tuturor celor de al căror sprijin ne-am bucurat, și menționez: d-l primar care ne-a sprijinit atât pentru masa de prânz, cât și pentru transportul gratuit pe care a reușit să îl asigure atât copiilor, cât și doamnelor educatoare. De asemenea, d-lui Costin Peligrad care ne-a asigurat gratuitatea la vizitarea muzeului mausoleului, mulțumim pentru materialele oferite tot de primărie și anume, stegulețele și cocardele.

Eu vă mulțumesc pentru participare și pentru aprecierile generoase. O felicit pe colega noastră Rodica, iar copiilor le doresc tot binele din lume și să trăim cu toții în pace și bucurie, împreună cu România noastră frumoasă și mândră. La Mulți Ani, România!” – prof Vasilica Duțu, GPP nr.11 Călărași.

“Pentru ziua de astăzi ne-am dorit să vedem o educație patriotică, cum realizăm educația preșcolarilor în spiritul valorilor naționale, și nu putem aprecia valorile naționale decât dacă suntem alături de ele. Mi-am dorit să ieșim și să facem educație patriotică în locuri valoroase, încărcate de istorie și patriotism, ale țării noastre.

Prin urmare, activitatea ce s-a desfășurat astăzi la sute de km distanță, a fost o activitate extraordinar de reușită. Copiii ne-au făcut să trăim niște sentimente sublime, cântând, dansând, recitând. Momentul eliberării baloanelor, a fost culminant din punctul meu de vedere, poate a fost cel mai emoționant moment, iar pentru toate acestea mulțumim colegelor de la GPN nr 11 Călărași. Îi mulțumim Rodicăi pentru efortul depus pentru a ne face să ne simțim minunat. Costumele populare au dat acel plus de patriotism activității de astăzi.

Vreau să mulțumesc tuturor d-voastră pentru că ați împărtășit această idee și că vă place ideea de a ieși din grădiniță. Mă bucur că a fost un moment frumos pentru toată lumea, și sper ca fiecare dintre d0voastră să dezvoltați și să multiplicați această activitate. Nu trebuie să ajungi neapărat la Mateiaș, avem mai aproape de noi. Chiar și la Coconi există un sit arheologic de unde putem extrage istorie și rădăcinile neamului.

Felicit copiii, astăzi au fost eroi! Eroii noștri printre eroi! Vă mulțumesc încă o dată că ați împărtășit ideea mea și ați răspuns prezent. Îmi doresc și vă doresc să reușim să aducem educația patriotică în grădinițe, pentru că după revoluție a cam dispărut. Este păcat că ne aducem aminte doar la 1 Decembrie, la 24 ianuarie și, cam atât despre eroii noștri. E adevărat că înainte se exagera lăudând conducătorul, dar totuși, valorile naționale și eroii care s-au jertfit pentru a trăi noi astăzi liberi, merită cinstiți.

Felicitări tuturor! Felicitări pentru organizatori, pentru sponsori, pentru eroii-actori de astăzi!” – Inspector școlar pentru educație timpurie – prof. Georgica Olteanu

Ultimul punct de pe agenda cercului pedagogic ”Educația copilului în spiritul valorilor naționale” a fost ca toate cadrele didactice să exprime în scris pe carton colorat diferit (roșu galben și albastru) decupat în formă de hexagon și împărțit aleatoriu, un sentiment de mândrie națională, în acord cu evenimentele zilei, cu Centenarul Unirii, cu istoria noastră națională.

Toți participanții au scris și au înapoiat hexagoanele pe care prof. Vasilica Duțu și prof. Romelia Ivanciu, le-au transformat într-o coloană a infinitului, pornind de la ideea că veșnicia națiunii române înseamnă să perpetuăm valorile noastre naționale. În calitate de cadre didactice, de părinți și bunici, avem privilegiul de a putea face acest lucru pentru generațiile viitoare.

Concluzii personale:

1. Istoria nu o putem schimba, aşa cum nu putem schimba Mama, dar ne putem schimba atitudinea. Fiecare ar trebui să cunoască istoria adevărată, să-și cunoască originile, căci perpetuarea Adevăratei Istorii a acestui neam începe cu  fiecare din noi.

Comoara cea mai mare a neamului românesc de pretutindeni nu este aurul ci Dragostea de Patrie, doar ea este adevărata bogăţie care dăinuieşte etern!. Un popor are viitor doar dacă îşi iubeşte rădăcinile, durerea şi istoria neamului său. Strămoşii noştri au considerat patriotismul o datorie, iar această datorie trebuie să o îndeplinim acum noi, cei de azi împreună cu tânăra generație, pentru generațiile viitorului.

Suntem români și așa vom muri… de-a lungul anilor, în ciuda tuturor dificultăţilor prin care am trecut, limba, tradiţiile, credinţa, iubirea faţă de patrie, venerația și recunoștința față de eroi încă nu s-au pierdut… suntem liberi de-a ne înălţa glasurile cât mai sus, cât mai mulţi… de a ne exprima cât mai răspicat, hotărâţi… să spunem cine suntem şi cine vrem să fim… De ce să stăm cu capul plecat, dacă suntem fiii bravilor eroi care niciodată n-au îngenuncheat… ci şi-au jertfit viaţa… Ridicăte-n picioare pentru onoare şi fii român adevărat chiar dacă doare!… Luptă pentru o Românie fără hotare, luptă pentru România Mare! Şi nu prin fier şi sânge cum au luptat cândva străbunii noştri, ci prin voinţa şi mândria de a fi ROMÂN

Se zice că, România nu a fost descoperită de nimeni, căci românii făceau parte încă de la începuturile începuturilor din ADN-ul Universului  şi, că a fi român nu-i o simplă vorbă, ci este o sentinţă la eternitate, este un Crez… Crezului românilor de pretutindeni…

2. Pot afirma cu deplină conștiență că trăim într-o societate atipică din punct de vedere al recunoaşterii adevăratelor valori, și clar, un dascăl este supus multor provocări și încercări care îl pot deturna de la misiunea sa sacră și munca de Sisif depusă în fiecare zi pe altarul ”Luminii Cunoaşterii”. Deși, și subliniez din nou… consider că misiunea dascălilor de a dezvălui copiilor ”tainele lumii cunoaşterii” este sacră, din păcate foarte multor dascăli le sunt minimalizate eforturile depuse, și mai mult, mulți dascăli sunt trecuți într-un plan secund atât de societate cât și de familie…

Într-o societate care și-a pierdut scara valorilor, avem nevoie de repere adevărate… iar dascălii trebuie să se încadreze în această categorie pentru că în mâna lor este ”viitorul”. Educația copilului, insuflarea valorile naționale, cultivarea sentimentului patriotic în sufletele copiilor în condiţiile prezentului, nu este o chestiune uşor de rezolvat, deoarece societatea românească de azi este cuprinsă de o periculoasă stare de dezorientare, iar această misiune nu este doar o provocare dificilă, desigur, ci o responsabilitate imensă.

De asemenea, în mod special, educatoarelor nu le sunt recunoscute meritele (deosebite, din punctul meu de vedere), deși ele reprezintă pentru copiii între 3-6 ani fiinţa cea mai bună şi frumoasă din lume… şi este normal să fie aşa pentru că la o vârsta fragedă când copiii nu cunosc minciuna şi răul din lume, cele mai importante fiinţe de pe pământ sunt părinţii şi ”Doamna”… de fapt, toate aceste minunate ”Doamne” sunt acelea care pun primele cărămizi la fundația educației copilului și care deschid pentru el prima ușă a tărâmului tainic al ”Luminii cunoaşterii”…

Dar, deși acestor ”Doamne” nu le sunt recunoscute pe deplin meritele pe care le au în rolul educației copilului, deși ele sunt primele (după familie) care poartă pe umeri responsabilitatea formării preșcolarului pentru următoarea etapă a vieții lui, aceea de școlar, este lăudabil faptul că ele nu renunţă la a se perfecţiona permanent pentru a putea face faţă provocărilor avidății de cunoaştere a copiilor, pentru a investi în vieţile lor valori şi idealuri.

Felicitări cadrelor didactice, felicitări prichindeilor, felicitări organizatorilor, felicitări părinților pentru că își doresc pentru  copiii lor să primească educație patriotică, că sunt de acord să le insufle valorile morale ale acestui popor… dragostea de ţară, eroismul, vitejia, bunătatea, patriotismul, mândria de a fi român!!!…

Cu respect deosebit pentru efortul tuturor,

Liliana Manea

[wzslider autoplay=”true”]

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

error: Content is protected !!