Dezvoltare durabilă, IMM şi Afaceri — iulie 2, 2014 at 19:15

Cercetarea și monitorizarea coastei de vest a Mării Negre

by

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria (BRCT Călărași) a organizat în data de 30 iunie 2014, în Constanța, o vizită la fața locului pentru mediatizarea proiectelor „HERAS – Moștenirea arheologică submarină din partea de vest a Mării Negre”, cod MIS-ETC 578, și “Marinegeohazards – Elaborarea și implementarea componentelor cheie ale unui sistem de avertizare în timp real, pentru geohazarde marine de risc pentru zona de coastă româno-bulgară a Mării Negre”, cod MIS-ETC 641, finațante prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 (PCT Ro-Bg 2007-2013).

BRCTProiectele promovate în cadrul acestui eveniment se remarcă prin particularitatea și ineditul scopului, având ca zonă de impact Marea Neagră. Partenerul lider al celor două proiecte este Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar (INCD GeoEcoMar).

Directorul executiv al BRCT Călărași, Nicoleta Mincu, a vorbit despre profesionalismul și dăruirea de care au dat dovadă echipele responsabile de implementarea proiectelor, iar directorul general al INCD GeoEcoMar, Gheorghe Oaie, despre pasiunea pentru cercetarea și monitorizarea mediului marin și costier.

Pentru a înțege cadrul în care au fost implementate cele două proiecte, șeful Secretariatului Tehnic Comun al PCT Ro-Bg 2007-2013 din cadrul BRCT Călărași, Bogdan Mușat, a prezentat participanților sinteza calitativă și cantitativă a programului: 171 de proiecte contractate cu o valoare totală de 297 milioane de euro, iar valoarea cererilor de rambursare depuse la BRCT Călărași reprezintă 60% din alocarea financiară la nivelul programului pentru axele prioritare destinate beneficiarilor.

Managerul de proiect din partea INCD GeoEcoMar, Glicherie Caraivan, a prezentat proiectul HERAS.  Implementat în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Fundația “Respiro Underwater Research Society” din Constanța, Institutul de Oceanologie din Varna (IO-BAS) și Muzeul Orașului Kavarna, proiectul HERAS își propune să identifice patrimoniul cultural submarin, rodul a mii de ani de istorie comună, în ideea de a promova acest puternic potențial istoric comun și de a gestiona descoperirile, în scopul de a promova atracțiile turistice într-un mod durabil.

BRCT1Proiectul Marinegeohazards a fost prezentat de Vlad Rădulescu, managerul de proiect din partea INCD GeoEcoMar. Implementat în parteneriat cu Institutul pentru Geologie al Academiei Bulgare de Științe, Institutul de Oceanologie din Varna și Institutul Național pentru Fizica Pământului din România, proiectul a integrat în rețeaua lumii de stații marine sistemul comun de avertizare timpurie la producerea unor hazarde marine cu risc pentru populația, infrastructurile și ariile protejate amplasate de-a lungul zonei de coastă a României și Bulgariei la Marea Neagră. Altfel spus, prin proiect s-a creat primul sistem care monitorizează parametrii meteorologici, hidrologici și hidrochimici ai apei, inclusiv variațiile de presiune în coloana de apă, dar și a activității seismice submarine.

Prezent la acest eveniment Nicolae Panin, profesor – membru corespondent al Academiei Române, a catalogat proiectul Marinegeohazards ca fiind în topul cercetării marine, în timp ce HERAS va reuși să dezvăluie umanității vestigii arheologice ascunse, necunoscute.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectele finanțate, precum și stadiul implementării Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, vă invităm să accesați pagina de internet a Programului: www.cbcromaniabulgaria.eu.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page