Evenimente, Ultimile Știri — octombrie 3, 2013 at 17:59

Ceramistul Silviu Ioan Soare şi pictorul Victor Grigore expun la Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Călăraşi

by

DSCF8687Marţi, 1 octombrie 2013, a avut loc la Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Călăraşi expoziţia pictorului Victor Grigore şi a ceramistului Silviu-Ioan Soare.

În deschiderea evenimentului au luat cuvântul Sorin Danciu, director al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Călăraşi şi Constantin Tudor, inspector general adjunct la Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi.

Manifestarea s-a desfăşurat sub egida Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Slobozia-Ialomiţa în cadrul căreia cei doi artişti activează de câţiva ani.

Afis_Silviu SoareSilviu Ioan Soare. Recursul la posibilităţile expresive ale formei tridimensionale îl aşează pe  ceramistul Silviu Ioan Soare în linia plasticienilor pentru care volumul este modalitatea de a dialoga cu spaţiul, în primul rând pe verticală, prin tendinţa de sculpturalitate, apoi pe orizontală prin utilizarea unuia dintre elementele fundamentale ale existenţei, pământul.

Licenţiat al Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, Secţia Ceramică şi masterand la Facultatea de Sculptură a aceleiaşi instituţii, artistul, în permanenta sa căutare de a descoperi posibilităţile de modelare ale lutului, a abordat forme care i-au permis o mai bună înţelegere a materialul. În acest sens, monolitul a fost speculat într-o interpretare mai liberă în lucrarea de licenţă „Dabogete”, compoziţia din cinci piese cu plinuri şi goluri care evidenţiau preocuparea pentru o massă mai compactă a materiei primordiale lăsând astfel la vedere atât de controversatele litere ale primului alfabet  dac, cât şi forţa artistului de a lucra cu gresia cu şamotă de granulaţie mare.

Sugestia totemică a acestui ansamblu de ceramică sculpturală este continuat în lucrările  de tendinţă monumentală de la masterat care l-au condus pe plastician spre o  comunicare estetică mai profundă cu structura gresiei cu vagi urme de oxid de fier care conferă după ardere o frumoasă cromatică roz.

În portretele realizate în manieră expresionistă, urmele tehnicii modelajului sunt vizibile în încercare de compunere a expresiei şi a trăirii, în evocarea somnului ca motiv al visului şi al morţii.

De la modelajul expresionist, Silviu Ioan Soare trece treptat la expresia formei DSC_0114prin alungiri şi contorsiuni al gâtului, uneori exagerând efilarea acestui segment anatomic, alteori lăsând figura să transmită zbuciumul specific fiinţei ancorate în lume.

Piesele de sculptură ceramică sunt volume în care artistul speculează  umbra şi lumina, finisajele şi zonele brute ale lutului abia scos din cuptor, lăsând pe seama vaselor cu motive „neo” stilizarea frumuseţii unei forme mai riguroase şi cu impact direct asupra privirii. Corpul feminin este abordat în ipostaza studiului de nud aşa cum l-a intuit sculptorul Constantin Baraschi sau în atitudinea unui grup de personaje din vechi timpuri care asistă la o procesiune de invocare a spiritelor supranaturale.

Rotunjimile în mai mare măsură, dar şi geometriile cu angulozităţi accentuate caracterizează structurile solide şi ferme care pendulează în limitele modernismului, de la figurativul interpretat la masivitate şi monolit şi de la anularea acestora la impunerea unei structuri fragile elansate pe verticală. Între aceste orientări artistul caută modalităţi de diversitate stilistică rezultate din acordul dintre plin şi gol, reluarea motivului prin impunerea ritmului ca mijloc de a crea dinamică şi mişcare, uneori etajarea formelor şi recompunerea structurilor naturale din fragmente vizuale fiind modalitatea de concepere a ansamblului compoziţional. Adeseori Silviu Ioan Soare introduce şi elemente de ceramică structurală, folosind cărămida drept soclu, alteori tubulaturile sunt cele mai potrivite forme pentru deschiderea spaţiului intern al lucrării, acestea având şi valoare de a pune în evidenţă demersul compoziţional.

Uneori formele se decantează şi rămân simple simboluri de mare forţă expresivă care evocă anumite convexităţi şi reliefuri, incizări şi suprafeţe netede. Lucrările din prima sa expoziţie de ceramică sculpturală sunt diferite din punctul de vedere al concepţiei, artistul selectând ca motiv tematic omul, iar ca sursă formală natura. Cele două capcane pentru oameni, stâlpul sub forma unui portret bust, domnişoara Melany al cărei cap este inspirat de modelul lui Brâncuşi, Pogany, dar şi totemurile zamolxiene, asamblate sau fragmentate, introduc demersul plastic al lui Silviu Ioan Soare în descendenţa ideii de ceramică sculpturală,   aşa cum a fost lăsată moştenire de Costel Badea, cel care a ridicat ceramica de la stadiul de meşteşug la acela de artă majoră.

Afis_Victor GrigoreVictor Grigore. Reperându-l în valorile nemijlocite ale picturii şi raportându-şi arta la lumile recognoscibile  prin configurarea emoţiei, a blazării, a sentimentelor efemere pe suportul unor convenţii compoziţionale moştenite de la marii predecesori ai creaţiei plastice, disponibilitatea lui Victor Grigore pentru fiinţa umană, pentru portret şi pentru nudul feminin, îl face un pictor expansiv prin cromatică şi prin modul de receptare al universului antropomorf. În lucrările sale forma ţine de noile realisme, iar culoarea de un expresionism evident prin tuşă şi nuanţă. Trăirea directă este anihilată de controlul musculaturii faciale în portrete şi de structura corpului uman în nuduri.

Chipurile supradimensionate cunosc o plenitudine a discursului plastic, o somptuozitate care atinge monumentalul, artistul eviscerându-i modelului trăirile cu tăişul devorator al pupilei, pe când în faţa nudului stă la pândă ca un amant ce vrea să descopere unduirile seducătoare ale trupului, senzualitatea şi secretele liniilor curgătoare traduse în desen prin convexităţi şi concavităţi ascunse în arcuirea şi angulozităţile formelor naturale, în contrastul dintre închis şi deschis, în moliciunea cărnii senzuale.

Cu toate că armonia nu mai este astăzi o preocupare constantă sau una dintre DSC_0098ţintele estetice ale picturii, Victor Grigore aşează această problemă controversată pe primul loc. Acordurile cromatice care accentuează expresivitatea, simetria ca posibilitate de echilibrare compoziţională fac parte din recuzita sa practică. Secundar, echilibrul se poate citi în contururile generale ale unui portret, iar asimetria este detectată în stratul principal al lecturii plastice, la nivelul cromatic.

Preocupările pictorului se desfăşoară pe două coordonate, ambele relaţionate cu frumuseţea feminină. Una dintre acestea se derulează în raport cu portretul în mărime naturală sau supradimensionat, cealaltă direcţie, nudul, parcurgând o diversitate în ceea ce priveşte figurarea, în sensul că, de multe ori, artistul se opreşte asupra anatomiei artistice în ansamblu, alteori, selectând un fragment, acesta este abstractizat şi condus în sfera preocupărilor pentru zonele de culoare. Lumina şi umbra, ştiinţa formulării imaginii după principii compoziţionale, proporţia şi problemele de cromatologie sunt redescoperite ca repere în cele două teme preferate în care disecăm veleităţile de colorist şi desenator. Uneori abordat ca o scriere, alteori ca o reflecţie asupra materiei carnale, într-o evocare desfăşurată între limitele sintezei şi analizei, nudul evită să fie abordat ca studiu al mecanismelor mişcării. Interesat mai degrabă de atitudinea statică decât de cea dinamică, artistul desenează în cărbune şi pastel modele în poză.

DSC_0097În domeniul portretului feminin, Victor Grigore este interesat de relevarea sufletului, pe chipurile modelelor putându-se citi prospeţimea, contemplarea şi fericirea, zâmbetul şi uimirea, candoarea şi misterul, trăsături care subliniază caracterul şi individualizează figura. Suprafeţele elaborate de culoare sau zonele în care pasta evidenţiază o materialitate accentuată aparţin aceleiaşi sensibilităţi a artistului legată de spiritul clasic în ceea ce priveşte desenul şi expresia modernistă în raport cu tonalităţile. De un lirism reevaluat prin sinteza suprafeţei şi totodată de un echilibru conştientizat, dar şi însuşit instinctiv datorită experienţei,  artistul are solide deprinderi în ceea ce priveşte pregătirea de specialitate în urma studiilor de la Baia Mare. Depăşind investigaţiile de şcoală printr-o profundă aplecare asupra psihologiei umane, figurile de bărbaţi, de tinere sau de femei cu tipologii complexe şi vârste biologice diferite îi permit o fantazare  a trăsăturilor faciale, fie în direcţia expresionismului, fie în aşezarea plană a culorii în forma feţei pe care observăm temperamente, ce exprimă latenţă, o discretă incisivitate sau o transfigurare poetică a trăirilor spirituale ale modelului. Fie că este vorba de portret sau nud, acestea sunt prezentate în plină pagină descriind prin însăşi structura lor un singur centru de interes.

Lumina este obţinută din nuanţe reci de violet şi abastru, roşu şi  albastru, de DSCF8706multe ori fondurile negre neutralizand forma chipurilor.

Ochiul ca martor al existenţei şi privirea drept amprentă a cunoaşterii, depăşesc domeniul legat de o estetică a tăcerii, trecând în sfera elementelor dinamice care descoperă, comunică, atrage şi respinge printr-o vorbire simbolică şi directă.

Pentru Victor Grigore portretul este expresia trăirilor interioare ale personajelor, omul fiind sursa de inspiraţie principală. Pe lângă acesta, plasticianul este atras de tematica peisajului şi de compoziţia mitologică, preocupare de dată mai recentă, prin care îşi extinde căutările în sensul descoperirii armoniei care trebuie să apară în demersul artistic propus.

Apariţia sa în fenomenul plastic ni-l prezintă ca fiind interesat de tendinţele care se bazează pe culoare, pe evidenţierea anumitor elemente ale anatomiei faciale şi ale obţinerii de efecte care să exprime o trăire a fiinţei la un moment dat, ordonarea acestora conferind semnificaţii expresiei cromatice şi demonstrând că posibilităţile de interpretare ale figurii sunt inepuizabile. Spiritul personajelor este evocat prin căutări care să transmită diversitatea, ineditul, drama, fericirea, prin exaltarea trăirilor percepute de artist prin capacitatea de a analiza universul uman.

Cu toate că structura generală a chipurilor este riguroasă, pictorul se joacă în interiorul formei cu inducerea unui câmp vizual omogen, unitar prin diferitele texturi induse, prin petele de culoare şi trăsăturile de penel care creează plasticitate. Căutând un model ideal, Victor Grigore descoperă zeci de chipuri, umanismul fiind scopul demersului său raportat deocamdată la trăirea individuală fără o trimitere exactă la un context dat. Contrariile psihologiei şi lirisul interpretării, scopul obţinerii armoniei compoziţionale, dialogul dintre real şi imaginar, converg spre a evoca în ultimă instanţă starea de vis, de meditaţie ori de latenţă a fiinţelor din apropierea noastră.

Atât portretul cât şi nudul sunt neargumentabile în creaţia artistului pentru că sunt teme fundamentale fără de care o viziune plastică coerentă, care  respectă reguli şi identităţi creative, nu se poate desfăşura. Victor Grigore , un vicios al şevaletului, face din cele două direcţii o identificare cu propria gândire existenţială.

Situându-se în zona abordărilor expresionismului care îl apropie ca tip de spectacol şi de dramatizare a ideii de lume de trăirile profunde, Victor Grigore evocă trei personaje în compoziţia „Carnaval”. Trei tipuri de trăiri, trei caractere, în contextul cărora apare masca, simbol al dedublării fiinţei, urmată de jumătatea ascunsă a unui personaj misterios. Tabloul denotă caracterul duplicitar al omului aruncat într- o societate neconformă sensibilităţilor sale care îl transformă într-un ins derutat, interiorizat, evocat astfel prin austeritatea trăsăturilor, duritatea privirii în contrastele accentuate de închis şi deschis.

Ana Amelia Dincă
Critic de artă

[wzslider autoplay=”true”]

Silviu SOARE – pictor, membru al Asociaţiei Artiştilor Plastici din Bucureşti
s-a născut la data de 30 martie 1955 la Baia Mare
1979, absolvent al Institutului Politehnic din Bucureşti
1983, absolvent al Şcolii Populare de Arte din Bucureşti
2012, licenţiat al Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, Facultatea de Arte Plstice şi Decorative, secţia ceramică-sticlă- metal
2012, masterand al Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, Facultatea de Sculptură
2012, 2013, Profesor de pictura la Palatul Copiilor din Calarasi.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page