Cultură şi Educaţie, Educaţie — noiembrie 12, 2013 at 21:19

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Călăraşi implementează în mediul preşcolar proiectul local S.M.A.R.T

by

logo antidrog

campania-antidrogAtitudinile şi comportamentele familiale permisive faţă de consumul de tutun şi alcool, modelarea exercitată de părinţi prin propriul consum, stilurile parentale inconsecvente în stabilirea de norme de comportament în familie, absenţa părinţilor sau a suportului emoţional pozitiv sunt factori care influenţează consumul de tutun şi alcool.

Dezvoltarea deprinderilor unui stil de viaţă sănătos întăreşte rezistenţa copiilor la consumul de tutun şi alcool, acţionând ca elemente de protecţie faţă de potenţiale răspunsuri problematice.

Proiectul S.M.A.R.T. (S– sănătos, M- motivat, A– atent, R– responsabil, T– tenace) are ca scop intervenţia timpurie în mediul preşcolar prin creşterea influenţei factorilor de protecţie şi scăderea influenţei factorilor de risc la vârste mici pentru evitarea sau cel puţin întârzierea debutului de tutun şi alcool, precum şi dezvoltarea deprinderilor unui stil de viaţă sănătos pe baza cunoaşterii şi respectării igienei, alimentaţiei şi relaţiilor interpersonale sănătoase.

Proiectul va fi implementat de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere antidrog1Antidrog Călăraşi în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi în 10 grădiniţe din Municipiul Călăraşi, în anul şcolar 2013-2014, începând cu luna noiembrie 2013 .

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 180 de copii preşcolari din grupa mare cu vârsta de 5-6 ani, precum şi 150 de  părinţi ai copiilor implicaţi în proiect.

Un prim obiectiv al proiectului îşi propune ca preşcolarii să fie capabili să identifice punctele tari şi punctele slabe din propriul stil de viaţă; să descrie în ce constă stilul de viaţă sănătos; să enumere comportamente şi obiceiuri de viaţă care pot afecta sănătatea; să emită păreri proprii despre beneficiile adoptării unui stil de viaţă sănătos.

Materialele folosite în cadrul întâlnirilor cu preşcolarii sunt adaptate nivelului de vârstă al acestora.

„Sunt exemplu pentru copilul meu!” este un alt obiectiv al proiectului care se adresează părinţilor. Pentru realizarea acestuia se vor organiza întâlniri cu părinţii copiilor din grupele implicate, în care vor fi prezentaţi factorii de protecţie (norme familiale şi modele de comportament clare şi stabile, modele disciplinare pozitive, legături emoţionale pozitive, comunicare, etc) şi factorii de risc (atitudini şi comportamente favorabile consumului de tutun, conflicte familiale, lipsa supravegherii, norme de disciplină inconsistente, etc.). În cadrul întâlnirilor vor fi utilizate de specialiştii CPECA materiale video adecvate tematicii proiectului.

Proiectul S.M.A.R.T. completează tabloul proiectelor de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri în mediul şcolar implementate la nivelul judeţului Călăraşi de CPECA şi parteneri cu scopul reducerii cererii de tutun, alcool şi droguri şi de menţinere la un nivel scăzut al acestora.

Coordonator CPECA Călăraşi
Mirela Ilona TÎRŞOLEA

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page