Evenimente, Ultimile Știri — mai 14, 2014 at 21:58

CENTRELE DE GARANȚII PENTRU TINERI – MĂSURI CONCRETE PENTRU INTEGRAREA TINERILOR PE PIAȚA MUNCII

by

Backup_of_Backup_of_jpg 2

15 mai 2014 – Călărași, mâine va avea loc la Hotel Călăraşi începând cu ora 11 seminarul de informare pentru judeţul Călăraşi

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) organizează în cadrul proiectului “Garanții pentru TINEri!” o serie de evenimente cu tema ”Creșterea gradului de conștientizare și informare cu privire la măsurile de sprijinire a tinerilor aflați în șomaj de lungă durată, în vederea integrării pe piața muncii”.descărcare

Proiectul “Garanții pentru TINEri!” este un proiect pilot cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, implementat de CNIPMMR în parteneriat cu Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, lider de proiect, Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România și Blocul Național Sindical.

Seminariile se adresează tinerilor care nu au absolvit examenul de bacalaureat și nu au un loc de muncă, angajatorilor, reprezentanților autorităților publice locale și ai organizațiilor societății civile și au drept scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la măsurile de sprijinire a tinerilor aflați în șomaj în vederea integrării pe piața muncii.

În cadrul evenimentelor sunt prezentate informații privind Centrele de Garanție pentru Tineri din județele: Ialomița, Prahova, Teleorman, Ilfov, Călărași, Constanța, Tulcea, Buzău și Mehedinți și au loc dezbateri pe teme precum rolul și responsabilitățile MMFPSPV în implementarea Schemei de Garanții pentru Tineri la nivel național, promovarea Legii uceniciei și a măsurilor active de ocupare, nevoile de angajare ale întreprinderilor locale și inițiative locale de sprijinire a integrării pe piața muncii a tinerilor.

Calendarul seminariilor de informare:
1. 10 aprilie 2014 – Slobozia (Ialomița)
2. 15 aprilie 2014 – Ploiești (Prahova)
3. 29 aprilie 2014 – Alexandria (Teleorman)
4. 9 mai 2014 – Otopeni (Ilfov)
5. 15 mai 2014 – Călărași (Călărași)
6. 22 mai 2014 – Constanța (Constanța)
7. 23 mai 2014 – Tulcea (Tulcea)
8. 6 iunie 2014 – Buzău (Buzău)
9. 20 iunie 2014 – Drobeta Turnu Severin (Mehedinți)

CNIPMMR ¬
CONFEDERAŢIE PATRONALĂ REPREZENTATIVĂ LA NIVEL NAŢIONAL PENTRU IMM-URI

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) este o confederaţie patronală independentă, non-profit, non-guvernamentală și apolitică, care asigură reprezentarea unitară a intereselor IMM-urilor şi a mişcării patronale a IMM-urilor la nivel național și internațional.
CNIPMMR are o experiență de peste 21 de ani focalizată asupra creării unui mediu de afaceri funcţional, asupra promovării, apărării şi reprezentării intereselor întreprinzătorilor şi întreprinderilor private în raporturile acestora cu organele puterii şi cu administraţia de stat, precum şi în relaţiile cu alte organisme din ţară şi din străinătate.
CNIPMMR este constituit din 102 structuri membre în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. Reprezentativitatea CNIPMMR este recunoscută la nivel național şi în majoritatea sectoarelor economice, firmele membre având un număr total de 295.839 de salariați.
La nivel naţional, CNIPMMR reprezintă interesele membrilor săi în organismele tripartite şi Comisiile de Dialog Social constituite la nivelul fiecărui minister și participă la dialogul social bipartit, fiind membru al comisiei de negociere a contractului colectiv de muncă.
La nivel internațional, CNIPMMR este afiliat la organisme importante, precum: UEAPME – Uniunea Europeană a Artizanatului şi IMM-urilor, WASME – Asociaţia Mondială pentru IMM-uri, ECSB – Consiliul European pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, BBCM – Biroul Balcanic al Clasei de Mijloc.
De asemenea, CNIPMMR participă la dialogul social european în cadrul Comitetului Economic şi Social European, precum şi la activitatea altor organisme europene, precum: Comitetul Fondului Social European, Grupul de experţi HORIZON 2020, Grupul pentru politici privind întreprinderile – Camera Profesională.
Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România organizează anual Topul Naţional al Firmelor Private din România, Ziua Întreprinzătorilor şi Forumul Naţional al IMM-urilor, evenimente de mare amploare la care participă sute de invitaţi, majoritatea întreprinzători, dar şi reprezentanţi ai organismelor guvernamentale şi neguvernamentale care pot sprijini dezvoltarea sectorului privat.
Începând cu anul 2002, CNIPMMR realizează anual Carta Albă a IMM-urilor din România, lucrare elaborată de un colectiv de specialişti, care reprezintă cea mai cuprinzătoare analiză a fenomenului intreprenorial realizată în România.
În cei 21 de ani de activitate, CNIPMMR a acordat o importanță deosebită tinerilor, prin acțiuni, evenimente și instrumente dezvoltate pentru ocuparea acestora, precum:
• includerea în grupul țintă al celor 4 proiecte strategice implementate până în prezent, printre alte categorii, a unui număr de aproximativ 600 de tineri;
• asigurarea bazei de practică pentru studenţii ASE, în baza unui acord interinstituţional;
• participarea la numeroase acţiuni la nivel european pentru susţinerea dezvoltării de instrumente dedicate ocupării tinerilor: participarea la adoptarea Rezoluţiei „Criza Ocupării Tineretului – O Chemare Pentru Acţiune” (în cadrul celei de-a 101-a Sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii; 30 mai – 15 iunie 2012); participarea activă în cadrul grupurilor de studiu constituite pentru elaborarea a 6 avize ale Comitetului Economic şi Social European care vizează tinerii; participarea activă a reprezentanților CNIPMMR la evenimente europene dedicate ocupării tinerilor etc.;
• organizarea de evenimente pentru susţinerea şi dezvoltarea de instrumente dedicate ocupării tinerilor, precum: „Topul tinerilor întreprinzători în întreprinderi de succes” şi acordarea Premiului Special Naţional: „Tânăr întreprinzător cu rezultate deosebite”, în cadrul Topului Naţional al Firmelor Private din România, ediţia a XVII-a (6 noiembrie 2009); „Topul tinerilor întreprinzători” în cadrul Topului Naţional al Firmelor Private din România, ediţia a XVIII-a (5 noiembrie 2010); acordarea premiului „Tineri întreprinzători cu rezultate deosebite în activităţi ale economiei sociale”, în cadrul Topului Naţional al Firmelor Private din România, ediţia a XIX-a (4 noiembrie 2011) etc.;
• peste 15 comunicate de presă cu propunerile CNIPMMR de măsuri pentru susţinerea dezvoltării de instrumente dedicate ocupării tinerilor, care au fost transmise autorităţilor competente (Guvernul României şi ministere) şi mass-mediei;
• formularea și înaintarea constantă de propuneri în sprijinul ocupării tinerilor: propunerile CNIPMMR de implementare în România a Planului de Acțiune “Antreprenoriat 2020”, adoptat de Comisia Europeană; propunerile pentru amplificarea cantității și calității resurselor umane din economia României înaintate Ministerului Finanțelor Publice în martie 2013 etc.;
• includerea în Strategia CNIPMMR pentru perioada 2012 – 2016 a unei măsuri concrete pentru sprijinirea tinerilor şi femeilor întreprinzător şi a organizaţiilor acestora.
Experiența în domeniul fondurilor nerambursabile este rezultatul unei activități de peste 10 ani în domeniu. Cele peste 70 de proiecte naţionale şi europene implementate până în prezent, prin intermediul Departamentului Proiecte, în calitate de coordonator sau partener, au avut un impact pozitiv pentru dezvoltarea mediului de afaceri şi creșterea calității serviciilor adresate IMM-urilor. Portofoliul organizațiilor partenere cuprinde peste 200 de organizații la nivel național și internațional.
Departamentul Proiecte al CNIPMMR s-a specializat în managementul proiectelor cu finanţare nerambursabilă, dar are şi un important rol în informarea reprezentanţilor mediului de afaceri, prin:
• organizarea de evenimente: seminarii de diseminare şi informare, campanii de conştientizare, workshop-uri, focus grupuri ş.a.;
• portalul de soluţii şi servicii pentru IMM-uri www.immromania.ro;
• realizarea de studii, analize, sondaje, statistici şi cercetări de specialitate în diverse domenii, având în acelaşi timp o contribuţie majoră la realizarea lucrării anuale Carta Albă a IMM-urilor din România şi a Evaluărilor semestriale a situaţiei de ansamblu a IMM-urilor din România.
Experienţa acumulată a stat la baza lansării Centrului de consultanţă pentru IMM-uri. Serviciile de consultanţă oferite în cadrul acestuia vor asista IMM-urile în a-şi îmbunătăţi eficienţa şi performanţele economice. IMM-urile pot benefica de consultanță în domenii precum:

• elaborare şi implementare proiecte cu finanţare nerambursabilă
• analize şi studii (analiza diagnostic, analiza SWOT, studii de impact, cercetări de piaţă etc.)
• marketing (promovare, comunicare, social media, promoţii etc.) • managementul resurselor umane
• contabil, financiar
• juridic şi legislativ
• achiziţii publice
CNIPMMR a obținut în 2012 certificarea sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2008, acordată de către organismul german TUV Hessen. Această certificare este o dovadă a performanțelor manageriale ale organizației și reflectă angajamentul acesteia pentru oferirea unor servicii de înaltă calitate.

Rolul CNIPMMR în implementarea proiectului “Garanţii pentru TINEri!”:
• va asigura implementarea activităților de informare și promovare;
• va coordona activităţile de relaţii publice şi va implementa 6 campanii media, la nivel local/regional;
• va înfiinţa şi gestiona 10 Centre de Garanție pentru Tineri;
• va autoriza 2 noi programe de formare profesională – inițiere și se va autoriza ca furnizor de servicii specializate pentru ocuparea forței de muncă;
• va oferi servicii de ocupare (informare, consiliere profesională individuală şi de grup, mediere) unui număr total de 1160 de persoane;
• va furniza servicii de formare profesională prin implementarea a 40 de stagii de curs, la care vor participa 1050 de tineri;
• va furniza servicii de consultanţă şi asistenţă pentru iniţierea unei afaceri pentru 270 de persoane;
• va organiza 80 de stagii de ucenicie;
• va organiza 9 târguri de locuri de muncă, 9 seminarii informative și 2 workshop-uri la nivel regional.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page