Comunicate de presă — decembrie 5, 2017 at 21:29

Ce pași trebuie urmați pentru a participa la un program de ucenicie

by

PASI DE URMAT PENTRU PERSOANELE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ CE DORESC SĂ DEVINĂ UCENICI, conform Legii nr.279 / 2005 privind studiile la locul de muncă republicată, cu modificările și completările ulterioare

Pentru a participa la un program de instruire, persoanele care caută un loc de muncă trebuie să înregistreze în baza de date a AJOFM Călărași, prezentând următoarele documente:

– actul de identitate, în original și în copie;

– acte de studii și de calificare, în original și copie;

– adeverința medicală din care rezultă că persoana este aptă de muncă sau sunt eventuale restricții medicale.

Pentru a beneficia de un program de instruire, persoana înregistrată depune la AJOFM Călărași o cerere. Modelul de cerere este standardizat și pus la dispoziție de agenție.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de învățământ, sunt următoarele:

  1. a) actul de identitate, în original și în copie;
  2. b) certificatul de naștere, în original și în copie;
  3. c) copii legalizate ale actelor de studii care atestă îndeplinirea condițiilor de acces la formare profesională prin instruire pe nivelurile de calificare prevăzute de legislația în vigoare;
  4. d) certificat medical de îngrijire atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia;
  5. e) dispoziția de repartizare a județului pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București,
  6. f) în copie, contractul de formare profesională prevăzut de Ordinul Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Actele în original se restituie titularului.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page