Responsabilitate socială — februarie 19, 2019 at 20:40

Ce este societatea civilă?

by

 

Misiunea și activitatea tuturor acestor organizații trebuie să conducă la dezvoltarea comunității, implicând și cetatenii, prin diferite modalități de participare la viață publică.

“Prin societate civilă ne referim la acea arenă în care grupuri auto-organizate, mișcări și indivizi relativ autonomi față de stat încercă să articuleze valori, să creeze asociații și să-și promoveze interesele.”(Larry Diamond)

Societatea civilă este noțiunea care descrie forme asociative de tip apolitic ce nu sunt părți ale unei instituții fundamentale ale statului sau ale sectorului de afaceri.

Organizațiile neguvenamentale, sindicatele sau uniunile patronale sunt actori ai societății civile, care intervin pe lângă factorii de decizie, sau pe lângă instituțiile statului de drept pentru a le influență, în sensul apărării drepturilor și intereselor grupurilor de cetățeni pe care ii reprezintă.

Societatea civilă nu trebuie asociată doar cu mediul politic sau cu ONG-urile.

Societatea civilă este reprezentată și de instituțiile culturale, asociațiile profesionale, cluburile civice, organizațiile filantropice, organizațiile religioase, media sau mișcările ecologiste. Misiunea și activitatea tuturor aceste organizații trebuie să conducă la dezvoltarea comunității, implicând și cetateanii, prin diferite modalități de participare la viață publică.

Rolul societățîi civile

Societatea civilă are menirea de a remodela cultura politică și spiritul civic, fiind agentul care inițiază și implementează schimbări la nivel social, cu implicarea directă a cetățenilor.

Societatea civilă are puterea de a influența deciziile politice, economice sau de interes public, având rolul de a monitoriza activitatea instituțiilor statului și de a lua atitudine față de politici care vin în contradicție cu interesele cetățenești sau în caz de abuzuri de putere.

Prin urmare, rolul principal este acela de a asigura o corectă supraveghere a modului în care factorii politici sau economici respectă interesele majorității.

Documentare

Nelu Bălașa

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page