Femei şi Bărbaţi, Plăcerile vieţii — iunie 26, 2013 at 11:04

Ce este “androginia psihica”…

by

androginia psihicaTeoria androginiei psihice trezeşte un interes neobişnuit în lumea ştiinţifică, are o popularitatea ce depăşeşte limitele psihologiei diferenţelor de gen.
Ideea despre om ca fiinţă ambigenă se regăseşte încă din antichitate. Să ne amintim de unul din dialogurile lui Platon, “Pir”, unde este redat mitul despre androgini – oameni ce erau concomitent şi bărbaţi şi femei. Ei au fost despărţiţi de zei şi sortiţi să-şi caute mereu în viaţă jumătatea. Un mit frumos şi trist…Aceeaşi idee poate fi întâlnită şi în operele lui Aristofan, şi în miturile multor popoare.
În zilele noastre, ea a fost confirmată de datele despre determinarea hormonală dublă a organismului uman, despre potenţialul biologic al creierului, de alte date din endocrinologie şi genetică.
Dar care este esenţa androginiei psihice? 

Stereotipurile psihosexuale tradiţionale poartă un caracter dihotomic: bărbatul este puternic, independent, agresiv, activ, raţional; femeia, dimpotrivă, dependentă, emotivă, pasivă, supusă, slabă. Deci masculinitatea şi feminitatea sunt prezentate ca un model de vase comunicante: cu cât sunt mai pronunţate calităţile masculine, cu atât mai puţin apar cele feminine şi invers. În mod “normal”, la bărbat predomină masculinitatea, iar la femeie, feminitatea.

În 1973, cercetătoarea americană M. Constantinopole, în urma aplicării testelor de apartenenţă la un anumit gen, a remarcat că varietatea categoriei de atribute şi comportamente masculine şi feminine formează un singur continuum bipolar. Aceasta presupune că individul ocupă un loc anumit de-a lungul dimensiunii ipotetice de masculinitate-feminitate. Majoritatea bărbaţilor pot fi situaţi aproape de polul M (masculinitate), iar majoritatea femeilor de polul opus, F (feminitate).

Concepţia principial nouă a fost formulată de Sandra Bem în lucrarea sa “The mesurement of psichological androgyny”. Testul atribuţiei psihosexuale construit de ea are drept bază reprezentarea despre masculinitate-feminitate ca dimensiuni independente, ortogonale ale personalităţii. Personalitatea nu este descrisă ca fiind exclusiv masculină sau feminină, cu masculină-feminină concomitent. Deci masculinitatea-feminitatea sunt concepute drept faţete diferite ale unui continuum unic, nu noţiuni polare. Respondenţii ambelor sexe, conform rezultatelor acestui test, sunt divizaţi în patru grupe:
– masculini – indice înalt de masculinitate şi indice mic de feminitate;
– feminini – indice înalt de feminitate şi indice mic de masculinitate;
– nediferenţiaţi – ambii indici sunt mici;
– androgini – ambii indici sunt înalţi.
Deci două sexe biologice oferă opt tipuri psihosexuale.

Profesorul german G. Ammon consideră androginia drept o integrare multiplă a emotivităţii şi fanteziei feminine cu activitatea şi raţionamentul masculine. Androginia – subliniază el – nu este lupta pentru egalitatea femeilor cu bărbaţii în lumea masculină, ci o emancipare multiplă a ambelor sexe. În sens filosofic, principiul androginiei este tratat de G. Ammon ca refuz al dualităţii “femeie-bărbat”, “feminin-masculin”, iar în sens mai larg drept refuz al dualităţii “prieten/duşman”.

Putem fi de acord sau nu cu o asemenea extrapolare, dar lucrările Sandrei Bem au constituit un puternic impuls pentru studierea androginiei psihice. Majoritatea psihologilor recunosc azi această concepţie, efectuând unele cercetări în acest sens. Conform datelor lor, androginia corelează pozitiv cu plasticitatea şi creativitatea mai înaltă a gândirii, cu anxietatea socială mai mică, având un grad mai înalt de dezvoltare şi funcţionare a propriului “EU”. A rezultat că respondenţii androgini testaţi (testul Eysenck) sunt, de regulă, extroverţi, cu un grad mic de nevrotism şi psihotism.

Cercetătorul rus I.S. Kon, luând în considerare aceste date, conchide că persoanele androgine corelează pozitiv cu adaptabilitatea socială, în timp ce bărbaţii cu o masculinitate înaltă şi femeile cu o feminitate înaltă sunt afectaţi de stresul social.

Cercetător Aida Tomac

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page