Politica, Politica naţională — decembrie 2, 2013 at 22:23

Cătălin Predoiu reunește PDL-ul la Călărași

by

IMG_1571Luni,2 decembrie 2013,Cătălin Predoiu-Primvicepreședintele PDL a fost primit de Vasile Iliuță și de activul PDL de la Călărași.Cu acest prilej a organizat și o conferință de presă.

Cătălin Predoiu a făcut o bună impresie și a demonstrat calm și echilibru așa cum și-a intitulat și proiectul de țară. Mai rari politicieni  care să facă o demonstrație așa de promptă între vorbă și faptă.

Proiectul meu de tara: Forta echilibrului – pentru o Românie bine condusă spre prosperitate şi normalitate

IMG_1590

Romania poate fi usor transformată într-o ţară prosperă şi respectabilă.

În prezent, este o ţară cu o guvernare USL, incompetenţa abuzivă şi pe alocuri antinaţională. Certurile şi conflictele politice motivate de agende individuale se ţin lanţ. Resursele sunt irosite prin corupţie şi lipsa de competitivitate. Ţara nu dispune de un management luminat, modern, cooperativ. Reputaţia ei externă suferă. Prea mulţi dintre cetăţenii ei sunt afectaţi de sărăcie şi lipsiţi de fericire.

Suntem de şapte ani în Uniunea Europeană, dar românii nu culeg pe deplin roadele acestui demers naţional. Salariile românilor sunt în linii mari aceleaşi, dar costurile vieţii au crescut semnificativ, fondurile europene nu sunt atrase şi sistemele esenţiale ale sănătăţii, educaţiei şi infrastructurii au rămas pe jumătate reformate, ineficiente. Riscăm să ratăm culegerea beneficiilor unei opţiuni fundamentale: opţiunea euroatlantică. Cu o guvernare USL incapabilă să se alinieze standardelor statului de drept (eşec MCV, eşec Schengen), riscăm să fim împinşi din nou într-o zona gri la marginea Europei.

Eradicarea sărăciei, prosperitatea pentru cât mai mulţi şi justiţia rămân deziderate greu de atins pentru moment.

Ce anume ar putea descătuşă energiile României? Ce anume ar putea readuce acasă pe fiii ei pentru a-şi găsi aici fericirea? Ce anume ar putea transforma România într-o ţară prosperă şi normală?

Fireşte, sunt multe lucruri care trebuie să se întâmple pentru a aduce prosperitate şi normalitate în viaţă cetăţenilor.

Dar semnalul trebuie dat de sus, din clasa politică, din vârful clasei politice.

În acest context, alegerile prezidenţiale din 2014 devin cruciale.

România închide un ciclu, va urma un alt ciclu, pe care societatea îl cere vădit sau implicit ca un ciclu al valorificării şanselor şi al activării unor energii latente. Un ciclu în care lupta va trebui dată pentru construcţie, pentru echilibru, pentru concretizarea proiectelor, pentru rezultate palpabile pentru oameni. România se poate schimba în bine la faţă prin echilibru şi cooptarea oamenilor profesionişti la construcţia zilei de mâine.

Viitorul Preşedinte al României trebuie să fie un “preşedinte unificator”, care să adune oamenii buni şi de valoare în jurul României, care să adune prieteni în jurul României!

Viitorul Preşedinte al României trebuie să promoveze un leadership democratic şi colaborativ: aceasta înseamnă că proiectele trebuie să meargă tot timpul, iar politicienii să lucreze, la toate nivelurile, în folosul cetăţenilor.

Avem nevoie să muncim împreună iar Preşedintele este primul om în stat care promovează cultura performanţei şi modelul de succes al elitelor. Preşedintele este primul om în stat care poate înlocui cinismul cu compasiunea şi înţelegerea.

Mai mult ca oricând, avem nevoie să ne privim cu compasiune, să facem curăţenie şi să unim toate punctele care ne diferenţiază.

IMG_1591

  1. Cele cinci puncte de echilibru care vor aduce prosperitatea şi normalitatea

Romania este măcinată de multiple dezechilibre, în principal din cauza lipsei de viziune a politicului în general şi a prevalenţei agendelor politice individuale ale unor lideri politici, în particular.

Sunt cinci echilibre esenţiale care trebuie realizate pentru a debloca şi descătuşa România.

Eu, ca Preşedinte, mă voi implica în calitate de mediator pentru corectarea dezechilibrelor.

Prin forta echilibrului, românii se vor aşeza pe drumul construcţiei şsi cooperării, singurul care poate aduce prosperitate reală şi linişte socială, singurul care poate duce Romania întreagă şi puternică în secolul informaţiei.

  1. Echilibrul puterilor în stat

Preşedintele trebuie să asigure echilibrul între puteri, ca premisă a bunei funcţionări a statului. Dezechilibrul actual constă în interferenţele abrupte şi conflictuale care intervin adesea între puteri. Preşedintele mediază între puteri, iar succesul acţiunii de mediere depinde de echidistanţă şi imparţialitate.

Eu, ca Preşedinte, voi încerca să fiu un reper moral şi instituţional. Acţiunea mea politică se va baza pe respectul pentru instituţii, respectul pentru partidele politice, respectul pentru oameni.

Niciuna dintre puteri nu trebuie să ia competenţele alteia, iar ca Preşedinte voi veghea la acest lucru: să avem puterile separate şi în echilibru.

  1. Echilibrul dintre stat şi individ

Statul aparţine Naţiunii, iar aceasta este compusă din cetăţeni.

Preşedintele trebuie să apere şi să prezerve statul, dar în acelaşi timp, trebuie să fie garantul respectarii indivizilor de către stat.

Legile trebuie să fie drepte. Obligaţiile corecte.

Viitorul Preşedinte trebuie să ajute la refacerea relaţiei dintre stat şi individ. Acum, statul este adesea nedrept şi nu îşi realizează funcţiile, serviciile sale nu sunt pe măsura aşteptărilor cetăţenilor şi posibilităţilor României, iar pe de altă parte, prea mulţi cetăţeni ignoră statul sau acţionează contra intereselor lui. Indicele de corupţie este un exemplu în acest sens.

În calitate de Preşedinte, voi acţiona pentru un stat puternic şi flexibil, un stat inteligent, un stat care cooperează cu cetăţenii, nu-i agresează şi nu-i nedreptăţeşte. În calitate de Presedinte voi acţiona pentru ca cetăţenii să sprijine statul, pentru că le aparţine.

Respectul Constituţiei, respectul statului de drept, al separării puterilor în stat, respectul CEDO, respectul Justiţiei independente, sunt piloni principali ai acestei acţiuni prezidenţiale.

  1. Echilibrele economice

România trebuie să îşi elaboreze un Plan Strategic de Dezvoltare Economică pe termen lung, ţinând cont de atuu-rile sale, de concurenţa internaţională şi de evoluţiile din lume.

În calitate de Preşedinte, voi coopta partidele, mediile profesionale şi mediile de afaceri într-un dialog naţional care să conducă la elaborarea acestui plan. În calitate de Preşedinte, în limita Constituţiei, voi sprijini afacerile româneşti să îşi dezvolte relaţiile economice internaţionale, să deschidă noi pieţe, să facă profituri pe care să le aducă în ţară, legal.

România este pasivă economic. În calitate de Preşedinte, voi ajută că ea să devină dinamică şi ofensivă economic. Ofensivă în interior, dar şi în exterior.

România a devenit o “ţară de extracţie” de resurse. “Hemoragia” competenţelor trebuie cumva oprită şi creat spaţiul politico-legislativ pentru reîntoarcerea acasă a celor care au reuşit în lume şi ar vrea să reuşească şi în ţară care i-a născut şi crescut, România!

România are nevoie acum de toţi fiii ei, de cei care o pot ajuta să-şi revină şi să redevină prosperă şi demnă.

Este momentul să ne gândim că marile proiecte nu mai pot fi făcute de stat ci trebuie să facem parteneriate în toată lumea şi să ne deschidem. 400 de kilometri de autostradă în ultimii 23 de ani e prea puţin.

A sosit vremea pentru Parteneriatele-Publice-Private, pentru Inovaţie şi pentru Antreprenoriat. Trebuie să găsim echilibrul între invesitii române şi străine – să facilităm investiţiile a cât mai multor companii atât cu capital străin cât şi cu capital autohton.

Exemplele de succes din regiune, CEZ sau E-ON, ar putea servi drept model pentru Hidroelectrica sau Transelectrica. De ce să nu avem şi noi companii puternice care investesc şi câştigă bani pentru ţară în exterior?

Avem sute de mii de tineri talentaţi care pot fi cooptaţi în companiile româneşti. Stanford, Harvard şi multe alte şcoli de vârf mondial au avut şefi de promoţie studenţi români. Preşedintele trebuie să încurajeze angrenarea lor în companiile româneşti.

Clasa de mijloc trebuie să infloresca – ultimii 23 de ani au cauzat dezechilibrul între bogaţi şi săraci – România a devenit ţara contrastelor, cu limuzine de lux şi maşini vechi. Clasa de mijloc a devenit din ce în ce mai slabă. Coloana vertebrală a României este clasa de mijloc, milioanele de oameni cinstiţi care construiesc bunăstarea familiilor lor în fiecare zi. Ei trebuie să fie lăsaţi să creeze valori şi locuri de muncă. Cât mai multă libertate economică pentru întreprinzătorii noştri!

Există în jur de 10.000 de milionari în euro în România, ar fi bine să avem 20.000, 200.000!

Cei mai mulţi dintre ei sunt oameni care creează locuri de muncă, oameni care au înţeles economia de piaţă şi oameni care vor să lase ceva în urmă lor, aici. Nu toţi milionarii sunt infractori. Este nevoie să apelăm la această resursă de leadership şi cunoaştere din mediul competitiv, să privim la cei care au reuşit în cultură, administraţie, mass-media, sport, afaceri şi să construim bazele României Performante şi Prospere împreună cu elitele autentice.

Dereglementarea trebuie să facă mediul de afaceri mai flexibil şi dinamic. Exemplul Noului Cod Civil, care a flexibilizat relaţiile contractuale, trebuie repetat şi în alte domenii de legislaţie.

Legi mai puţine şi mai bune!

  1. Echilibrul dintre managementul central şi cel local

Preşedintele va trebui să sprijine o reformă administrativă şi o descentralizare administrativă ca premise şi precondiţii ale unei regionalizări.

Aceste procese trebuie făcute cu profesionalism şi în timp rezonabil.

Proiectul USL de regionalizare şi mai ales, acţiunea să politică de regionalizare neprofesionistă şi nepregătită suficient va “da peste cap” România, îi va afecta interesele fundamentale.

Greul administraţiei în România este dus de Primari. Aşa cum este văzut Preşedintele la nivel central de către cetăţeni, aşa este privit Primarul la nivel local de către membrii comunităţilor.

Primarul trebuie sprijinit eficient şi concret de către Guvern. Legile trebuie revăzute, pentru a fi mai clare şi mai uşor de aplicat.

Viitorul Preşedinte trebuie să aibă un dialog permanent şi instituţionalizat cu Primarii, aşa cum trebuie să îl aibă şi cu partidele politice şi cu Guvernul.

Viitorul Preşedinte trebuie să fie un bun mediator între Primari, Guvern şi partidele politice.

  1. Echilibrele externe, relaţia cu aliaţii şi partenerii strategici

România trebuie să îşi menţină direcţiile strategice de politică externă în raporturile cu aliaţii şi partenerii strategici. În acelaşi timp, România trebuie să regândească, în termeni de eficienţă, diplomaţia sa economică. România este în prezent absentă din dinamica diplomatică economică la scară globală.

Ministerul Afacerilor Externe trebuie reformat pentru a corespunde provocărilor diplomatice ale secolului XXI.

Viitorul Preşedinte, la rândul său, trebuie să se implice în diplomaţia economică şi să stimuleze expansiunea intereselor noastre economice, aşa cum fac şi alţi şefi de stat şi de guvern.

Cunoscuta “axa” Washington – Londra – Bucureşti trebuie să includă şi Berlinul. Pe de altă parte, dimensiunea militaro-strategică trebuie completată cu relaţii publice şi private care să includă parteneriate tehnologice cu care România trebuie să intre în secolul inovaţiei şi tehnologiei.

Este vorba despre ţări partenere ale căror interes este ca noi să ne dezvoltăm pe baze sănătoase şi să reprezentăm un partener stabil. Trebuie să profităm de experienţele de democraţie, capitalism, inovaţie, eficienţă pentru a realiza că facem parte din aceeaşi familie şi pentru a participa la constuirea unei lumi deschise. Este nevoie să oferim sprijin aliaţilor şi partenerilor noştri şi să acceptăm că experienţă lor este vitală în modernizarea României.

Recuperarea Istoriei trebuie să fie în agenda viitorului Preşedinte, care trebuie să o realizeze fără a bulversa alte interese strategice ale României.

Doresc Republica Moldova, alături de România, în Uniunea Europeană. Doresc să-i avem parteneri în Europa şi pe cei din Ucraina, unde trăiesc nu puţini români.

Nu există mai multă normalitate decât în acest spaţiu al colaborării culturale şi economice unde echilibrul între naţiuni înseamnă bunăstare. România nu trebuie să fie doar graniţa de est a Uniunii Europene – trebuie să ne sprijinim vecinii să parcurgă acest drum care înseamnă normalitate.

Echilibru înseamnă să fim în contact cu românii din afară şi România din diaspora. Milioane de cetăţeni harnici şi de români inteligenţi stau la baza bunăstării din multe ţări europene. Trebuie să avem o strategie pentru români diaspora care să funcţioneze şi care să-i ajute acolo unde sunt. Au nevoie să nu-şi uite limba, au nevoie de educaţie, de capital pentru afaceri sau de relaţii. Mulţi oameni talentaţi, care au realizat performanţă în străinătate, vor să se întoarcă pentru a schimbă în bine în România – sunt oameni care ştiu ce e munca şi care au câştigat multă experienţă.

Românii au demonstrat că se pot integra bine profesional în afacerile altora în străinătate, dar e timpul că ei să viseze la propriile lor afaceri în străinătate. Spiritul antreprenorial şi asociativitatea românilor trebuie încurajate, pentru că ei sunt cei care promovează imaginea şi interesele României în străinătate, promovându-şi propriile interese.

[wzslider autoplay=”true”]

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page