Anunţuri, Ultimile Știri — august 4, 2014 at 20:48

Caraion Steluţa,Inspector Şcolar General susţine proiectul Garanţii pentru TINEri!

by

 

20140804_141930Azi, 03 august 2014, a avut loc la sediul inspectoratului  şcolar o întâlnire de lucru între Inspectorul Şcolar General Steluţa Caraion şi Nelu Bălaşa, Preşedintele Consiliului  Local al Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, prilejuită de implemetarea Proiectului Garanţii pentru Tineri şi fucţionarea Centrului Garanţii pentru Tineri la Călăraşi.

Proiectul Garanții pentru TINEri!

Contractul de finantare cu numarul de identificare POSDRU 126/5.1/S/139515 incheiat intre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in calitate de beneficiar al finantarii nerambursabile acordate prin intermediul Fondului Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 si Organismul Intermediar (Regional) pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltare Resurselor Umane Bucuresti Ilfov, denumit in continuare Contractul de finantare şi are parteneri Consiliul national al Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România şi Blocul Naţional Sindical20140804_141459

Cu această ocazie a fost semnat un protocol de colaborare.Protocolul are în vedere colaborarea dintre AJOFM Călăraşi şi CLIMM Călăraşi pentru îndeplinirea următoarelor obiective:

a)   Creşterea sanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin cuprinderea acestora  în programe de ocupare şi formare profesională, care să le asigure creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii;

b)   Creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând unor grupuri vulnerabile.

c)   Creşterea gradului de ocupare a persoanelor din mediul rural.

d)   Susţinerea unor proiecte  în domeniul ocupării forţei de muncă, finanţate din FSE, având ca scop diminuarea şomajului de lungă durată,  precum şi intensificarea măsurilor de stimulare a ocupării în zonele care se confruntă cu probleme economice şi sociale.;20140804_142057

Protocolul are ca obiect furnizarea, în mod gratuit şi reciproc, în condiţiile legii, a datelor şi informaţiilor solicitate de fiecare dintre părţi celeilalte, necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor şi obiectivelor comune şi specifice fiecărei părţi, în condiţiile legii.

Laura I.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page