Cultură şi Educaţie, Proză şi poezie — aprilie 2, 2014 at 14:27

Când Dumnezeu a creat Românii, poporul său iubit

by

Când Dumnezeu a creat omenirea, a chemat la sine câte un popor și l-a înzestrat cu câte o calitate ce-l va diferenţia de alte națiuni… Italienilor le-a dăruit arta vorbirii frumoase și lingușitoare, francezilor le-a dat un gust rafinat în toate, nemților precizie și iscusință, englezilor să fie stăpîni peste mări și oceane…

dumnezeu si romanii copyCând a venit rândul românilor, Dumnezeu a stat mult timp în cumpănă căci dăruise tot ce avea… dar, când i-a cercetat mai adînc s-a minunat de ce a descoperit… Atunci a luat şi le-a dăruit două flăcări… și a spus…  Una îți va cuprinde trupul și va fi compusă din gingășie,frumusețe, tandrețe, forță, vigoare… cealaltă, îți va învălui sufletul și va fi atît de nemărginită încât nici eu nu voi putea cunoaște toate tainele sale… ea va fi compusă din milă, bunătate, curaj, sinceritate, respect, toleranță, dragoste, credință!

Românii au devenit poporul iubit al lui Dumnezeu și tot ce făceau îi plăcea Domnului. Dar Lucifer, îngerul cel negru, a fost cuprins de invidie față de acest popor care îi furase dragostea Creatorului și a hotărît să se răzbune… a trimis un vifor puternic care a învăluit mica țărișoară a românilor, a ridicat pînă în înălțimile cerului sărmanul popor și l-a răzlețit în toate cele patru părți ale lumii… Mult s-a întristat Domnul, dar a știut că flacăra ce a sădit-o în inima poporului său nu se va stinge în ciuda oricăror piedici. Şi așa, au ajuns românii să trăiască în diferite țări… Mama Românie  își vedea copiii tânjind după dragostea ei și… ca să le aline întrucîtva dorul, năștea poeți și scriitori măreți… Cînd durerea a fost mai mare l-a născut pe Eminescu și atunci cerurile s-au aprins de lumină și bucurie, căci acesta era să fie cel ce va trezi neamul răzlețit și-l va uni prin sufletul său nemuritor, opera sa va lega maluri de Prut și va înflori în locuri basarabene și bucovinene… I-a dat România-Mamă darul cuvîntului ca să poată pătrunde în suflet și în gînd și să lumineze mințile celor depărtați de patrie… Dar,  Lucifer nu stătea deoparte… s-a înfuriat și i-a luat viața tînărului Eminescu ca să nu fie răspîndite prin versurile sale valorile nemuritoare precum patria, istoria,limba, pămîntul, credința, dragostea…

Dar… o semincioară a sufletului eminescian a rămas vie, ea s-a numit Poezie și a colindat întreg pămîntul… și acolo, unde găseau fiii și fiice din neamul românesc le aprindea în inimi cîte o mică flacără , care creștea tot mai mult, se făcea mai puternică… de cîte ori încerca Lucifer să le fure această flacără, să le planteze semințele deznădejdii în loc, spiritul lui Eminescu venea deasupra lor și-i îmbărbăta spunîndu-le… Suntem un popor ales, iubit de Dumnezeu, curajul și dragostea sunt pilonii ce ne sprijină, codrii, munții, marea ne sunt aliați, istoria și pământul strămoșilor ne stau la căpătâi, nu este loc în inima noastră pentru disperare… Suntem ROMÂNI! …

Și așa va fi pe vecie, oricâte piedici se vor naște și oricâți dușmani vor ieși în calea noastră… Suntem români și, deși trăim în țări diferite, avem același suflet, vorbim aceeași limbă… avem şi respectăm aceeași istorie, îl avem pe același Eminescu…

VERDEȘ  DOINA

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page