Dezvoltare durabilă, Economie — iunie 11, 2015 at 12:21

Când ai dreptul să deduci integral sau parțial bonul de combustibil

by

Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplinim pentru a considera ca bonurile de combustibil au drept de deducere integrala sau partiala? Atragem atentia de la bun inceput asupra faptului ca deducerea se face in functie de utilizarea autoturismului in derularea activitatii firmei.

bon fiscalAsadar, discutam despre o utilizare partiala a autoturismului in derularea activitatii firmei sau despre o utilizare integrala in folosul activitatii firmei.

In prima situatie, cand utilizarea autoturismului se face PARTIAL in derularea activitatii firmei, dreptul de deducere a bonului de combustibil este de 50%. 

In caz contrar, cand autoturismul este utilizat integral in derularea activitatii firmei, bonurile de combustibil se deduc INTEGRAL.

Dupa cum ne spun specialistii, bonurile fiscale trebuie sa contina in mod obligatoriu CUI-ul cumparatorului pentru a se realiza deducerea.

Atentie! Va amintim faptul ca din 14 martie nu mai este nevoie de stampila, denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare. La aceasta data a incetat aplicabilitatea prevederilor referitoare la justificarea deducerii TVA pentru carburantii auto pe baza bonurilor fiscale, oricare ar fi valoarea acestora.

Asa cum se prevede in Codul Fiscal, la art. 145, va amintim ca dreptul de deducere ia nastere la momentul exigibilitatii taxei.

Prin cheltuieli legate de vehiculele aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile intelegem orice cheltuieli direct atribuibile unui vechicul, precum: cheltuieli de reparatii, intretinere, cu lubrifinatii, cu piese de schimb, cheltuielile cu combustibilul utilizat pentru functionarea vehiculului.

Atentie! Nu sunt cheltuieli referitoare la vechiculele aflate in proprietatea sau in uzul persoanelor impozabile acele cheltuieli ce nu pot fi direct atribuibile pentru un anumit vechicul.

Nu uitati faptul ca prin vehicul se intelege ca avand o mansa totala maxima autorizata ce nu depaseste 3500 de kg si nu are mai mult de 9 scaune, incluzand scaunul soferului. 

Potrivit Normelor metodologice, in situatia vehiculelor ce nu sunt folosite exclusiv in scopul activitatii economie, taxa aferenta cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului si cheltuielilor legate de aceste vehicule este deductivila conform regulilor Codului fiscal, nefiind aplicabila limitarea la 50% a deducerii taxei.

Folosul in scopul activitatii economice a unui vehicul cuprinde, nu in mod exclusiv: deplasari in tara sau in strainatate la clienti/furnizori, pentru prospectarea pietei, deplasari la locatii unde se afla puncte de lucru, la banca, la vama, la oficiile postale, la autoritatile fiscale, utilizarea vehiculului de catre personalul de conducere in exercitarea atributiilor de serviciu, deplasari pentru interventie, service, reparatii, utilizarea vehiculelor de test-drive de catre dealerii auto.

Conform legislatiei in vigoare, este obligatoriu pentru persoana impozabila sa faca dovada ca se indeplinesc toate conditiile legale pentru acordarea deducerii. 

Pentru a se exercita dreptul de deducere a taxei, orice persoana impozabila trebuie sa detina informatii precum: categoria de vechicul utilizat, scopul si locul deplasarii, kilometrii parcursi, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.

Atentie! Vehiculul se considera a se utiliza in scopul activitatii economice daca se foloseste pentru transportul angajatilor la si de la locul de munca.

Se considera ca vehiculul nu este utilizat exclusiv in scopul activitatii economice daca pe langa utilizarea sa pentru firma mai este folosit ocazional sau in mod continuu si pentru uz personal. In aceasta situatie, discutam despre o limitare la 50% a dreptului de deducere a taxei aferente cumpararii, achitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului si a taxei aferente cheltuielilor legate de acesta. Persoana impozabila care aplica deducerea limitata de 50% nu trebuie sa faca dovada utilizarii vehiculului in scopul activitatii economice sau pentru uz personal cu ajutorul foii de parcurs

Conform Normelor metodologice, intelegem ca orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa pentru achizitiile efectuate de aceasta persoana intentioneaza sa desfasoare o activitate economica, cu conditia sa nu se depaseasca perioada prevazuta la art. 147^1 alin. (2) din Codul Fiscal.

Mai mult, conform normelor, intentia persoanei trebuie evaluata prin prisma elementelor obiective, precum intentia de a initia angajarea de costuri si efectuarea de investitii in vederea initierii de activitati economice.

Deducerea se exercita prin inscrierea taxei deductibile in decontul de taxa, depus dupa inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA.

Atentie la faptul ca dreptul de deducere pentru achizitiile de bunuri efectuate inainte de inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal poate sa fie exercitat de persoana impozabila chiar daca pe factura nu exista mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit beneficiarului conform art. 153 din Codul fiscal.

Mai mult, acelasi articol prevede la alineatul (2) ca orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor in situatia in care acestea sunt destinate utilizatii in folosul urmatoarelor operatiuni:

– operatiuni taxabile
– operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/ prestarii se considera ca fiind in straiantate, daca taxa ar fi deductibilia, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania
– operatiuni scutite de taxa in anumite conditii prevazute de legislatia fiscal-contabila
– operatiuni prevazute la art. 128 alin. (7) si la art. 129 alin. (7) in situatia in care taxa s-ar fi aplicat transferului respectiv.

Art. 128 alin (7): Transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, dupa caz, si de pasive, indiferent daca este realizat ca urmare a vanzarii sau ca urmare a unor operatiuni precum divizare,a fuziunea ori ca aport in natura la capitalul unei societati, nu constituie livrare de bunuri daca primitorul activelor este o persoana impozabila. Primitorul activelor este considerat a fi succesorul cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere prevazut de lege.

Art. 129 alin (7): prevederile art. 128 alin (5) si (7) se aplica in mod corespunzator si prestarilor de servicii.

Sursa: Codul Fiscal si Normele Metodologice 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page