Dezvoltare durabilă, Economie — aprilie 17, 2015 at 22:10

Calendarul obligatiilor fiscale pe luna aprilie 2015

by

Conform calendarului intocmit de ANAF la inceputul anului, in luna aprilie 2015 contribuabilii au urmatoarele obligatii fiscale:

taxeMarti, 7 aprilie 2015

 • Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania Formular 092 – Contrib. inreg. in scop de TVA care utilizeaza ca per. fisc. trimestrul si care au efect. o achizitie intracomunit. taxabila in RO, fiind astfel obligati sa si modif. per. fiscala, devenind platitori de TVA lunar.

Vineri, 10 aprilie 2015

 • Depunerea Declaratiei de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal Formular 096 – Persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

Miercuri, 15 aprilie 2015

 • Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna … anul Formular (anexa 31^1) – Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat
 • Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna … anul … Formular (anexa 31^2) – Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat
 • Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ….anul …. pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 35) – Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final (produse energetice)
 • Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 35) – Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final. (alcoolul etilic si a produse alcoolice)
 • Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 47) – Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile de produse accizabile
 • Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 48.1-48.5) – Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile
 • Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 49) – Antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile
 • Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigatie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precedenta – Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare
 • Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa 53.1) sau navigatie Formular (anexa 53.2) pentru luna precedenta – Antrepozitarii autorizati pentru depozitare
 • Depunerea Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 55.1) – Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat
 • Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 57) – Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii

Luni, 20 aprilie 2015 

 • Depunerea Declaratiei speciale de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent (sistem VOES) Persoanele impozabile nestabilite in U.E. care presteaza servicii electronice de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune persoanelor neimpozabile
 • Depunerea Declaratiei speciale de TVA pentru trimestrul precedent (sistem VOES) – Persoanele impozabile stabilite in UE , dar in alt stat membru decat statul membru de consum care presteaza servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune.

Luni, 27 aprilie 2015

 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta – Platitorii de urmatoarele venituri: – din drepturi de prop. intelectuala; – din contracte/ conventii civile si de agent; – expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; – obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica care nu genereaza o pers. jur. – din premii si jocuri de noroc; – obt. de nerezidenti; – din alte surse.
 • Efectuarea platii anticipate privind impozitul pe profit, aferenta trim. I 2015 – Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial; Contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) – e)
 • Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100 (format electronic) lunar – Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.; trimestrial – Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.2; alte termene – Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
 • Depunerea Declaratiei privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent Formular 104 – Persoanele juridice constituite intre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din C.F.
 • Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedenta – Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente; – Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului; Orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor (art. 296?3 lit. g); pentru trimestrul precedent – Contribuabilii prevazuti la art. 58 alin. (2) C.F.
 • Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta Formular 224 – Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania
 • Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300 (format electronic) – Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz, (vezi instructiunile de completare din formular)
 • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301 (format electronic) – Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului , pentru fiecare sectiune.
 • Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata Formular 307 – Persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din C.F.
 • Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ? e) din Codul fiscal Formular 311 – Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ? e) C.F. si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA
 • Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta Formular 390 VIES – Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.
 • Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.) Formular 394 – Pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) din C.F., pt. operatiuni impozabile in Romania, cf. art. 126 alin. (1). Pers. impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in Romania, de la pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.
 • Depunerea Cererii de restituire a accizelor de catre importatori Formular (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent – Beneficiarii scutirilor (institutii, organizatii) de accize
 • Depunerea Cererii de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta Formular (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent – Vanzatorii pentru livrarile efectuate in cadrul vanzarii la distanta
 • Depunerea notificarii pentru incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare Formular 097 – Pers. impoz. care depasesc plafonul de 2.250.000 lei; pers impoz. care renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare.

Joi, 30 aprilie 2015

 • Depunerea situatiilor financiare, pentru anul 2014 (software de asistenta) Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial – Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) din L 82/91, cu sediul in Romania, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate
 • Depunerea Decontului privind accizele pentru anul precedent Formular 120 (format electronic) – Operatorii economici platitori de accize
 • Depunerea Decontului privind impozitul la titeiul din productia interna pentru anul trecut Formular 130 (format electronic) – Operatorii economici platitori de impozit la titeiul din productia interna

Sursa: ANAF

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page