Anunţuri, Ultimile Știri — februarie 13, 2014 at 13:23

Calendarul examenelor CECCAR 2014

by

CECCAR a publicat calendarul examenelor care urmeaza sa aiba loc in acest an. Astfel, primul examen desfasurat va fi cel de admitere la stagiu pentru obtinerea calitatii de expert contabil si de contabil autorizat.

contabil

Acesta este calendarul examenelor CECCAR din 2014:

1.  Examenul de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil si de contabil autorizat se va organiza in zilele de 05 si 12 octombrie 2014;

2.  Examenul de admitere la stagiu pentru contabilii autorizati, membri activi ai Corpului, care indeplinesc conditia de studii superioare economice, se va organiza in data de 12 octombrie 2014;

3.  Examenul de aptitudini in vederea dobandirii calitatii de expert contabil si de contabil autorizat se va organiza in zilele de 16 si 23 noiembrie 2014.

Redam mai jos si metodologia privind acordarea calitatii de expert contabil doctorilor in economie:

In aplicarea prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, aprobata prin Legea nr. 42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare referitoare la acordarea, la cerere, a calitatii de expert contabil persoanelor care au titlul de acade­mician, profesor si conferentiar universitar, doctor in economie, doctor docent, cu specialitatea finante si contabilitate, se stabileste urmatoarea metodologie.

1. Specialitatea finante si contabilitate se dovedeste pe baza urma­toarelor documente:
– cerere
– diploma de licenta
– curriculum vitae
– diploma de doctor, eliberata de facultatile care au profilul de finante si contabilitate;
– titlul tezei de doctorat, care trebuie sa se refere la unul din subi­ec­tele privind specialitatea finante si/sau contabilitate
Toate dosarele care privesc acordarea calitatii de expert contabil doctorilor in economie se vor depune la Departamentele si Directiile specializate din cadrul Aparatului Central al Corpului.
Sectiunea expertilor contabili va avea in vedere urmatoarele:
– respectarea prevederilor art. 4 alin 1 lit. a si c din actul normativ sus-aratat, prin prezentarea certificatului de sanatate si a certificatului cazie­rului judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat;
– copie autentificata de notarul public dupa diploma de doctor in economie si titlul tezei de doctorat.

Pentru persoanele fizice care au dobandit titlul stiintific de doctor in economie in afara granitelor tarii, sunt necesare copii traduse si autentificate de pe diploma de doctor si titlul tezei de doctorat.

Pentru candidatii care au depus documentele prevazute de Metodologie la Departamentele si Directiile de specialitate ale CECCAR, si in urma ana­lizei efectuate, rezulta ca sunt indeplinite conditiile prevazute de normele legale, se organizeaza sustinerea unui interviu in fata unei Comisii de examinare formata din:
1. Presedintele Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R. – Presedinte al Comisiei de Examinare.
2. Director General Executiv al C.E.C.C.A.R. – membru
3. Un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice – membru
4. Un reprezentant al Ministerului Justitiei – membru
5. Un profesor universitar A.S.E. Bucuresti – membru
6. Secretarul Comisiei de examinare.

Comisia se poate intruni numai in prezenta presedintelui si a cel putin doua persoane din celelalte sase.

Rezultatul interviului se mentioneaza intr-un proces-verbal, care se completeaza in doua exemplare, din care unul ramane la Departamentele si Directiile de specialitate, iar al doilea se anexeaza referatului care se prezinta Biroului Permanent al Consiliului Superior.

În cazul in care candidatul este declarat respins la interviu, acesta il poate sustine din nou, dupa 30 de zile.

2. Departamentele si Directiile de specialitate emit avizul favorabil sau nefavo­rabil privind acordarea calitatii de expert contabil, in termen de maximum 15 zile de la primirea dosarului complet cu actele justificative mentionate.

În situatiile in care din documentele dosarului rezulta unele necla­ritati privind profilul facultatii sau titlul tezei de doctorat, se va solicita persoanelor in cauza completarea dosarelor.

3. Biroul Permanent al Consiliului Superior va analiza avizul favo­rabil/ nefavorabil, precum si raportul intocmit de Departamentele si Directiile de specialitate, pe baza documentelor justificative din dosarele depuse, emitand decizia pentru inscrierea/ neinscrierea persoanei respective in Tabloul Corpului. Decizia va fi comunicata persoanei interesate si filialei C.E.C.C.A.R., dupa caz.

4. Persoana nemultumita de modul de solutionare a cererii sale se poate adresa Consiliului Superior, in termen de 30 zile de la primirea comunicarii.

5. Cabinetul directorului general al Corpului, pe baza hotararii Consiliului Superior, va comunica contestatorului rezultatul analizei efectuate de Consiliul Superior.

In cazul solutionarii favorabile a contestatiei, Cabinetul directorului general al Corpului va comunica filialei C.E.C.C.A.R. inscrierea persoanei res­pective in Tabloul Corpului.

6.Taxa de interviu se stabileste prin hotarare a Consiliului Superior al Corpului si se va achita de catre candidat (prin O.P. in contul C.E.C.C.A.R., nr.: RO91RZBR0000060000615384, Raiffeisen Bank, Agentia Bratianu sau prin casierie, la Aparatul Central), inaintea sustinerii interviului.

Sursa: CECCAR Bihor

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page