Cultură şi Educaţie, Educaţie — mai 6, 2016 at 17:31

Calendar complet pentru înscrierile și reînscrierile la grădiniță

by

Din data de 4 mai parintii isi pot reinscrie copiii la gradinita. Reinscrierea in invatamantul prescolar are loc in perioada 4-20 mai, iar inscrierile la gradinita se desfasoara in doua etape: 23 mai – 17 iunie, respectiv 27 iunie – 29 iulie.

copiiIn vederea cuprinderii in invatamantul prescolar a copiilor cu varste intre 3 si 6 ani se deruleaza, succesiv, urmatoarele etape la nivelul fiecarei unitati de invatamant:

  • reinscrierea copiilor care frecventeaza unitatea de invatamant prescolar in acest an scolar si doresc sa o frecventeze si in anul scolar 2016-2017
  • respectiv inscrierea copiilor nou-veniti.

Orarul reinscrierilor si al inscrierilor va fi stabilit de conducerea unitatii de invatamant si va fi afisat, la loc vizibil, in fiecare gradinita, pentru informarea parintilor si a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (daca exista), si pe site-ul inspectoratelor scolare.

Ocuparea locurilor libere, dupa finalizarea etapei de reinscrieri, se va face, de regula, in ordinea descrescatoare a grupelor de varsta, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) si grupa mica (copii de 3 ani). In baza HG nr. 1252/2012 si in limita locurilor disponibile, pot fi inscrisi in grupa mica si copii cu varsta cuprinsa intre 2 si 3 ani.

In situatia in care, intr-o unitate de invatamant, numarul cererilor de inscriere este mai mare decat numarul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale (stabilite de Ministerul Educatiei) si criterii de departajare specifice (elaborate de fiecare unitate de invatamant prescolar, aprobate de Consiliul de administratie al acesteia si avizate de Oficiul juridic al Inspectoratului Scolar Judetean/al municipiului Bucuresti pana la data de 20 mai).

Cererile respinse fie ca urmare a optiunilor insuficiente din fisa de inscriere, fie din cauza absentei locurilor la unitatea de invatamant dorita, vor putea fi redepuse si aprobate in etapele imediat urmatoare sau in etapa de ajustari, programata in perioada 1 – 31 august.

Pentru asigurarea transparentei procesului de reinscriere/inscriere, conducerile unitatilor de invatamant prescolar vor  afisa, la vedere, pentru toti cei interesati, urmatoarele informatii:

  • capacitatea institutiei (numar de copii pentru care a fost proiectata);
  • numarul de locuri aprobat prin planul de scolarizare pentru anul scolar 2016-2017 (pe grupe de varsta: mica, mijlocie, mare);
  • criteriile generale si criteriile specifice pentru inscrierea copiilor;
  • numarul de copii reinscrisi/inscrisi zilnic (in perioada stabilita) din totalul disponibil.

Unitatile de invatamant au obligatia afisarii la loc vizibil a informatiilor privind statutul gradinitei, respectiv daca este acreditata, autorizata sa functioneze provizoriu, cu atestat de calitate emis de Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP).

In premiera, comparativ cu anii anteriori, monitorizarea fluxului de reinscrieri si inscrieri se va realiza informatizat, prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Invatamantului din Romania (SIIIR), dezvoltat de Ministerul Educatiei. Pe toata durata acestui proces, inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti asista unitatile de invatamant in activitatea de inscriere si confirma finalizarea colectarii cererilor aferente etapelor de inscriere/reinscriere.

Sursa: MEN

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page