People-Passion-Performance — noiembrie 18, 2018 at 20:16

Călărași-Smart City, lecția viitorului

by

În ultimul timp s-a inflamat dezbaterea  pe rețelele de socializare  a discuției despre Smart-City la Călărași…ceea ce este foarte bine. 

Numai că discuția a luat-o într-o direcție ușor deviantă de la subiect datorită intervențiilor demagogice,superficiale ale primarului Daniel Drăgulin  care  încearcă să țină sus steagul modernizării ,ceea ce nu este rău  în sine. ..  Nepregătit  și  ignorant… și pus în fața realităților primarul a devenit ținta atacurilor unor cetățeni  și a reproșurilor  îndreptățite despre lipsa soluțiilor și preocupărilor pentru rezolvarea multiplelor probleme stringente ale cetățenilor și comunității.

Și atunci cum să vorbești despre ceva ceea ce nu știi și nu faci ceea ce comunitatea cere. Dar poate cel mai insistent reproș este aroganța față de doleanțele exprimate ale cetățenilor și lipsa de răbdare și tact pentru explicarea politicilor și acțiunilor. Și de aici tendința de respingere a acțiunilor municipalității, mai ales a conceptelor și politicilor noi cum este cel de Smart-City.

Pentru a readuce dezbaterea pe coordonate benefice pentru comunitate ,cu smerenie  am documentat  cîteva idei despre Smart-City și le propun  atenție publice din Călărași.

și în puls vom organiza Dezbaterea Regională Smart-Region , la Călărași

Smart City-Smart Region – Calarasi 2018

 

 

 

Călărași-Smart City, lecția viitorului

 

A deține nu mai este important, a folosi este cuvântul la modă. De ce să investești în autovehicule scumpe dacă sunt mult mai multe posibilități să ai acces la mobilitate? Noile tehnologii și aplicațiile inteligente ne sprijină pentru a avea acces la aceste soluții, dar suntem noi, și furnizorii noștri, pregătiți?”

Cea de a patra Revoluție Industrială – astfel sunt descrise timpurile pe care le trăim acum. Dacă primele trei ne-au adus: autovehiculele cu aburi-mașina lui Watt-1769 și șinele de tren , electricitatea și liniile de producție (1870), calculatoarele (1970) și după aceea Internet-ul (1990), cea de a patra combină diferite tehnologii ceea ce face ca incredibilul să devină adevărat (nanotehnologie, imprimante 3D, rețelele de telefonie mobilă și chiar cercetarea creierului).

 Această revoluție este, de asemenea, fundația sistemelor conectate, astăzi, trăind într-o lume a senzorilor și a dispozitivelor conectate iar cu telefoane inteligente de azi, care ar fi fost un vis pentru primii astronauți NASA, comunicarea este la nivel global și instantanee.

Soluțiile tehnologice  dedicate rezolvării  problemelor cu care se confruntă orașele contemporane (trafic, aglomerație, poluare, etc.) au fost unite de mediile științifice și instituțiile comunității  europene sub umbrela conceptului de Smart  City.

Definiția Smart City cuprinde de asemenea procesele de schimbări complexe (de infrastructura, instruire, mentalități, etc) necesare pentru creșterea calității vieții în regim de eficientizare a consumului de resurseMetodele de implementare a schimbărilor și mijloacele tehnologice aferente acestora  sunt  parte a  noțiunii de Smart City.

Termenul de Smart City este utilizat și pentru a desemna  orașele  care apelează intensiv la tehnologiile noi ”tip Smart” dedicate  îmbunătățirii  serviciilor publice, creșterii nivelulului de comfort al cetățenilor din localitățile  urbane și rurale, eficientizării consumurilor de resurse și reducerii cheltuielilor pe termen mediu și lung.

Instituțiile comunității europene acordă o susținere  consecventă  dezvoltării localităților urbane și rurale în ”scenariul SMART”.

Inovațiile tehnologice și digitale centrate pe soluționarea eficientă a problemelor  zonelor populate și deschiderea comunității europene spre implementarea acestora fac posibil ca în orașele contemporane să se aplice în ordine progresivă  soluțiile tip SMART.

Soluțiile adoptate de către orașele inteligente de top (ex. Londra, Barcelona, Viena) apelează la ultimele inovații apărute în domeniul tehnologic și digital – dar nu numai – pentru a face față unor probleme cu care se confruntă aceste orașe metropole, cum sunt: aglomerarea,  deșeurile, poluarea, siguranța locuitorilor, traficul anevoios, etc.

Natura metodelor aplicate  în aceste orașele implică  crearea unor echipe operaționale  multidisciplinare a căror activitate generează rezultate pe termen mediu și lung, versus soluțiile pe termen scurt care se dovedesc ineficiente într-o abordare de perspectivă.

Evoluția orașelor inteligente probează în fapt necesitatea colaborării între specialiștii din diferite domenii – urbaniști, arhitecți, constructori, ingineri, furnizori de servicii, responsabilii de elaborarea politicilor publice, oameni de afaceri și antreprenori, societatea civilă, mediul academic, și nu în ultimul rând, cetățenii.

* O scurtă prezentare a fiecărui concept a fost propusă într-o prezentare de către compania Frost & Sullivan

Asocierea tot mai frecventă care se face între Smart City și soluțiile tehnologice dedicate cu precădere doar uneia dintre  problemele cu care se confruntă autoritățile locale  a generat replica cercetătoarei olandeze,  cadru didactic la Universitatea din Amsterdam și director general al Agenției de Evaluare a Mediului PBL din Olanda – Maarten Hajer privitoare la necesitatea  unor abordări strategice.

După părerea cercetătoarei este imperativ  să se acorde mai multă atenție concretizări conceptului de SMART URBANISM prin prisma ideii macro – cea de urbanism inteligent. Experta în politici publice susține necesitatea  ca intențiile de aplicare a conceptului Smart City să fie proiectate și lansate de către cei care înțeleg cel mai bine care este „metabolismul unui oraș” și anume,  specialiștii în urbanism și planificare urbană

  Implementarea de  soluții tehnice pe măsura aparițieie acestora, în absența unei strategii inițiate și semnate de către specialiștii în urbanism și planificare urbană, pe termen mediu și lung lasă loc de haos.

Conceptul de Smart City nu mai este chiar tânăr – o simplă căutare pe Internet va rezulta într-o gamă largă de resurse, definiții și exemple, argumente pro și contra, companii care se mândresc cu contribuția pe care au avut-o în crearea lor, programe care finanțează proiecte ce vizează dezvoltarea lor, autorități la toate nivelurile (locale, naționale și internaționale) care își prezintă realizările în atingerea unui grad de „inteligență” în zonele lor de activitate etc.

Smart City este un concept foarte dinamic – un proces de transformare continua prin inovare tehnologică, urbanistică sau managerială. Astfel este punctat și în acest articol de fond publicat pe website-ul autorităților britanice: „conceptul nu este static: nu există o definiție absolută a unui Smart City, nici un punct final, ci mai degrabă un proces, sau o serie de pași, prin care orașele devin mai „locuibile” si reziliente și, astfel, mai apte să răspundă rapid noilor provocări ce apar”

Print

Mulți aleg să definească orașele inteligente prin semnalizarea principalelor arii de aplicare a schimbărilor ”tip Smart”. Astfel, un Smart City poate fi descris ca unul dotat cu următoarele atribute: clădiri inteligente, mobilitate inteligentă, infrastructură inteligentă, tehnologie inteligentă, energie inteligentă, cetățeni inteligenți și conducere și educație inteligente.

 O bază pentru o definiție cât mai completă ar fi:

Locuințe inteligente | Procese automatizate de asistență a vieții cotidiene | Electrocasnice inteligente Instalații publice inteligente | Mobilitate inteligentă | Soluții de parcare inteligentă | Managementul traficului |Baze de date referitoare la proiectele publice | Baze de date transparente | Wifi inteligent Internetul obiectelor | Soluții de comunicare între utilaje | Conexiuni inteligente | Energie inteligentă Rețele inteligente|Contorizare inteligentă | Iluminat public inteligent | Controlul Climatului | Cladiri inteligente|Planificare urbană |Managementul deșeurilor |Societate inteligentă | Îngrijire inteligentă Răspuns inteligent în situații de urgență |Muncă inteligentă |Management de produs inteligent| Retail inteligent|Inovare destinată utilizatorului final|Agricultură inteligentă|Mâncare inteligentă| Sănătate inteligentă |

 

 

Nelu Bălașa

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page