Comunicate de presă, Ultimile Știri — decembrie 4, 2013 at 15:22

Cadrele Inspecţiei de Prevenire I.S.U. „Barbu Ştirbei” Călăraşi au constatat un număr de 259 nereguli/deficienţe în domeniul situaţiilor de urgenţă

by

Poze analiza statistica 2.jpg 012Cadrele Inspecţiei de Prevenire au efectuat 86 de controale de specialitate şi a desfăşurat 154 de activităţi de informare preventivă

În luna noiembrie a.c., cadrele Inspecţiei de Prevenire (structură de specialitate din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă  „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi), au desfăşurat 86 de controale la operatori economici, obiective de investiţii, instituţii şi localităţi de pe raza judeţului, în vederea verificării respectării legislaţiei în vigoare în domeniul situaţiilor de urgenţă.

În urma activităţilor de control au fost aplicate sancţiuni contravenţionale pe linia apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile în valoare de 30.500 lei.

Pe timpul desfăşurării controalelor, cadrele I.S.U. „Barbu Ştirbei” Călăraşi au Poze analiza statistica 1.jpg 016constatat un număr de 259 nereguli / deficienţe privind apărarea împotriva incendiilor, dintre care 246 au fost sancţionate cu avertisment, 12 cu amendă (cuantum total de 30.500 lei), iar 4 dintre acestea au fost remediate pe timpul controalelor.

Cele mai importante nereguli constatate de cadrele Inspecţiei de Prevenire au fost: nesolicitarea şi neobţinerea avizelor/autorizaţiilor de securitate la incendiu, neîntocmirea documentaţiei privind identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu, neîntocmirea planurilor de intervenţie în caz de incendiu, exploatarea necorespunzătoare a instalaţiilor electrice, neverificarea cu personal autorizat a stingătoarelor de incendiu şi neafişarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă.

De asemenea, în luna noiembrie, au fost planificate şi executate exerciţiijpg 220 de alarmare publică în trei localităţi de pe raza judeţului (municipiile Călăraşi şi Olteniţa şi comuna Perişoru), în cadrul cărora a fost verificată activitatea Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, Centrelor Operative cu Activitate Temporară şi a Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă pentru organizarea măsurilor de intervenţie în cazul producerii unui cutremur de mare intensitate care ar putea genera incendii la gospodăriile cetăţeneşti, precum şi modul de conducere a acţiunilor de limitare şi înlăturare a urmărilor acestuia în cooperare cu alte instituţii şi operatori economici din localităţile respective.

poza b info activitati inspectieTot în această perioadă, cadrele Inspecţiei de Prevenire au desfăşurat 189 de acţiuni de informare preventivă în unităţile de învăţământ şi exerciţii de evacuare din clădiri, cu participarea a aproximativ 13.000 de elevi / preşcolari şi 512 personal didactic, precum şi 73 instituţii/operatori economici, la care au participat 230 de salariaţi.

Activităţile desfăşurate au vizat informarea unui număr cât mai mare de preşcolari, elevi, personal didactic şi salariaţi privind prevenirea incendiilor în perioada sezonului rece, punându-se un accent deosebit pe regulile de prevenire a incendiilor din punct de vedere al folosirii corespunzătoare a mijloacelor de încălzire (atât electrice, cât şi cele care funcţionează pe combustibil solid, lichid sau gazos), precum şi modul de comportare în cazul producerii unui incendiu.

Recomandări ale I.S.U. „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi pe timpul sezonului rece 

Pentru preîntâmpinarea unor incendii generate de exploatarea sistemelor de încălzire a locuinţelor şi gospodăriilor cetăţeneşti, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” Călăraşi recomandă cetăţenilor, ca la folosirea acestora, să se respecte următoarele măsuri de prevenire: nu suprasolicitaţi instalaţiile electrice prin alimentarea mai multor consumatori electrici (radiatoare, plite, boilere, etc.) de la aceeaşi sursă (prelungitor, priză) în acelaşi timp deoarece conductorii se încălzesc şi izolaţia se topeşte, producând scurtcircuitul electric; nu lăsaţi aparatele electrice sub tensiune când nu le folosiţi, deoarece pot constitui în orice moment surse generatoare de incendiu; nu amplasaţi conductorii electrici aflaţi sub tensiune sub covoare, mochete sau preşuri, deoarece un scurtcircuit poate provoca aprinderea acestora; nu utilizaţi aparate electrice improvizate sau conductori electrici deterioraţi sau neizolaţi corespunzător; pentru remedierea aparatelor şi instalaţiilor electrice defecte apelaţi la specialişti sau la persoane autorizate; nu amplasaţi perdelele sau alte materiale textile în apropierea surselor de căldură, deoarece acestea pot lua foc foarte uşor; nu suprasolicitaţi sobele cu acumulare de căldură şi nu lăsaţi mijloace de încălzire nesupravegheate sau în grija copiilor; nu amplasaţi materiale combustibile la mai puţin de un metru faţă de mijloacele de încălzire (sobe, radiatoare, plite etc.); nu depozitaţi materiale combustibile (lemne, carburanţi) în podurile locuinţelor; nu utilizaţi coşuri de evacuare a fumului deteriorate sau neprotejate termic faţă de materialele combustibile din construcţia locuinţelor; înainte de utilizare, sobele şi coşurile de fum vor fi verificate pentru depistarea eventualelor defecţiuni (fisuri, crăpături, depuneri de funingine, înfundări, etc.); pe timpul funcţionării menţineţi uşiţa focarului închisă, iar în faţa sobelor amplasaţi o cutie metalică de protecţie în cazul căderii accidentale a jarului sau lemnelor aprinse; depozitaţi cenuşa şi jăraticul în gropi speciale, iar în condiţii de vânt stingeţi-le cu apă; nu construiţi sobele şi coşurile de fum în jurul grinzilor sau altor elemente de construcţie care pot lua foc;  stingeţi focul din sobe înainte de culcare; atenţie la prezenţa monoxidului de carbon produs de arderea incompletă sau de coşurile de fum neinstalate sau neîntreţinute corespunzător; monoxidul de carbon este un gaz inodor (fără miros) şi de aceea nu poate fi sesizat, inhalarea lui putând să vă ucidă.

Purtător de cuvânt al I.S.U. „Barbu Ştirbei” Călăraşi
Plt. maj. Tătăranu Ştefan-Ovidiu

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page