Comunicate de presă, Ultimile Știri — februarie 8, 2015 at 13:06

Bogdan Georgescu luptă pe toate fronturile cu oamenii lui Filipescu.Azi cu Maria Dragomir

by

Impresionat de prezenţa doamnei deputat Maria Dragomir, în presa călărăşeană, îi transmit, în replică, punctul meu de vedere, politic, faţă de susţinerile făcute de domnia sa şi faţă de neregulile semnalate.

yyyÎn primul rând aş dori să fac o precizare. Cred că, din punct de vedere politic, Legea bugetului de stat pe anul 2015 a avut la bază 2 principii: principiul asigurării serviciilor publice faţă de cetăţean şi principiul descentralizării deciziei. Cred că Guvernul a dorit, asigurarea funcţionarii autorităţilor publice locale, prin asigurarea unui plafon minim de venituri pentru funcţionare şi asigurarea unor criterii judicioase de repartizare a diferenţei(sumelor defalcate din TVA şi din impozitul pe venit), pentru administraţiile publice locale.

Nu cred că s-a gândit cineva la Guvern, Dragnea sau Ponta, la câţi bani va primi primarul de la Modelu sau Frăsinet, sau la cât de gospodari sunt respectivii; cred însă, că s-au gândit cum să respecte obligaţiile asumate de stat faţă de toţi cetăţenii României.

Aceste principii nu le-aţi înţeles, doamna deputat, poate nici atunci când aţi votat legea Bugetului de stat, indiferent de sensul votului. Poate nici nu s-a explicat sensul, spiritul, de către colegii din grupul în care activaţi, doamna deputat.

Noi toţi, cetăţeni ai României, trebuie să înţelegem odată că obligaţiile statului faţă de cetăţean sunt aceleaşi, egale, pentru noi toţi şi nu depind de primari, şefi de partid, prim-miniştri, deputaţi sau campioni la sport.

Statul trebuie să se raporteze la cetăţean, nu la funcţia lui. Cred că aşa a fost fundamentată Legea bugetului de stat pe 2015, din punct de vedere al asumării politice.

Urmărind procedurile de calcul ale sumelor repartizate către administraţiile publice locale, din secţiunea a 2-a a Legii bugetului de stat, există 2 etape de calcul, aritmetic, nu politic:

1.  stabilirea sumelor de echilibrare a veniturilor, până la limitele de venituri proprii prevăzute în lege, în cazul comunelor de 1.500.000 lei, pentru asigurarea cheltuielilor de funcţionare ale primăriei(cu personalul necesar şi capacitatea de a asigura serviciile publice garantate de stat pentru cetăţean).

2.  Criteriile (formulă de calcul a sumelor, rămase după prima etapă) pe baza cărora se repartizează sume, bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor(reprezentând corelaţia dintre volumul alocărilor şi răspunderea autorităţilor publice faţă de problemele comunităţii). Răspunderea statului faţă de problemele comunităţii sunt de natura unor servicii publice cu incidenţa locală(curăţenia localităţii, iluminat, întreţinerea infrastructurii, etc). Criteriile sunt : 55% în funcţie de populaţie – se referă la serviciile dimensionate proporţional cu populaţia; 15% în funcţie de suprafaţă de intravilan – se referă la dimensiunea domeniului comunal faţă de care primăria are răspundere unde cheltuielile sunt proporţionale cu intravilanul; 15% pentru gradul de colectare a impozitelor – se referă la obligaţia reprezentanţilor statului de a colecta şi obligaţia locuitorilor de a plăti taxe şi impozite locale şi 15% în funcţie de proiecte cu finanţare externă – pentru acoperirea cheltuielilor asumate de bugetul local pentru implementarea acestora.

Nimic nu se referă, în legea Bugetului de stat pe anul 2015 la primari, dacă sunt gospodari sau nu, la apartenenţa politică, la PP-DD sau nu, la Dragnea, sau la vreo discriminare.

Nu se vorbeşte nicăieri, în Legea bugetului de stat pe anul 2015, de “împărţirea banilor”, “gospodărire”, “primari”, “oropsiţi”, “moşie”, “dezavantaje” şi altele, cuvinte grele, folosite de dumneavoastră, doamna deputat, în sensul sensibilizării auditoriului.

Nemulţumiri şi greşeli există, multe dintre ele justificate de asigurarea cashflow-ului, de asigurarea finanţărilor pentru proiecte multianuale, de asigurarea cofinanţărilor-în termenul stabilit, pentru proiecte europene mari, aflate sub contract. Un administrator, ordonator de credite în cazul primarilor, trebuie să aibă un buget care să-i asigure plăţile curente, la momentul scadenţei obligaţiilor de plata. Este necesară o capacitate de previzionare a scadenţelor, dar este necesară şi sursa de echilibrare alocată într-o eşalonare corespunzătoare.

Asta este o problema reală, este problema unor Gospodari care anticipează evoluţia financiară. Aceşti oameni trebuie respectaţi şi susţinuţi pe problema concretă, prin mecanismele legale, nu milogii care se plâng că nu au mai primit, sau alţii, că nu au mai împărţit … . Pentru aceste situaţii a fost menţionat, în Lege, la ultimul aliniat al art.8, că la sfârşitul primului semestru se evaluează sistemul de echilibrare pentru a fi corectat prin rectificare bugetară.

Datele relevante, vor fi colectate la Guvern prin Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice. Din punctul meu de vedere, problemele concrete, ar putea fi transmise direct prin DGFP sau, prin mecanismele de consultare, prin intermediul Asociaţiilor autorităţilor publice locale, reprezentative la nivel naţional.

Acestea sunt: Asociaţiile comunelor, oraşelor, municipiilor şi Consiliilor judeţene.  Cred că vocea acestora, argumentată şi aplicată pe probleme clare, este un argument solid pentru rectificarea bugetară, mai ales că, în acestea, nu predomină caracterul politic ci, preponderent, cel administrativ

Cu stimă,
Ing. Bogdan Georgescu
Preşedinte,
Partidul Conservator, filiala Călăraşi

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page