Dezvoltare durabilă, Economie — noiembrie 14, 2013 at 07:30

Bogdan Georgescu: Consiliul Judeţean – partener al investitorilor

by

bogdan georgescuPentru Strategia de dezvoltare a judeţului Călăraşi se va concentra pe domeniile/direcţiile în care nu au fost realizate progrese semnificative în perioada 2007-2013.

Nu mă voi referi la infrastructură(drumuri, alimentari cu apă canalizare sau energie), asistenţă socială sau sănătate, deoarece preşedintele CJ Filipescu deja are în lucru abordarea acestor componente, pentru care are toată susţinerea noastră în Consiliu. Nu mă voi referi nici la compatibilitatea strategiei judeţului Călăraşi cu cea a ADR Sud Muntenia, care trebuie să fie perfectă şi este în sarcina Direcţiei de Dezvoltare a Consiliului judeţean Călăraşi.

Demersul meu va fi făcut pentru domeniile conexe în care proiecte mai mici că valoare pot influenţă, uneori semnificativ, comunitatea noastră.

În primul rând am în vedere cea mai importantă nevoie a cetăţenilor din judeţ – locurile de muncă. Cred că rolul Consiliului judeţean nu este de antreprenor sau de jucător în mediul de afaceri ci de partener al investitorilor în sensul susţinerii acestora în depăşirea dificultăţilor, la înfiinţarea sau derularea unei afaceri. De exemplu, Consiliul judeţean poate fi iniţiatorul unui proiect de parc industrial, destinat mediului de afaceri, dar nu poate înfiinţa o fabrică de hârtie. Şi obiectivul Parc Industrial va fi în strategia de dezvoltare a judeţului.

Poziţionarea judeţului nostru, cu Dunărea şi Bulgaria la sud, ne oferă două oportunităţi majore: porturi în Călăraşi şi Olteniţa şi finanţare pentru proiectele transfrontaliere. Aceste oportunităţi ne conduc către direcţii de dezvoltare privind întărirea relaţiilor cu vecinii bulgari şi dezvoltarea infrastructurii portuare şi a mediului de afaceri cu activităţi care cuprind şi transport fluvial.

Trei exemple sunt relevante pentru dezvoltarea în această direcţie şi vor fi prinse în strategia de dezvoltare a judeţulul pentru 2014-2020: porturi industriale la Călăraşi şi Olteniţa, porturi turistice la Călăraşi şi Olteniţa şi un pod peste Dunăre. Lângă aceste 3 exemple putem adaugă proiecte care vizează întărirea relaţiiloreconomice, schimburi culturale, dezvoltarea facilităţilor turistice, multiplicarea ofertei de servicii, proiecte comune de agricultură sau pentru educaţie, între Româniaşi Bulgaria. Vecinătatea cu Bulgaria şi oraşele în oglindă Călăraşi-Silistra şi Olteniţa-Tutrakan, ne oferă posibilităţi mari de dezvoltare, finanţate prin fondurile transfrontaliere, pe care Consiliul judeţean le-a subestimat în trecut dar va asigur că le va folosi corect în perioada 2014-2020.

Pentru a construi o strategie completă, am decis, în cadrul primei întâlniri a Grupului, să consultăm toate primăriile din judeţ cu privire la direcţiile de dezvoltare pecare şi le doresc astfel încât să prindem în strategia judeţului şi solicitările lor. Tot în cadrul Grupului am hotărât să realizăm, în cel mai scurt timp, o întâlnire cutoţi primarii din judeţ unde să putem discuta despre obiectivele propuse de ei. Am extins acţiunea de consultare şi la nivelul celor 3 GAL-uri existente în judeţulCălăraşi, în aceeaşi etapă de timp, având în vedere şi obiectivele acestora.

Faţă de componentă de dezvoltare rurală în microregiuni, prin GAL-uri, o prioritate în strategia judeţului va fi înfiinţarea a 2 GAL-uri noi, în sud vestul judeţului,discuţii preliminare având deja cu investitori şi primari din zona încă de la începutul anului 2013. Cred că nu trebuie să ratăm şansă de dezvoltare a judeţului la nivel de microregiuni, în condiţiile finanţării europene care se va ridică probabil la 5 milioane euro pentru fiecare GAL pentru 2014-2020. Alocarea a 10 milioane de euro înjudeţul Călăraşi, peste cele 15 milioane pentru cele 3 GAL-uri existente, este o prioritate pentru dezvoltarea rurală a judeţului Călăraşi prin microregiuni.

O altă prioritate de dezvoltare, a comunităţii din judeţul Călăraşi este susţinerea învăţământului nu numai în sensul sprijinirii elevilor cu nevoi sau mai slabi laînvăţătură, obiectiv asumat şi prin programele naţionale ci şi pentru cei care excelează. Trebuie să depăşim un paradox: ne concentrăm pe susţinerea celor slabi laînvăţătură-lucru foarte corect, dar cerem generaţiilor viitoare să găsească soluţii excepţionale care să scoată România din sărăcie. Cine credeţi că va face acest lucru? Cei ajutaţi să promoveze sau cei care excelează?

Cred că trebuie să ne stabilim o prioritate în a susţine şi excelenţă în judeţul Călăraşi, încă de la nivelul formării înşcoală, astfel încât, după terminarea studiilor cei mai buni copii ai noştri să simtă că fac parte din comunitatea din Călăraşi care i-a susţinut şi care are aşteptări dela ei. Oare nu acest tip de politică publică ar trebui să definească normalitatea relaţiei unei comunităţi cu cei mai buni copii ai săi?

Referindu-ne la crearea unor noi locuri de muncă, susţinerea iniţiativei private trebuie să fie o prioritate inclusă în strategie. În primavava anului 2013 am prezentat public un proiect de susţinere a iniţiative private pe perioada primului an de activitate. Nu este momentul să-l prezint din nou dar voi susţine introducerea în strategie a susţinerii întreprinzătorilor pentru începerea unei activităţi economice că cea mai importantă sursă pentru noi locuri de muncă.

Acestea sunt câteva dintre elementele contribuţiei mele la agregarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru perioada 2014-2020 şi voi susţine orice idee de dezvoltare care poate fi integrată în strategia noastră. În acest sens sunt la dispoziţia celor care doresc să contribuie la realizarea acestei strategii sau care au puncte de vedere de exprimat faţă de viitorul dezvoltării judeţului Călăraşi .

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page