Comunicate de presă — februarie 10, 2017 at 14:05

Bilaț activitate ISU ”Barbu Știrbei” Călărași

by

EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2016 DE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „BARBU ŞTIRBEI” AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

ISU Calarasi

I Evaluarea generală

I.1. Cadrul normativ şi legislaţia specifică domeniilor de competenţă şi responsabilitate

InspectoratuI pentru Situaţii  de Urgenţă Barbu Ştirbei al judeţului Călăraşi, s-a înfiinţat la data de 15.12.2004, în baza Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.I/0621 din 01.12.2004 prin unificarea Grupului de Pompieri „ Barbu Ştirbei” al Judeţului Călăraşi cu Inspectoratul de Protecţie Civilă al Judeţului Călăraşi, iar începând cu data de 31.12.2016 a fost reorganizat prin intrarea în vigoare a noului stat de organizare aprobat prin Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr.102468 din 22.12.2016.

I.2. Misiunea instituţiei

InspectoratuI pentru Situaţii de Urgenţă Barbu Ştirbei al judeţului Călăraşi, subordonat Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cuprinde personalul, mijloacele tehnice, stiinţifice, materiale de altă natură, în măsura să asigure în zona de competenţa, ca organ de specialitate, coordonarea permanentă şi unitară la nivelul comitetelor locale şi centrelor operative pentru situaţii de urgentă a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă a activităţilor de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de uigenţă în cadrul Sistemului Naţional de Management al Siţualiilor de Urgentă.

I.3. Obiectivul fundamental al activității desfășurate la nivelul instituției

InspectoratuI pentru Situaţii de Urgenţă Barbu Ştirbei este constituit ca serviciu public deconcentrat în scopul asigurării managementului situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc din competenţă.

I.4. Obiective derivate/specifice

Activitatea inspectoratului, structură în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a avut în anul 2016 principalele obiective:

 1. Gestionarea, profesionistă şi eficientă a situaţiilor de urgentă prin aplicarea procedurilor pe tipuri de riscuri şi a Concepţiei specifice privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiuni lor de răspuns in situaţii de urgenţă;
 2. Consolidarea caracterului proactiv al activităţii de prevenire prin îndrumarea si controlul autorităţilor administraliei publice locale, instituţiilor şi operatorilor economici privind îndeplinirea atribuţiilor, valorificarea concluziilor rezultate din actiunile de verificare executate în teren, prin informarea oportuna a autorităţilor publice locale abilitate asupra riscurilor şi stabilirea unor masuri ferme pentru creşterea gradului de securitate si siguranţă a cetăţeanului;
 3. Sporirea încrederii în institutie, prin modul profesionist şi echidistant de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor adresate de cetăţeni, în spiritul respectării cu strictele a drepturilor omului si a libertăţilor acestuia;
 4. Aplicarea cadrului normativ-unic ce reglementează activitalea instituţiei, în scopul abordării unitare a întregii problematici specifice de către toale componentele Sistemului Judeţean de Management al Situaţiilor de Urgentă;
 5. Continuarea procesului de perfecţionare a pregătirii de specialitate a personalului.

Pentru îndeplinirea obiectivelor derivate din Programul de guvernare au fost întreprinse acţiuni şi măsuri specifice materializate în Planul de acţiuni al instituţiei pe anul 2016, stadiul îndeplinirii acestora fiind raportat trimestrial către Instituţia Prefectului.

 1. Evaluarea specifică
 2. 1. În plan operaţional:
 3. Gestionarea situaţiilor de urgenţă

Monitorizarea situatii lor de urgenta, conducerea si coordonarea misiunilor, menţinerea unei capacităţi optime de răspuns, eficientizarea acţiunilor şi gestionarea cu maximă eficienţă a resurselor, respectiv îmbunătăţirea cooperării şi colaborării interinstituţionale este atributul Centrului Operational care in anul 2016 a gestionat urmatoarea situatie operativa:

Raspunsul prin echipajele de intervenţie la  7.214 solicitari pentru rezolvarea diferitelor tipuri de situaţii de urgenţă ceea ce reprezintă o medie de 19,8 intervenţii pe zi, mai mult cu aproximativ 13% decât în anul 2015 când subunităţile inspectoratului au intervenit la un număr de 6.381 situaţii de urgenţă.

Repartiţia acestor intervenţii pe categorii este următoarea:

► 266 pentru stingerea incendiilor reprezentând 3,7% din totalul intervenţiilor, mai mult cu 4,7% faţă de anul 2015 când au fost un număr de 254 incendii;

► 367 incendii de vegetaţie reprezentând 5% din total, mai mult cu 256,3% decât în anul 2015 când au fost 103 incendii de vegetaţie;

► 6.018 intervenţii S.M.U.R.D., reprezentând 83,4% din totalul intervenţiilor, mai mult cu 8,3% decât în anul 2015 când au fost un număr de 5.553 intervenţii;

► 356 acţiuni pentru protecţia comunităţilor (8 asanări/distrugeri de muniţie, 53 inundaţii, 130 de asigurare măsuri PSI la evenimente publice de amploare, 6 intervenţii salvare de persoane, 10 intervenţii salvare de animale, 6 intervenţii spălare drum public, 5 căutare persoane, 3 asigurare măsuri p.s.i. la conducte de gaze, 7 salvări persoane din auto înzăpezite, 17 deblocări de persoane din spaţii de locuit, 1 intervenţie CBRN (accident rutier DN3-com. Lehliu), 110 transport persoane sprijin SAJ), reprezentând 4,9% din totalul intervenţiilor, mai mult cu 27,6% decât în anul 2015 cu 279 acţiuni pentru protecţia comunităţilor (10 asanări/distrugeri de muniţie, 89 inundaţii, 3 intervenţii/monitorizare CBRN,  57 de asigurare măsuri PSI la evenimente publice de amploare, 36 intervenţii salvare de persoane, 3 intervenţii salvare de animale, 5 intervenţii spălare drum public, 7 degajare/căutare persoane înecate, 9 asigurare măsuri p.s.i. la conducte de gaze, 7 deblocări de uşă, 1 asigurare măsuri p.s.i. la un camion răsturnat pe autostradă, 1 asigurare măsuri p.s.i. la producție eveniment cultural, 1 îndepărtare tencuială de pe un bloc, 50 transport persoane sprijin SAJ);

► 207 intervenţii la care nu s-a acţionat (128 deplasare fără intervenţie, 49 întors din drum şi 30 alarme false), reprezentând 3,79% din total intervenţii, mai mult cu 56,1% comparativ cu anul 2015 când am fost solicitaţi la 242 intervenţii la care nu s-a acţionat (163 deplasare fără intervenţie, 59 întors din drum şi 20 alarme false).

Totodată în anul 2016 subunităţile de intervenţie au executat un număr de 1.063 recunoaşteri în teren.

Din cele 7.007 situaţii de urgenţă la care a intervenit efectiv inspectoratul, (aici exceptând cele 207 – deplasare fără intervenţie, alarmă falsă şi întors din drum ), 1.988 au avut loc în mediul urban, 4.904 în mediul rural şi 115 pe caile de comunicatii ce străbat teritoriul judeţului Călăraşi.

La un număr de 172 intervenţii pentru stingerea incendiilor şi incendiilor de vegetaţie subunităţile inspectoratului au colaborat cu Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă.

Distanţa totală parcursă din subunităţi până la locul producerii situaţiilor de urgenţă în anul 2016, este de 75.250 km, cu o medie de 10,4 km pe intervenţie.

Timpul mediu de răspuns (de deplasare la intervenţii) a fost în anul 2016 de 9 minute şi 4 secund

Intervenţii la Incendii şi Incendii de vegetaţie

În ceea ce priveşte intervenţiile la incendii şi incendii de vegetaţie, I.S.U. “Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi a fost solicitat în cursul anului 2016, să intervină pentru localizarea şi limitarea a 633 intervenţii din totalul de 7.214 al acestei perioade ceea ce reprezintă 8,7% din totalul intervenţiilor

În anul 2016 în urma intervenţiei prompte la incendii au fost salvate 13 persoane (9 adulţi şi 4 copii), comparativ cu anul 2015 când au fost salvate 5 persoane adulte. Din păcate statistica a înregistrat şi 4 persoane adulte decedate, în anul trecut (2015) fiind înregistrate 11 persoane decedate (10 adulţi şi 1 copil).

Distanţa totală parcursă către locul de producere al incendiilor şi incendiilor de vegetaţie în anul 2016 a fost de 7.579 km, cu o medie de 11,9 km/intervenţie.

Timpul mediu de răspuns la cele 266 incendii în anul 2016, a fost de 7 minute şi 48 secunde, faţă de timpul de 8 minute şi 52 secunde înregistrat în anul 2015 (357 incendii).

Timpul mediu de intervenţie la cele 266 incendii la nivelul inspectoratului în anul 2016, a fost de 49 minute şi 32 de secunde, faţă de 44 minute şi 13 de secunde, reprezentând media din anul 2015 (357 incendii).

Referitor la cauzele şi împrejurările izbucnirii incendiilor situaţia se prezintă astfel:

Principalele Surse probabile de aprindere ale celor 633 incendii şi incendii de vegetaţie au fost:

Sursa de aprindere Incendii Incendii vegetaţie
Total 633 266 367
scurtcircuit electric 64
flacără (focuri în aer liber, chibrit, flacări de la aparate termice, etc.) 91 333
jar sau scântei (inclusiv ţigara, după caz) 37 12
efect termic (caldură prin contact sau radiaţie, obiecte incandescente, etc.) 47 16

 

Împrejurarea determinantă a celor 633 incendii şi incendii de vegetaţie:

Imprejurarea determinanta Incendii Incendii vegetaţie
Total 633 266 367
instalaţii electrice defecte 54 1
aparate electrice sub tensiune nesupravegheate 16
coş, burlan  de fum defect sau necuraţat 53
jocul copiilor cu focul 16 2
Fumatul 13 29
focul deschis 26 15
acţiune intenţionată 45 316

 

Valoarea estimativă a bunurilor salvate la incendii şi incendii de vegetaţie a fost de 35.682.600 lei, adică o medie de 56.370 lei pe intervenţie, cu 42% mai mică decât media de 97.351 lei pe intervenţie din anul 2015, care a însumat 34.754.500 lei la un număr de 357 intervenţii (254 incendii şi 103 incendii vegetaţie).

Pagubele produse la cele 266 intervenţii la incendii situându-se şi ele la o valoare totală de 4.497.120 lei, adică o medie de 16.906 lei pe intervenţie, cu 33,6% mai mică decât media de 25.461 lei la un număr de 254 incendii în anul 2015 cu un total de 6.467.177 lei.

Intervenţii S.M.U.R.D.

Numărul intervenţiilor de acordare a asistenţei medicale de urgenţă se ridică la 6.018 intervenţii, reprezentând 83,4% din total, la 402 de intervenţii echipajele S.M.U.R.D. intervenind în cooperare cu ambulanţele S.A.J. Călăraşi.

Intervenţia S.M.U.R.D. a fost solicitată astfel:

 • 3 pentru descarcerare persoane;
 • 21 pentru asistenţă persoane+descarcerare;
 • 994 pentru asistenţă persoane.

Au fost asistate un număr de 6.091 persoane, 5.524 fiind adulţi şi 399 copii. Din cele 6.091 persoane, 30 au fost găsite decedate, iar la un număr de 153 persoane le-au fost efectuate manevrele de resuscitare (12 dintre acestea au răspuns manevrelor de resuscitare), celelalte victime în număr de 138 nerăspunzând manevrelor de resuscitare, conducând la numărul total de persoane decedate la 168 (166 adulţi+2 copii).

Având în analiză solicitările SMURD, trebuie să nominalizăm următoarele intervenţii:

 1. Accidentul rutier din data de 05.07.2016, de pe Autostrada A2, km. 68, pe sensul 2, Constanţa-Bucureşti, în care au fost implicate 2 autovehicule (1 autocar şi 1 autotren), din care a rezultat un total de 9 persoane implicate, astfel:
 • 1 persoană decedată;
 • 8 persoane rănite, din care:
 • 3 persoane care au fost transportate la unităţile de primire urgenţe din judeţul Călăraşi;
 • 5 persoane cărora li s-a asigurat asistenţă medicală, dar au refuzat transportul la spital.

Pentru asigurarea intervenţiei operative s-a declanşat „planul roşu de intervenţie”, forţele participante la intervenţie din partea ISU CL ridicându-se la 6 autospeciale de intervenţie cu 21 cadre militare, iar celelalte instituţii implicate (Poliţia A2, SAJ CL, ISU BIF), au intervenit cu 8 autospeciale de intervenţie cu 18 persoane.

 1. Accidentul rutier din data de 05.11.2016, de pe Autostrada A2, km. 67, pe sensul 1, Bucureşti-Constanţa, în care au fost implicate un număr total de 32 autovehicule (1 TIR, 3 microbuze şi 28 autoturisme), din care a rezultat un total de 60 persoane implicate, astfel:
 • 3 persoane decedate;
 • 57 persoane rănite, din care:
 • 42 persoane care au fost transportate la unităţile de primire urgenţe din judeţul Călăraşi şi municipiul Bucureşti;
 • 15 persoane cărora li s-a asigurat asistenţă medicală, dar au refuzat transportul la spital.

Pentru asigurarea intervenţiei operative s-a declanşat „planul roşu de intervenţie”, forţele participante la intervenţie din partea ISU CL ridicându-se la 19 autospeciale de intervenţie cu 52 cadre militare, iar celelalte instituţii implicate (IPJ CL, Poliţia A2, SAJ CL, ISU BIF, SAJ BIF, ISU IL şi ISU CT), au intervenit cu 39 autospeciale de intervenţie cu 110 persoane.

 1. Accidentul rutier din data de 12.12.2016, de pe drumul naţional DN 4, în apropierea localitaţii Curcani, în care au fost implicate 2 autovehicule (1 microbuz şi 1 autoturism), din care a rezultat un total de 21 persoane implicate, astfel:
 • 21 persoane rănite, care au fost transportate la unităţile de primire urgenţe din municipiul Olteniţa şi municipiul Bucureşti;

Pentru asigurarea intervenţiei operative s-a declanşat „planul roşu de intervenţie”, forţele participante la intervenţie din partea ISU CL ridicându-se la 10 autospeciale de intervenţie cu 31 cadre militare, iar celelalte instituţii implicate (IPJ CL, SAJ CL, ISU BIF, IJJ CL), au intervenit cu 13 autospeciale de intervenţie cu 32 persoane.

Personalul participant la intervenţie a îndeplinit în condiţii foarte bune atribuţiunile funcţiilor pe care erau încadraţi, au respectat regulile de securitate şi sănătate în muncă şi au executat întocmai ordinele şi misiunile primite.

Comunicarea cu Dispeceratul I.S.U.J. Călăraşi s-a efectuat prin intermediul telefoanelor mobile de serviciu şi terminale Tetra, neexistând întârzieri sau alte deficienţe privind transmiterea rapoartelor operative către eşaloanele superioare.

Intervenţia forţelor participante a fost promptă, realizându-se o cooperare eficientă cu structurile operative din cadrul celorlalte instituţii cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă de acest tip.

Pentru gestionarea intervențiilor medicale in anul 2016, distanţa totală parcursă de ambulanţele inspectoratului către locul producerii situaţiei de urgenţă a fost de 59.335 km, cu o medie de 9,86 km.

Timpul mediu de răspuns a fost de 8 minute şi 18 secunde, cu aproximativ 28% mai mic decat timpul mediu la nivel national.

Timpul mediu de intervenţie a fost de 26 minute şi 41 secunde, cu 2,6% mai mare decât în anul 2015, care a fost de 26 minute şi 02 secunde.

Activitatea personalului compartimentelor din cadrul Centrului Operational Judeţean:

►a actualizat procedurile de intervenţie specifice concepţiei de răspuns existente la nivelul judeţului Călăraşi şi au întocmit 2 noi alte proceduri, una pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteorologice periculoase specifice perioadei de iarnă şi cea de-a doua pentru executarea lucrărilor de asanare a terenurilor de muniţiile rămase neexplodate;

►a întocmit 55 jurnaluri de acţiuni operative pentru misiunile de intervenţie şi misiunile de asigurare măsuri P.S.I. la evenimentele publice de amploare la care au fost solicitate forţele inspectoratului judeţean;

►a completat registrul de capabilităţi al judeţului Călăraşi;

►a întocmit şi organizat, la nivelul zonei de competenţă a inspectoratului, 4 exerciţii tactice în cazul producerii unor situaţii de urgenţă;

►a verificat, în părţile care îi privesc, 108 planuri de intervenţie sosite spre avizare de la instituţii şi operatori economici, 60 fiind avizate, 48 respinse;

►a întocmit Raportul de evaluare a activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi pe anul 2015 şi pe semestrul I al anului 2016;

►a actualizat parţial Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor a judeţului Călăraşi;

►a asigurat convocarea comitetelor pentru situaţii de urgenţă şi difuzarea ordinii de zi a şedinţelor, iar ulterior a documentelor emise, către toate componentele CJSU;

►a participat la 9 şedinţe extraordinare ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi şi 4 videoconferinţe, asigurând convocarea membrilor comitetului şi întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor;

►a asigurat transmiterea a 8 hotărâri ale CJSU Călăraşi, luate în cadrul şedinţelor, către autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă;

►a transmis adrese către autorităţile publice locale în vederea instituirii măsurilor necesare pentru preîntâmpinarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

►a asigurat coordonarea activităţii de monitorizare a evoluţiei situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă şi asigură centralizarea datelor şi informaţiilor, în vederea  elaborării concepţiei privind pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunii de răspuns şi a concepţiei de acţiune în situaţii de urgenţă;

►a participat la exerciţii internaţionale şi naţionale, la sesiuni de pregătire, în cadrul unor comisii şi şedinţe de analiză, instruiri şi activităţi de pregătire.

 1. Activităţi de prevenire şi control

Inspecţia de Prevenire are următoarele obiective specifice:

asigurarea respectării prevederilor actelor normative din domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile;

► creşterea nivelului de pregătire, protecţie şi educaţie a populaţiei în cazul producerii situaţiilor de urgenţă prin continuarea şi diversificarea formelor şi mijloacelor de informare preventivă;

► reducerea numărului de incendii la locuinţe, anexe şi proprietăţi individuale, vegetaţie uscată, precum şi a victimelor rezultate din acestea;

►realizarea unor construcţii şi amenajări conforme din punct de vedere al cerinţei fundamentale securitate la incendiu;

►reducerea numărului de obiective puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu şi/sau protecţie civilă;

►reducerea numărului de obiective din domeniile comerţ, cultură şi turism, la care se constată încălcarea gravă a cerinţei esenţiale securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi;

►transparenţă în lucrul cu societatea civilă;

► identificarea pericolelor de producere a situaţiilor de urgenţă la obiective/amplasamente cu risc de incendiu şi/sau unde se desfăşoară activităţi ce prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

►asigurarea respectării prevederilor legale privind constituirea, încadrarea, dotarea şi funcţionarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

Pentru atingerea obiectivelor cadrele Inspecţiei de Prevenire, au desfăşurat următoarele activităţi specifice, după cum urmează:

~ emitere de avize/acorduri/autorizaţii: (227 activităţi);

~ control (1.340 activităţi), informare preventivă (1210 activităţi la care au participat 24.571persoane);

~ asistenţă tehnică de specialitate acordată ca urmare a solicitărilor scrise şi înregistrate în registrul de audienţe, prin adrese transmise la sediul inspectoratului sau pe timpul desfăşurării de către inspectori a controalelor (212);

~ petiţii (36);

~ constatarea şi sancţionarea contravenţiilor (3.634 deficienţe constatate, 3.459 deficienţe sancţionate contravenţional cu 3.094 avertismente şi 365 amenzi în cuantum de 1.364.660 lei);

~  audit de supraveghere a persoanelor fizice şi juridice autorizate să desfăşoare activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor (3 activităţi).

Cu ocazia activităţilor de prevenire desfăşurate, au fost constatate 3.634 deficienţe, 33 fiind soluţionate pe timpul controalelor, pentru care au fost aplicate 3.094 avertismente şi 365 amenzi, în cuantum de 1.364.660 lei.

Comparativ cu anul 2015 se constată o scădere de aproximativ 27 % a numărului de deficienţe constatate de la 4.200 în anul 2015 la 3.094 în anul 2016, o scădere de 16% a sancţiunilor contravenţionale cu amendă de la 433 amenzi în anul 2015, la 365 amenzi în anul 2016, cuantumul acestora scăzând cu 33% de la 2.027.214 lei în anul 2015 la 1.364.660 lei în anul 2016. Diferenţa dintre numărul de deficienţe constatate 3.634 şi numărul de deficienţe sancţionate contravenţional 3459, adică 175, o reprezintă constatările privind lipsa autorizaţiei de securitate la incendiu, al cărei termen de obţinere a fost prorogat de modificările aduse la Legea nr. 307/2006 prin O.G. 17/2016.

Scăderea numărului de deficienţe de la 4.200 la 3.094 în condiţiile creşterii numărului de cotroale de la 976 în anul 2015 la 1340 în anul 2016 se datorează în primul rând executării unui număr de 380 controale la secţiile de votare, obiective caracterizate de un număr foarte mic de deficienţe constatate, dat fiind importanţa şi atenţia acordată de autorităţile administraţiei publice acestui tip de obiective. În acest an se constată o medie a deficienţelor  constatate pe control de  2,7, mai mică ca media din anul precedent când aceasta a fost de 4,3 deficienţe/control şi mai mică decât media naţională din acest an, care a fost de 3,44 deficienţe constatate pe control.

În anul 2016 cadrele Inspecţiei de Prevenire au întocmit 359 procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, care au fost utilizate în aplicarea celor 365 amenzi şi 59 avertismente scrise. Dintre acestea, 14 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor au fost completate greşit, pe toate menţionându-se de către inspectori numărul documentului completat ulterior corespunzător.

Din cele 345 procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor completate corespunzător pentru aplicarea celor 365 amenzi contravenţionale şi 59 avertismente, 170 au fost achitate în 48 ore, 3 au fost achitate după depăşirea celor 48 ore (la 2 dintre acestea nu se impunea plata în 48 ore a minimului amenzii contravenţionale), la 11 dovada plăţii a fost efectuată urmare a executării silite, 32 au fost înaintate Compartimentului Juridic în vederea executării silite (până la data de 26.04.2016), 70 au fost executate silit de către personalul I.P, 2 în curs de comunicare, 54 au fost completate cu avertismente, 17 sunt în termen de 15 zile pentru efectuarea dovezii de plată.

Din totalul de 345 procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite, 19 au fost atacate în instanţă, din care 6 au primit soluţii favorabile inspectoratului definitiv şi irevocabile, 11 se află pe rolul instanţelor de fond sau apel, 1 a fost anulat parţial cu reducerea amenzii de la 10.000 lei la 5.001 lei şi plata cheltuielilor de judecată de 700 lei şi una anulată total.

În anul 2016 cadrele inspecţiei de prevenire au desfăşurat următoarele activităţi privind informarea preventivă şi pregătirea populaţiei:

~ 1210 activităţi de informare preventivă pe diferite teme (în scădere cu 34,23 % faţă de anul 2015, când au fost desfăşurate 1840 activităţi) la care au participat 24571 persoane (în scădere cu 28, 91% faţă de anul anterior, când au fost informate un număr de 34564 persoane);

~ 233 exerciţii de intervenţie şi evacuare la operatori economici şi instituţii (în scădere cu 49,13 % faţă de anul 2015, când au fost desfăşurate 458 exerciţii) la care au participat 1538 salariaţi (în scădere cu 29,96 % faţă de anul anterior, la care au participat 2196 salariaţi);

~ 54 exerciţii de evacuare la unităţile de învăţământ în anul 2016, (în scădere cu 51,78 % faţă de anul 2015, când au fost desfăşurate 112 exerciţii), la care au participat 6693 elevi/preşcolari şi cadre didactice/ personal auxiliar (în scădere cu 55,49 % faţă de anul precedent, când au participat 15040 persoane).

Au fost vizate zonele mai defavorizate din localităţi, cu o situaţie materială precară, cu copii lăsaţi în grija bunicilor sau altor persoane şi care nu dispun de mijloace de informare, zone cu bătrâni şi case vechi, precum şi preşcolarii şi elevii tuturor instituţiilor de învăţământ.

Scăderea numărului activităţilor desfăşurate se datorează în principal numărului mic de personal din cadrul Inspecţiei de Prevenire, precum şi a multitudinii activităţilor de executat, specifice, încercându-se planificarea activităţilor astfel încât să fie desfăşurate toate activităţile specifice, conform concepţiei privind desfăşurarea activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă în acest an, în corelare cu situaţia operativă din zona de competenţă.

La nivelul Compartimentului Avizare-Autorizare au fost înregistrate un număr de 565 cereri privind emiterea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă, comparativ cu 441  în anul 2015, înregistrându-se o creştere cu 28,11%, astfel:

Au fost înregistrate 174 cereri pentru emiterea avizelor de securitate la incendiu comparativ cu anul 2015 când au fost înregistrate 168 în creştere cu 3,57%. Pentru 82 de solicitări au fost  emise avize de securitate la incendiu comparativ cu anul 2015 când au fost emise 69 în creştere cu 18,84%. Pentru 92 de solicitări au fost întocmite adrese de respingere în vederea completării şi/sau remedierii deficienţelor constatate comparativ cu anul 2015 când au fost respinse 99 în scădere cu 7,07%.

Au fost înregistrate 3 solicitări pentru emiterea avizelor de protecţie civilă, comparativ cu anul 2015 când  nu au existat solicitări, pentru toate documentaţiile depuse fiind emise avize de protecţie civilă.

Au fost înregistrate 157 cereri pentru emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu comparativ cu anul 2015 când au fost 116 în creştere cu 35,34%. Pentru 50 de solicitări au fost emise autorizaţii de securitate la incendiu comparativ cu anul 2015 când au fost emise 48 în creştere cu 4,16%. La 107 de solicitări au fost întocmite adrese de respingere în vederea completării şi/sau remedierii deficienţelor constatate la verificarea documentaţiei sau la verificarea în teren efectuată în vederea certificării realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor ,comparativ cu  anul 2015 când au fost 68 în creştere cu 57,35%.

Au fost înregistrate 4 solicitări pentru emiterea autorizaţiei de protecţie civilă faţă de 2015 când a fost înregistrată 1 solicitare, în creştere cu 400%.  Ca urmare a verificării documentaţiilor depuse şi realizării obiectivelor de investiţii au fost emise 3 autorizaţii de protecţie civilă faţă de anul 2015 când nu au fost emise  autorizaţii şi s-a întocmit 1 adresă de respingere.

Privind activitatea de avizare-autorizare, alta decât cea pentru lucrările de construire, au fost analizate şi soluţionate în termenele prevăzute de lege, următoarele documente:

11 acorduri pentru jocuri de artificii comparativ cu 4 în anul 2015 în creştere cu 275%;

40 transporturi de substanţe periculoase, (s-au stabilit rutele cele mai sigure pentru transportul substanţelor periculoase, luându-se toate măsurile pentru înştiinţarea tuturor instituţiilor implicate în aceste acţiuni) comparativ cu 45 în anul 2014 în scădere cu 11,11%.

România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, a transpus în anul 2016, în legislaţia naţională, Directiva 2012/18/UE (SEVESO III) a Parlamentului European şi a Consiliului  din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/85/CE a Consiliului, prin Legea nr. 59/11.04.2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 290 din 18.04.2016. La data intrării în vigoare a Legii nr. 59/2016, Hotărârea Guvernului nr. 804/2007 cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată.

Pentru implementarea Directivei SEVESO III la nivelul judeţului Călăraşi, autorităţile competente desemnate la nivel judeţean responsabile, în speţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” Călăraşi, Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului şi Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Călăraşi au cooperat şi şi-au coordonat activităţile astfel încât operatorii economici încadraţi în conformitate cu HG nr. 804/2007 să se alinieze la cerinţele Directivei. Totodată, doi reprezentanţi ai  Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” Călăraşi, au participat în data de 21.11.2016 la Seminarul „Seveso III – Controlul pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase”, precum şi au elaborat propuneri fundamentate la proiectele de ordine subsecvente Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Comparativ cu anul 2015, când în evidenţe erau înregistraţi 11 operatori economici încadraţi în Directiva Seveso, în anul 2016 se observă că nu au intervenit modificări în ceea ce priveşte numărul acestora.

În anul 2016 au fost planificate 9 inspecţii comune ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al Judeţului Călăraşi, Garzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Călăraşi şi Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi la toate obiectivele încadrate SEVESO şi au fost executate 10. În urma inspecţiilor comune şi a controalelor de fond în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţie civilă executate de către reprezentantul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” Călăraşi, au fost constatate 32 nereguli, sancţionate contravenţional cu 29 de avertismente şi 3 amenzi în cuantum total de 42 000 lei.

În anul 2016 au fost înregistrate la Inspecţia de Prevenire 36 petiţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, comparativ cu anul 2015 când au fost înregistrate 26 petiţii, în creştere cu 28% faţă de anul precedent, din care şase au fost clasate în conformitate cu art. 6^1 din O.G. nr. 27/2002, iar una a fost îndreptată în vederea soluţionării către I.S.U. Bucuresti-Ilfov.

La nivelul judeţului Călăraşi sunt constituite un număr de 54 servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă, dintre care 47 categoria a I-a şi 7 categoria a III-a, ce au în dotare autospeciale de intervenţie.

Din cele 54 de servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă, 7 au în dotare 9 autospeciale pentru stingerea incendiilor, SVSU al comunei Independenţa şi SVSU al oraşului Fundulea au în dotare cate 2 autospeciale, dotarea cu autospeciale pentru stingerea incendiilor nu se face respectand criteriul operational avându-se în vedere ca o autospecială de intervenţie să revină la cel mult 2000 de gospodării/locuinţe individuale.

La nivelul judeţului Călăraşi sunt constituite un număr de 8 servicii private pentru situaţii de urgenţă la nivelul operatorilor economici.

În general, la nivelul judeţului Călăraşi, serviciile private proprii pentru situaţii de urgenţă sunt dimensionate şi dotate conform criteriilor minime de performanţă fiind asigurată desfăşurarea activităţilor specifice conform reglementărilor în vigoare. De asemenea, în anul 2016, s-a constatat că, în cazul producerii unor începuturi de incendiu la obiectivele care au constituite servicii private pentru situaţii de urgenţă, acestea au fost lichidate de membrii serviciului fără a fi necesară intervenţia serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă (2 intervenţii S.P.S.U. – S.C. COMCEH S.A.).

Conform Planului anual de pregătire, au fost planificate 19 exerciţii de alarmare publică la localităţi din care au fost executate 18 exerciţii, obţinându-se următoarele calificative: 2 calificative Foarte Bine (com. Dichiseni şi Tămădau Mare), 7 calificative Bine (comunele Frăsinet, Modelu, Perişoru, Unirea, Roseţi, Ileana şi Jegălia), 5 calificative Corespunzător (Municipiul Olteniţa, comunele Ştefan Vodă, Dor Mărunt şi Dragalina), 2 Necorespunzător (comunele Borcea şi Lehliu) iar la comuna N. Bălcescu nu s-a executat. Principalele aspecte negative constatate pe timpul desfăşurării exerciţiilor de alarmare publică constau în principal în lipsa echipamentului de protecţie pentru membrii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenta si a dotării cu mijloace de intervenţie in funcţie de riscurile identificate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale

Totodată, cu sprijinul Consiliului Judeţean Călăraşi, pe parcursul anului, prin Inspecţia de Prevenire, Inspectoratul a organizat următoarele concursuri:

Concursul cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apar viata” – etapa judeţeană.                    La concurs au participat 13 echipaje de elevi, (9 ciclul gimnazial si 4 ciclul liceal).

Concursul cercurilor tehnico aplicative de elevi„Prietenii Pompierilor” – etapa judeţeană.  Concursul s-a desfăşurat cu participarea a 5 echipaje mixte.

Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă – etapa judeţeană. La concurs au participat 4 echipe ale serviciilor voluntare si 5 echipe ale serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.

In urma desfasurarii etapei interjudetene a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, ce a avut loc la Tulcea, echipa reprezentativa a S.C. SAINT GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L. s-a calificat la etapa naţională organizată la Brăila unde s-a clasat pe locul 8 iar S.V.S.U. Independenţa la faza interjudeţeană s-a clasat pe  locul 2.

II.2 În plan legislativ

Pentru îndeplinirea misiunilor din competenţă, unitatea a cooperat foarte bine cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne din judeţ, respectiv poliţia, jandarmeria şi poliţia de frontieră.

În conformitate cu cadrul normativ în vigoare, pentru asigurarea unui management eficient al situaţiilor de urgenţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Ştirbei” al Judeţului Călăraşi este parte într-un număr de 37 de planuri comune de intervenţie,de cooperare, protocoale etc.

În vederea asigurării unui timp de răspuns cât mai redus în zonele judeţului necuprinse în raioanele de intervenţie ale subunităţilor inspectoratului, (or. Fundulea, com. Belciugatele) este în vigoare  Planul de intervenţie comună între I.S.U. “Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi şi I.S.U. “Dealu Spirii” al municipiului Bucureşti-Ilfov, precum şi planul de intervenţie comună cu I.S.U. “Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa pentru asigurarea intervenţiei în anumite zone din judeţul Ialomiţa de echipajele ISU Călăraşi.

Este de evidenţiat faptul că, asigurarea funcţiilor de sprijin şi a secretariatului tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a realizat în condiţii optime prin cooperarea cu Căpitănia porturilor Călăraşi şi Olteniţa, pentru situaţiile de urgenţă create pe Dunăre, cu SGA Călăraşi pentru inundaţii, Serviciul Judeţean de Ambulanţă pentru acordarea primului ajutor în faza prespitalicească, cu Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Garda de Mediu pentru poluări, accidente chimice, urgenţe radiologice şi accidente nucleare, SDN si Drumurile Judetene pentru situatiile de urgenta produse pe caile de comunicatii.

În vederea asigurării protecţiei populaţiei cât şi a personalului propriu pe timpul manifestării situaţiilor de urgenţă sunt semnate protocoale de colaborare cu ENEL şi Distrigaz.

II.3. În plan logistic

 1. Serviciul Logistic

Serviciul Logistic are ca obiectiv specific realizarea cadrului funcţional în vederea asigurării suportului material necesar desfăşurării la parametrii de performanţă a misiunilor specifice unităţii, urmărind gestionarea optimă, pe criterii de eficienţă economică, a potenţialului logistic.

În ceea ce priveşte asigurarea tehnică de autovehicule a unităţii, în acest an s-a avut în vedere realizarea activităţilor planificate şi luarea măsurilor necesare pentru menţinerea autovehiculelor unităţii în stare de operativitate, pentru îndeplinirea misiunilor specifice

Managementul asigurării tehnice de autovehicule, în anul 2016, a avut ca principale obiective organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor specifice desfăşurate de personalul tehnic, cât şi de personalul destinat exploatării autovehiculelor, precum şi realizarea unei colaborări eficiente cu celelalte compartimente ale unităţii.

Pe linie de înzestrare în acest an unitatea noastră a primit un autocamion de intervenţie marca IVECO, 1 microbuz 16+1, un container suport logistic de căutare-salvare, o motopompă de mare capacitate, o ambarcaţiune de intervenţie din aluminiu şi o autospecială de stingere cu apă şi spumă pe şasiu SCANIA P450 şi a achiziţionat un autovehicul pentru munca operativă (un autoturism Dacia Logan).

Autovehiculele din dotarea unităţii sunt alocate în proporţie de 75% pentru executarea de activităţi operative. Pentru activităţi logistice şi de suport, sunt alocate autovehicule în proporţie de 25%.

Gradul de înzestrare cu autovehicule, în raport cu prevederile tabelei de înzestrare este în procent de 60,6%.

În vederea optimizării exploatării şi implicit a alocării eficiente de resurse pentru mentenanţa parcului auto, s-a realizat o fundamentare a programului de asigurare tehnico-materială în care s-au avut în vedere următoarele elemente: necesarul anual de carburanţi, lubrifianţi, substanţe de stingere, piese de schimb şi alte materiale tehnice, revizii tehnice, inspecţii tehnice periodice şi reparaţii, în funcţie de numărul mijloacelor tehnice aflate în dotare. Astfel, printr-o bună planificare, sectorul tehnic nu a avut de suferit, fiind asigurate toate resursele necesare executării activităţilor curente de întreţinere.

Costul pieselor de schimb şi a consumabilelor achiziţionate a fost de 93.346 lei, pentru un parc de 66 autovehicule, ceea ce înseamnă o medie de 117,86 lei/auto/lună.

În anul 2016, autovehiculele din parcul auto al unităţii au efectuat un rulaj total de 409.890 km în creştere cu 22,64% faţă de anul 2015 când s-au efectuat 334.206 km. Ca şi durată de funcţionare s-a înregistrat o scădere semnificativă faţă de anul 2015 de la 4272 de ore la 1612 ore în anul 2016.

Cele mai mari ponderi privind rulajul l-au avut autospecialele care deservesc serviciile SMURD, autospecialele de stins incendii cu apă şi spumă, autospecialele pentru control tehnic de prevenire a incendiilor şi autoturismele de serviciu.

Majorarea numărului de km parcurşi de autospecialele de stins incendii cu apă şi spumă se explică prin numărul mare de incendii de mirişte din semestrul II al anului 2016, precum şi datorită activităţilor de recunoaştere organizate.

Întreţinerea autovehiculelor s-a efectuat în conformitate cu prevederile O.M.I.R.A. nr. 599/2008, respectiv O.C.C.P.M. nr. 1337/1998, fiind respectate termenele de efectuare a reviziilor tehnice la toate autovehiculele şi motoagregatele din dotarea unităţii.

În scopul menţinerii autovehiculelor într-o stare tehnică şi de întreţinere bună şi a prevenirii defecţiunilor în cursul exploatării, reviziile tehnice au fost executate pe baza planului anual de asistenţă tehnică,  întocmit în acest sens la începutul anului.

Vechimea tehnicii de interveţie

 1. Pentru tehnica SMURD:

– între 5 şi 10 ani – 3 ambulanţe (Dragalina, Chiselet, Borcea) şi vehiculul UTV tip ARGO;

– sub 5 ani – 5 ambulanţe (Călăraşi, Lehliu-Gară, Budeşti, Olteniţa şi rezerva operativă) şi 1 ATPVM (Călăraşi);

 1. Pentru autospecialele de stingere cu apă şi spumă:

– între 0 şi 10 ani – 10 autospeciale la care se adăugă autospeciala pe sasiu Scania sosită în luna decembrie;

– sub 10 şi 20 de ani – 3 autospeciale;

– între 20 şi 30 de ani – 8 autospeciale;

– peste 30 de ani – 3 autospeciale (la Olteniţa, Dragalina şi Lehliu-Gară).

Sector administrarea patrimoniului imobiliar

Pe parcursul anului 2016 principalele lucrări de reparaţii efectuate în cadrul unităţii au fost următoarele:

 • Lucrari de reparatii Pavilion Administrativ G.I. Chiselet (inlocuit ferestre usi si reparatie tencuieli interioare si exterioare in jurul tocului) > 11.904.58 lei;
 • Lucrari reparatie sobe teracota G.I. Budesti > 1299.80 lei;
 • Lucrari reparatie interior subsol magazie materiale ISU Calarasi > 2853.20 lei;
 • Lucrari reparatie instalatie electrica garaj Det Calarasi > val 866 lei;
 • Lucrari reparatie platforma betonata si plafoane G.I. Chiselet > 2356.54 lei.

Toate lucrările menţionate au fost executate în regie proprie cu personal propriu.

Referitor la consumurile de utilități publice, acestea s-au situat la un nivel normal, aproximativ în aceleași valori ale anului anterior, sub norma anuală de consum.

Având în vedere că pentru anul 2016 s-a încheiat un contract de furnizare a energiei electrice cu RCS-RDS prin Bursa Română de Marfuri, s-a obţinut o economie de 24 lei/MWh, adică 4.893,34 lei.

Pentru anul 2017 printr-o procedură de achiziţii similară s-a obţinut o reducere de 8,5 lei/MWh pentru energie electrică.

În anul 2016 activitatea de echipare a cadrelor militare s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile O.M.A.I. 262/2007 şi a ordinelor I.G.S.U. Valoarea financiară a drepturilor de echipament aferentă anului 2016 a fost de 1756292,48. Din această valoare s-au achitat 1703274 lei, restul constînd din echipament distribuit în natură în baza solicitărilor cadrelor militare prin rapoartele de echipament în valoare de 42970,99 lei şi echipament nedistribuit în valoare de 10047,81. De asemenea la data de 31.12.2016 sunt înregistrate restanţe în natură aferente drepturilor de echipament nedistribuite,urmând ca în primul trimestru din 2017 aceste restanţe să fie acoperite din echipamentul ce urmează să fie ridicat din Depozitul de Rezerve Proprii Mizil conform ordinelor de distribuţie aprobate de eşalonul superior.

În cursul acestui an s-au mai desfăşurat următoarele activităţi:

~ S-a actualizat cartea funciară pentru ISU Călăraşi/Detaşamentul de Pompieri Călăraşi;

~ S-au finalizat auditul energetic, expertiza tehnică documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru eficientizarea energetică şi consolidarea sediului Inspectoratului urmând ca în primul trimestru al anului 2017 acestea să fie trimise pentru avizare către comisia tehnico-economică a MAI în vederea obţinerii fondurilor necesare pentru demararea lucrărilor;

~ S-a achiziţionat Drapelul de Luptă;

~ S-a obţinut acordul de desfiinţare a serelor şi a beciului de alimente din cadrul Secţiei de Pompieri Dragalina, urmând ca aceste lucrări să se efctueze în primul semestru al anului 2017;

~ S-a efectuat expertiza tehnică pentru sediul administrativ al G.I. Budeşti.

 1. Activitatea de achiziţii publice

Activitatea de achiziţii publice s-a desfăşurat cu  respectarea strictă a actelor normative în vigoare şi a „Programului anual de achiziţii ” pe anul 2016, modificat, prin rectificările de buget. La începutul anului fiind transmise către ANRMAP documentele constatatoare referitoare la modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale de către agenţii economici care au avut angajamente legale (contracte de furnizare) cu unitatea noastră, precum şi Raportul achiziţiilor efectuate în anul 2016, procentul de atribuire online fiind de 95,78%.

În urma participării pe ringul bursier, din cadrul BRM Bucureşti, au fost încheiate:

~ acord cadru de furnizare gaze naturale încheiat cu E.ON ENERGIE ROMANIA SA cu o durată de 19 luni începând cu data de 01.01.2017;

~ cadru de furnizare energie electrică încheiat cu ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A cu o.durată de 24 luni începând cu data de 01.01.2017;

Valoarea totală a achiziţiilor publice efectuate (online+offline) este de 977.969,88 lei (fără T.V.A), din care 936.740,91 lei – online.

 1. Activitatea de comunicatii si tehnologia informației

Pentru anul 2016, principalele obiectivele structurii de comunicatii si informatica au fost:

~ de a asigura  comunicaţii sigure şi neîntrerupte  atât pentru comanda unităţii cât şi pentru celelalte compartimente, servicii, birouri prin toate mijloacele de comunicaţii existente;

~ de a asigura funcţionarea continuă a tuturor echipamentelor de comunicaţii şi informatică;

~ de a instrui personalul  de intervenţie atât pentru utilizarea  echipamentelor de comunicaţii în reţeaua TETRA cât şi pentru respectarea disciplinei radio;

~ de a îmbunătăţii atât  tehnica de informatică cât şi infrastructura de comunicaţii ce asigură schimbul de informaţii în format electronic între toate compartimentele, serviciile, birourile unităţii;

~ de a actualiza în permanenţă şi  de a asigura funcţionarea în bune condiţii a site-ul unităţii;

~ de a permite accesul  la reţeaua I.C. a tuturor comandanţilor de subunităţi dar şi a personalului administrativ;

~ de a proteja sistemele informatice  împotriva software-lui maliţios;

~ de a asigura funcţionarea în bune condiţii a aplicaţiilor utilizate în cadrul dispeceratului, a programelor folosite în cadrul compartimentelor (programe de evidenţă contabilă, program de salarii, programe privind evidenţa diferitelor ecHipamente, bunuri, servicii din cadrul unităţii.

Asa cum s-a menţionat mai devreme, precum că progresul se produce datorită existenţei resursei umane şi materiale performate, pentru anul 2016 s-a cheltuit o sumă considerabilă pentru modernizarea tehnicii de calcul, pentru iniţierea unor proiecte menite să  îmbunătăţească accesul la informaţii al cadrelor militare, pentru  trecerea într-un nou sistem de videoconferinţă la nivelul IGSU astfel că, vechimea medie a echipamentelor de informatică este de 3 ani iar pentru tehnica de comunicaţii este de 2 ani.

Echipamentele de informatică existente asigură într-un procent de 90% nevoile personalului utilizează tehnica de calcul pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu iar în ceea ce priveşte tehnica de comunicaţii radio destinată schimbului de informaţii al personalului aflat la intervenţie putem menţiona faptul că, fiecare autospecială de intervenţie este echipată cu tehnică de comunicaţii modernă iar pentru tot  personalul de intervenţie este asigurat necesarul de echipamente radio portabile în reţeaua TETRA.

În acest moment,  schimbul de informaţii între toate subunităţile se realizează atât voce cât şi date,  o mare parte a serviciilor de comunicaţii fiind asigurate de  Serviciului de Telecomunicaţii Speciale la fel ca şi găzduirea platformei web a inspectoratului, a schimbului de informaţii clasificate în format electronic cu celelate instituţii.

Tot cu sprijinul  STS Călăraşi, în anul 2016 s-a reuşit conectarea a două subunităţi la reţeaua internet dar  şi accesul la reţeaua I.C. a Secţiei de Pompieri Dragalina unde exista un deficit major de comunicaţii datorită lipsei de infrastructură a operatorilor economici.

Totodată cadrele Compartimentul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei au realizat un sistem de protecţie împortiva accesului neautorizat dar şi în caz de incendiu pentru un obiectiv foarte important din cadrul unităţii  realizându-se astfel  o economie pentru bugetul instituţiei.

II.4. În planul resurselor umane

Serviciul Resurse Umane are ca obiective specifice:

asigurarea unui nivel calitativ şi cantitativ corespunzător de ocupare cu personal a posturilor prevăzute în statul de organizare, potrivit necesităţilor şi posibilităţilor de alocare a resurselor, conform normelor legale incidente;

asigurarea managementului carierei, a pregătirii continue şi de specialitate a personalului;

elaborarea şi actualizarea documentelor proprii de planificare structurală şi management organizatoric;

planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul activităţii şi acţiunilor specifice domeniului prevenirea riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor.

Pe parcursul anului 2016 au avut loc mai multe modificări în dinamica de personal astfel:

~  a fost repartizat 1 ofiţer absolvent al Facultăţii de Pompieri, (comparativ cu anul 2015, când unităţii, i s-au repartizat 1 ofiţer absolvent al Facultăţii de Pompieri şi 2 subofiţeri absolvenţi ai Şcolii de Subofiţeri „Pavel Zăgănescu„ Boldeşti);

~  au fost mutaţi în cadrul unităţii la cerere de la alte unităţi ale IGSU, 3 subofiţeri (Sg.maj. Mihălceanu, Plt.adj. Chesaru Ionel şi Plt.maj. Dănuleasa Gherase), (comparativ cu anul anterior, când au fost mutaţi în cadrul unităţii la cerere de la alte unităţi ale IGSU, 2 subofiţeri);

~  a fost mutat din cadrul unităţii la cerere la altă unitate a IGSU, 1 subofiţer ( Plt.adj. Dănuleasa Răducan), (comparativ cu anul anterior, când au fost mutaţi din cadrul unităţii la cerere la alte unităţi ale IGSU, 2 ofiţeri şi 4 subofiţeri);

~  alte 11 pierderi de personal, 2 ofiţeri şi 8 subofiţeri trecuţi în rezervă cu drept la pensie, respectiv 1 subofiter trecut în rezervă prin demisie, (comparativ cu anul anterior, când au fost trecuţi în rezervă prin demisie 2 ofiţeri şi a decedat 1 subofiţer).

Statul de organizare al unităţii este încadrat cu  93,35%, comparativ cu anul 2015, în care era încadrat de 96,80 % .

Media de vârstă a personalului unităţii, este de 38 de ani, iar pe categorii de personal, se prezintă astfel:

– ofiţeri                                    – 38 ani

– maiştri militari                       – 32 ani

– subofiţeri                               – 38 ani

– personal contractual              – 49 ani.

Au fost întocmite lucrări pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la încadrarea sau eliberarea din funcţii a unor cadre, precum şi la salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar şi civil, emiţându-se 193 de ordine ale inspectorului şef in anul 2016, faţă de 154 in anul 2015.

Tot în anul 2016, ca urmare a trecerii în rezervă a unui număr de 10 cadre militare, cu drept la pensie, au fost întocmite dosarele de pensie şi înaintate la Casa de Pensii Sectorială Bucureşti.

La finalul anului, s-a reuşit să repună tot personalul unităţii pe funcţii, odată cu intrarea în vigoare a noului stat de organizare, fără probleme.

Unitatea noastra a recrutat un numar de 14 candidati, care, după susţinerea examenelor la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. au fost declaraţi admis, 4 candidaţi la Facultatea de Pompieri, cărora li s-au întocmit dosarele conform prevederilor legale în vigoare. Comparativ cu anul 2015, când a fost declarat admis, un singur candidat la Facultatea de Pompieri.

În anul 2016 au fost acordate 218 recompense cadrelor militare şi salariaţilor civili, faţă de 264, acordate in anul anterior.

Un număr de 19 cadre (4 ofiteri si 15 subofiteri) au fost recompensati cu citarea prin OZU de conducerea IGSU pentru profesionalismul de care au dat dovada in misiunea de salvare a persoanelor surprinse in accidentul rutier, de pe A2, din data de 05.11.2016.

Pregătirea personalului s-a realizat în anul 2016 temeiul prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, H.G. 1490/2004 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi ale Instrucţiunilor Ministrului nr. 363/2002 privind pregătirea continuă a personalului Ministerului de Interne, Ordinelor Inspectorului General al I.G.S.U. nr. 204 şi 205 din 2016 privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii în unităţile/subunităţile IGSU prin planificarea şi desfăşurarea a 6 (şase) sesiuni de pregătire de specialitate, conform Planului de formare profesională a personalului din Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Barbu Ştirbei” al Judeţului Călăraşi, unde au fost expuse şi dezbătute teme din domeniul armei, discipline de sprijin şi teme specifice locului de muncă şi prin pregătire potrivit specificului locului de muncă, prin discipline de sprijin sau cu specific militară şi pregătire generală în domeniul armei la nivelul subunităţilor operative.

Pe parcursul anului 2016 cadrele au participat individual şi în echipe la diverse competiţii sportive unde au obţinut rezultate bune şi foarte bune, amintim mai jos câteva:

~  în perioada 16 – 21.06.2016 sportivii lotului reprezentativ al I.S.U.J. Călăraşi, au participat, în localitatea Ostrava din Republica Cehă, la o competitie similară concursurilor serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă ce se desfăşoară anual de structurile IGSU, unde s-au bucurat de apreciere din partea organizatorilor;

~  la concursurile serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă – Cupa ,,Cpt.Pavel Zăgănescu” – 2016, lotul reprezentativ a obţinut locul II la faza finală;

~  în perioada 25 – 28.10.2016, în conformitate cu Calendarul competiţional  ASPR, Asociaţia Sportivă Pompierul Călăraşi a organizat etapa finală a competiţiei de baschet, unde echipa reprezentativă a ocupat locul III.

Totodată la Secţia de Pompieri Dragalina, în acest an au fost planificate şi executate 5 şedinţe de tragere cu armamentul de infanterie pentru personalul Formaţiunii de pază.

Privind prevenirea riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor în anul 2016 a fost alocată suma de 2500 lei pentru combaterea efectelor temperaturilor extreme (caniculare), prin achiziţionarea de apă minerală, în conformitate cu prevederile  OUG nr. 99 din 29 iunie 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca, precum şi suma de 4000 lei pentru efectuarea cursului de SSM de către 8 cadre, care fac parte din Comitetul de securitate şi sănătate în muncă.

 • În perioada supusă analizei, nu s-a înregistrat nici un accident de muncă, comparativ cu anul 2015, când au fost înregistrate 3 accidente de muncă.

II.5. În planul financiar

Principalele obiective ale compartimentului financiar în 2016 au fost:

Respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la disciplina financiar-contabilă;

Urmărirea încadrării cheltuielilor în nivelul total al creditelor bugetare alocate, dar şi respectarea şi satisfacerea cerinţelor activităţii curente, a cerinţelor minime pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor în cadrul unităţii, reducerea pe cât posibil a situaţiilor de a fi depăşite termenele scadente de plată faţă de furnizorii de bunuri şi servicii, fapt ce ar fi putut duce la perceperea de majorări pentru plata cu întârziere a facturilor;

Asigurarea fondurilor necesare plăţii drepturilor salariale şi a altor drepturi băneşti pentru personalul unităţii, prin întocmirea lunară a necesarului de credite şi a solicitărilor suplimentare lunare;

Asigurarea fondurilor necesare pentru plata cheltuielilor cu bunurile şi serviciile;

Existenţa unui circuit optim al documentelor justificative între compartimente, care să asigure întocmirea corectă, completă şi la termen a lucrărilor;

Efectuarea la timp a punctajului lunar între evidenţele contabile şi de gestiune;

Efectuarea la timp a inventarierilor trimestriale;

Raportarea la termen a situaţiilor lunare către I.G.S.U, Casa OPSNAJ. şi ANAF.

Activităţile compartimentului Financiar în anul 2016 au fost:

~  Întocmirea şi raportarea către ordonatorul secundar de credite a Situaţiilor financiare la data de 31.12.2016;

~  Întocmirea angajamentelor bugetare, propunerilor de angajare şi a ordonanţărilor pentru cheltuielile de personal în conformitate cu O.M.F.P. 1792/2002;

~  Înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor patrimoniale conform documentelor justificative primite de la compartimentele de specialitate;

~  Efectuarea lunară a punctajului între evidenţa contabilă şi evidenţa de gestiune;

~  Plata salariilor şi a altor drepturi băneşti ale personalului;

~  Raportarea contribuţiilor sociale ale personalului şi unităţii la organele fiscale abilitate;

~  Organizarea şi exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu asupra proiectelor de operaţiuni prezentate de compartimentele de specialitate din unitate în conformitate cu  prevederile OMFP 923/2014 si O.M.A.I. 187/2014;

~  Întocmirea  şi raportarea la termen a situaţiilor de sfârşit de lună referitoare la execuţia bugetară, constituirea şi virarea impozitului pe salarii şi a contribuţiilor sociale aferente.

Analiza cheltuielilor la 31.12.2016

Creditele puse la dispoziţia unităţii noastre in 2016,  au fost utilizate în procent de 99,96 %, după cum urmează:

Cap. 61.05.00                                                 32.023.450 lei

Titlul I – ”Cheltuieli de personal”                    30.328.300 lei;

Titlul II  “Cheltuieli materiale”                          1.308.465 lei;

Titlul XII „Active nefinanciare”                        386.685 lei.

Comparativ cu anul 2015 situaţia creditelor deschise şi utilizate in 2016, se prezintă conform tabelului de mai jos:

Clasificaţia

bugetară

Buget aprobat

2016

Credite utilizate

% de realizare 2016

comparativ cu 2015

2015 2016
Cap. 61.05.00 32.025.800 31.470.000 32.023.450 101,75
Titlul I – Cheltuieli de personal 30.328.900 29.949.958 30.328.800 101,26
Titlul II – Bunuri şi servicii 1.310.200 1.459.481 1.308.465 89,65
Titlul XIII – Active nefinanciare 386.700 60.561 386.685 638,5

Cheltuielile materiale au fost efectuate pentru următoarele destinaţii:

Principalele categorii de cheltuieli

din Titlul II

2015 2016 2015

% din

Titlul II

2016

% din

Titlul II

Din total cheltuieli materiale 1.459.481 1.308.465 100 100
Carburanti si lubrefianti 508.898 333.694 34,86 25,50
Incalzit,iluminat si forta motrica 252.000 242.979 17,26 18,56
Piese de schimb 183.400 94.600 12,56 7,22
Reparatii curente 101.900 130.100 6,98 9,94
Materiale si prest serv cu caracter functional 136.900 138.294 9,38 10,56
Deplasari 50.400 36.200 3,45 2,76
Apa , canal, salubritate 31.300 34.100 2,14 2,60
Furnituri de birou 29.894 15.000 2,04 1,14
Alte cheltuieli autorizate 24.700 5.119 1,69 0,39
Obiecte de inventar 96.700 198.582 6,62 15,17
Posta, telecomunicatii,radio, televizor 10.700 10.199 0,73 0,77
Prime asigurare 17.393 29.821 1,19 2,27

Ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor cu bunuri şi servicii o deţin, atât în 2015 cât şi în 2016 următoarele categorii de cheltuieli: carburanţi, încălzit, iluminat, piese de schimb, reparaţii curente, apă, canal, salubritate.

Având în vedere totalul cheltuielilor unităţii ponderea cea mai mare o deţin cheltuielile cu personalul 94,70 % faţă de cheltuielile cu bunuri şi servicii 5,30  %.

II.7. În plan juridic

Activitatea compartimentului juridic pe linie litigioasă

În anul  2016 s-au aflat în lucru, pe linie litigioasă, un număr de 26 dosare,  consilierul juridic al unităţii asigurând reprezentarea juridică a inspectoratului la 76 de termene de judecată  în faţa instanţelor judecătoreşti din Calaraşi, Lehliu-Gară şi Olteniţa, dosarele repartizându-se în funcţie de obiectul lor, astfel:

 • 23 plangeri contravenţionale;
 • 1 cerere de valoare redusă;
 • 2 plangeri penale.

Până la data curentă s-au soluţionat definitiv şi irevocabil 12  dosare din care 9 soluţii sunt favorabile unităţii, iar 3  nefavorabile unităţii. 14 cauze sunt  în curs de soluţionare fie la instanţa de fond, fie la instanţa de apel/recurs.

S-au recuperat în instanţă 145.000 lei.

Activitatea compartimentului juridic pe linie de achiziţii publice şi contracte

Contribuţia compartimentului juridic-contencios în ceea ce priveşte achiziţiile publice derulate de către unitate în anul 2016  s-a circumscris în mod prioritar  următoarelor activităţi:

 1. avizarea pentru legalitate a unui număr de 41 contracte;
 2. Participarea în calitate de membru în comisia de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie publică „cerere de oferte” în vederea încheierii acordului cadru pentru prestări servicii servicii de verificare şi înlocuire kituri şi butelii de aer comprimat.

De asemenea, s-au întocmit contractele de audit energetic şi expertizare tehnică în considerentul proiectului cu finanţare din fonduri europene pentru anveloparea cladirii inspectoratului pentru situaţii de urgenţă.

Participarea în calitate de membru în comisia de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie publică servicii antivirus – reofertare.

Activitatea compartimentului juridic pe linia activităţii de resurse umane:

În anul 2016, au fost avizate pentru legalitate 193 ordine ale inspectorului şef (114 nesecrete şi 79 secret de serviciu), referitoare la încadrarea sau eliberarea din funcţie a unor cadre militare, precum şi la salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar şi civil, aplicându-se viza de legalitate şi cu privire la alte acte cu caracter normativ sau individual, care au angajat răspunderea patrimonială a inspectoratului.

In anul 2016 au fost deduse spre soluţionare, compartimentului juridic, un număr de 79  de lucrări diverse.

Lucrările repartizate spre soluţionare au avut următorul continut, într-o prezentare succintă:

 1. Trimiterea către organele fiscale competente a unui număr de 35 de procese-verbale de contravenţie în valoare totală 483.001 lei, întocmindu-se în acest sens 23 adrese de executare silită;
 2. Din totalul adreselor menţionate anterior, au fost întocmite 13  adrese de executare silită către administraţiile finanţelor publice în a căror circumscripţie îşi au sediul contravenienţii persoane juridice, executându-se amenzi contravenţionale în cuantum total de 343.501 lei;
 3. Către consiliile locale au fost direcţionate 9 procese-verbale de contravenţie, întocmindu-se în acest sens 9 adrese de executare silită, cuantumul total al amenzilor contravenţionale executate silit fiind de 14.500 lei. De asemenea au fost executate silit la DGAMC si 2 procese-verbale de contravenţie cu un cuantum total al amenzilor de 125.000 lei;
 4. S-au înregistrat 30 de solicitări de înfiinţare a popririi asupra veniturilor salariale ale angajaţilor sau foştilor angajaţi ai unităţii;
 5. S-au avizat pentru legalitate procesele-verbale de inventariere trimestriale şi anuale care întruneau condiţiile de legalitate;
 6. În calitate de ofiţer cu cercetarea penală specială, calitate deţinută de consilierul juridic cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, consilierul juridic a îndeplinit procedurile de comunicare a citaţiilor emise în dosarul nr. 638/P/2015, având ca obiect cercetarea accidentului de muncă din 24.07.2015;
 7. A indeplinit calitatea de membru in comisia centrală de inventariere a bunurilor materiale aparţinând unităţii, participând la instruirea comisiilor de inventarire.

II.8. În plan mediatic

Comunicarea are ca obiectiv specific asigurarea transparenţei inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă în mass media centrală şi locală şi a sprijinului reprezentanţilor acestora în activitatea lor de informare, documentare şi interpretare a datelor cunoscute despre activitatea unităţii şi despre măsurile luate în domeniul de interes.

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016, în activitatea Compartimentului Informare şi Relaţii Publice din cadrul I.S.U. Călăraşi s-a pus un accent deosebit pe dezvoltarea şi consolidarea relaţiei cu mass media locală şi centrală, acest lucru reflectându-se şi în numărul de materiale apărute în presă, cu aproximativ 20 % mai mult decât în 2015. Creşterea semnificativă a materialelor publicate în anul 2016 fiind în bună măsură datorată și dezvoltării accentuate a jurnalismului on-line, care câștigă teren din ce în ce mai mult în piața mass media locală şi naţională.

În ceea ce priveşte mediatizarea unor evenimente şi a activităţilor specifice intervenţiilor, în această perioadă au fost publicate 295 de materiale în presa scrisă şi 580 pe presa on-line, 180 de materiale prin posturile locale de radio şi 42 de materiale la postul local TV, cât şi 39 de materiale pe posturile naţionale (televiziunile naţionale, fiind, în general interesate de evenimentele de mai mare amploare, cum ar fi inundaţiile, accidentele rutiere grave, intervențiile desfășurate în condiții de viscol şi incendiile în urma cărora au fost înregistrate victime).

Pe parcursul anului 2016 au fost emise de către Compartimentul Informare şi Relaţii Publice 272 de buletine informative referitoare la intervenţiile subunităţilor, aplicaţii de cooperare, campanii de informare preventivă şi alte activităţi organizate de unitate sau la care a participat activ inspectoratul.

Au fost redactate materiale cu privire la desfăşurarea concursurilor tehnico aplicative cu elevii, „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”, au fost elaborate şi date publicităţii materiale privind desfăşurarea concursurilor Serviciilor Voluntare şi Private pentru Situaţii de Urgenţă, cât şi desigur o serie de articole care au urmărit pas cu pas derularea Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situaţii de Urgenţă (etapa interjudeţeană şi etapa finală).

În ceea ce privesc intervenţiile pompierilor profesionişti călărăşeni au fost mediatizate toate intervenţiile şi evenimentele organizate sau la care a participat unitatea noastră, dovedind astfel o transparenţă totală faţă de mass media locală şi centrală şi implicit faţă de societatea civilă, în ansamblul său. Permanent s-au menţinut relaţiile de colaborare cu reprezentanţii mass-media şi cu instituţiile judeţene şi locale, observându-se faptul că şi în anul 2016 indicele de vizibilitate al I.S.U. „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi s-a menţinut în cotele obişnuite în mass-media, la un nivel ridicat, polarizarea materialelor apărute în presă fiind clar pozitivă.

9. În planul accesării fondurilor europene

            Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi este beneficiar al proiectului MANAGEMENTUL DE RISC ŞI PROTECŢIA LA INUNDAŢII ÎN REGIUNILE TRANSFRONTALIERE CĂLĂRAŞI – POLSKI TRAMBESH–RIMANA din cadrul Programului INTERREG V ROMANIA BULGARIA, AXA 3: O REGIUNE SIGURĂ –  Obiectivul specific – OS 3.1: Îmbunătăţirea managementului comun al riscului în regiunea transfrontalieră

Beneficiar Lider: Municiplaitatea Polski-Trambesh, Bulgaria

Beneficiar 2: Consiliul Judetean Calarasi

Valoare totala: 3 853 515, 63 Euro

Total FEDR – 3 275 488, 28 euro

Total cofinanțare națională – 500 957, 04 euro

Total buget de stat RO– 363 321, 36 euro

Total bugetde stat BG – 137 635, 68 euro

Total  contribuții proprii – 77 070, 31 euro.

Buget Beneficiar 2- CJC: 2 794 779, 66 euro

Doresc sa multumesc pe această cale Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru sprijinul acordat, în parteneriat cu care am reuşit depunerea în vederea evaluării a două proiecte pe Programul transfrontalier Romania – Bulgaria, proiecte care sa asigure modernizarea monitorizării situaţiilor de urgenţă şi a dotării echipajelor cu tehnică modernă de intervenţie.

III. Principalele direcţii de acţiune în anul 2017

 • Adaptarea structurii Centrului operaţional la noul Stat de organizare al unităţii, alocarea atribuţiilor conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii şi demararea activităţilor pentru îndeplinirea tuturor misiunilor din competenţa noilor compartimente funcţionale;
 • Continuarea activităţilor privind eficientizarea acţiunilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă şi îndeplinirea promptă, în volum complet şi de calitate a misiunilor specifice şi a celor ordonate, pe timpul conducerii şi coordonării situaţiilor de urgenţă produse pe teritoriul judeţului Călăraşi;
 • Optimizarea cadrului organizatoric prin continuarea activităţii de elaborare/actualizare a procedurilor de lucru şi a planurilor de intervenţie în scopul eficientizării activităţii Centrului operaţional;
 • Întocmirea, organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor tactice de cooperare la nivelul zonei de competenţă a I.J.S.U. „Barbu Ştirbei” Călăraşi pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 • Continuarea activităţilor de instruire permanentă a personalului compartimentelor funcţionale în scopul cunoaşterii schimbărilor apărute în situaţia operativă ca urmare a modificărilor din zona de competenţă, a modului de lucru cu aplicaţiile informatice si instrumentele de raportare către eșaloanele superioare;
 • Executarea de controale tematice şi inopinate la subunităţile din structură pentru evaluarea activităţii acestora, în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;
 • Planificarea şi executarea controlului numai la acele obiective care sunt relevante sub aspectul nivelului riscului de incendiu, după cum urmează: obiective puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu; operatori economici clasificaţi potrivit Legii nr. 59/2016; obiective la care, cu prilejul controalelor anterioare s-au depistat deficienţe grave referitoare la limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi şi în interiorul compartimentelor de incendiu, protecţia şi evacuarea sigură a utilizatorilor, siguranţa forţelor care intervin pentru stingerea incendiilor, asigurarea posibilităţilor eficiente de alimentare cu apă în caz de incendiu şi, după caz, cu energie a consumatorilor aferenţi sistemelor de protecţie prevăzute; construcţii înalte şi foarte înalte, clădiri cu săli aglomerate, construcţii din categoriile A sau B de importanţă; foste platforme industriale, în care a fost schimbată destinaţia iniţială prevăzută prin proiect şi s-au amenajat spaţii publice (de exemplu, spaţii de divertisment, locuri de joacă, aerobic, cursuri de balet/dans/discipline sportive sau alte activităţi sociale etc); evenimente cu public numeros în spaţii închise ori deschise (în acest sens va fi avută în vedere permanent agenta activităţilor de acest gen);
 • Executarea controalelor inopinate la cluburi, baruri, discoteci, precum şi la celelalte obiective la care se înregistrează afluenţă mare de persoane, preponderent inopinat, premergător şi pe durata activităţilor cu public numerous;
 • Crearea unor evidenţe complete şi actuale şi a unor instrumente de lucru (informatice) pentru reducerea eforturilor birocratice şi de raportare ierarhică a datelor;
 • Popularizarea campaniilor naţionale de prevenire, precum şi implementarea de campanii noi;
 • Diseminarea, prin intermediul mass-media, de materiale scrise, audio şi video privind riscurile la care este expusă populaţia, modul de prevenire şi de comportare în cazul producerii acestora;
 • Cunoaşterea unităţilor administrativ teritoriale repartizate, în vederea identificării de noi obiective şi raportarea ierarhică în vederea luării în evidenţă a acestora, repartizării şi planificării în vederea desfăşurării activităţilor de prevenire;
 • Intensificarea eforturilor în întreprinderea demersurilor din competenţa instituţiei pentru autorizarea obiectivelor care funcţionează fără autorizaţii de securitate la incendiu;
 • Întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru autorizarea clădirilor aparţinând unităţilor şcolare;
 • Întocmirea şi actualizarea procedurilor de lucru pe activităţile specifice serviciului logistic şi identificarea riscurilor noi care pot apărea;
 • Intensificarea controalelor tematice la nivelul serviciului în toate compartimentele de activitate şi în toate gestiunile inspectoratului;
 • Întocmirea cu atenţie a documentelor justificative financiar-contabile;
 • Acordarea unei atenţii deosebite a modului de exploatare a tehnicii de intervenţie şi transport, pentru evitarea evenimentelor tehnice şi a accidentelor de circulaţie. Reprelucrarea cu intregul efectiv de conducatori auto a normelor de conducere preventiva, in special pe timpul intoarcerii de la interventie;
 • Acces la o bază de date comună ce să le asigure informaţii în timp real despre evenimentele în curs de desfăşurare dar şi informarea unitară a tuturor comandanţilor de subunităţi, a şefilor de compartimente, servicii privind informaţiile de interes comun dar și crearea unei baze de date online pentru Inspecţia de Prevenire ce asigură accesul rapid la informări, rapoarte, situaţii a personalului aflat pe teren;
 • Respectarea legalitatii in desfasurarea activitatilor specifice compartimentului financiar prin perfecţionarea continuă a activităţii personalului din cadrul compartimentului;
 • Asigurarea fondurilor necesare achitarii drepturilor salariale, a altor drepturi ale personalului si a bunurilor materiale si serviciilor necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii unitatii;
 • Întocmirea şi depunerea la timp a situaţiilor financiare trimestriale şi a celorlalte situaţii specifice compartimentului;
 • Întocmirea procedurilor de lucru pentru toate atribuţiile compartimentului financiar;
 • Asigurarea respectării graficului circuitului documentelor atât din punct de vedere al termenelor de predare la contabilitate cât şi din punctul de vedere al conţinutului acestora;
 • Întocmirea unei baze de date, în format electronic, care să cuprindă toate informaţiile privind procesele aflate pe rolul instanţelor, în vederea eficientizării activităţii la nivelul compartimentului juridic, prin facilitarea culegerii datelor pentru diversele raportări la eşalonul superior, precum şi pentru formularea apărărilor în cazul unor speţe similar;
 • Obţinerea unor soluţii favorabile inspectoratului în cazul proceselor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
 • Creşterea vizibilităţii I.S.U. Călăraşi în mass media prin promovarea tuturor activităţilor pe care acesta le desfăşoară;
 • Respectarea întocmai a conduitei profesionale şi a codului de etică şi deontologie a personalului din I.G.S.U.;
 • Prelucrarea permanentă a actelor normative şi normativelor tehnice specifice nou apărute şi verificarea modului de însuşire şi aplicare a acestora.

Anexa 1 Planul de acţiuni a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Ştirbei” al Judeţului Călăraşi pentru anul 2017.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page